Utvärdera ditt år 2015

Kvinna kung stol liten

Hur har år 2015 varit för dig?

Vad har varit bra och vad har du varit nöjd med?

Vad har inte varit bra och vad ville du ha gjort annorlunda?

Vad vill du ta med dig in i 2016?

Vad vill du förändra och ta bort?

Finns det något nytt du vill pröva och göra?

Vilka utmaningar vill du anta framöver?

Finns det något som tär på dig och dränerar dig energimässigt?

Finns det något eller någon du behöver släppa taget om?

Tänd ett ljus och sätt dig ner en stund. Fundera och skriv gärna ner det som kommer till dig på ett papper.

Gör gärna ett collage med dina önskningar på för det nya året 2016. Det kallas ”dreamboard” och ”visionboard”.

Du har nyckeln till att skapa positiv förändring – och den nyckeln är du själv.