Test till huvudsidan

Erbjudande 3 frågor endast 200 kr

Förslag på att få bort otrevliga energier efter spökletning. Finns säkert andra idéer men dessa är mina som fungerat för mig och dem jag tidigare gett råden. Finns nämligen en del som upplever sig ha besvär efteråt som de inte klarar av att lösa. En del upplever att de inte kan stänga av, som de uttrycker det, och undrar om de möjligtvis kan ha fått med sig ”något eller någon” hem. En av dem uttrycker det som så att det känns som att ”jag sprungit hundra meter och att ansträngningen inte släpper”. En annan att det känns som att han/hon fått sällskap av någon som inte vill släppa taget och att det skrämmer henne mycket.
 

Har man gjort ett bra avslut innan man lämnar platsen och inget känner förrän i sitt eget hem tror jag inte att något följt med hem. Tror snarare att känsligheten ökat, vilket den enligt min erfarenhet KAN göra och det otroligt snabbt, och därför känner av andra energier som kanske alltid funnits i hemmet men att man inte känt av dem tidigare. Finns dom som plötsligt blir känsliga för el, vilket kan upplevas som en närvaro, och har dom dragit ur kontakter eller flyttat på några elföremål har känslan av närvaro helt försvunnit.

Hjälper inget av det ovanstående kan man välja det mest effektiva alternativet men kanske lite jobbigt om man försörjer sig på sin andlighet. Lägg allt det andliga på hyllan, vila ifrån det och vänner som inte kan prata om annat än medialitet får vänta på umgänge, läs annat än andliga böcker och ta långa promenader i en för dig lite ovanlig miljö, med andra ord glöm andligheten för ett tag. ”Andligheten” kommer dock inte att ”glömma” dig, utan snarare är det så, att ibland är det nödvändigt med en paus för att smälta alla nya intryck som man får när man är aktiv inom det mediala och förstås livet i stort, att du får en chans till att undermedvetet och medvetet sortera alla nya erfarenheter så de blir en del av din vardag.

De ord som du yttrar om dig själv, andra människor och situationer fungerar som en beställning på en restaurang: De avgör vad du får. När ditt tal är fyllt av omtanke fylls ditt liv av kärleksfulla, harmoniska upplevelser. När du talar hårda ord blir negativ energi resultatet. 

Känslan av närvaro och ”överkänsligheten” kan släppa om man visualiserar sig själv i en kupa, likt en ostkupa. Enligt min erfarenhet den näst mest effektiva metoden för att slippa obehaget.

I dag ska du gå in för att välja enbart kärleksfulla ord när du pratar. Lägg märke till att tidigare prövande situationer förändras som en reaktion på detta. Vi kan hjälpa dig med den processen och påminna dig om att se det bästa hos allt och alla. På det viset kommer storheten till dig.