Etikettarkiv | tillit

Tillit

Flicka nalle dockvagn
 
För att inte oroa sig eller grubbla för mycket över framtiden är det också viktigt med tillit. Det ger en vila och sinnesro. Att ha tilltro till livet och att det bästa kommer att ske. Det innebär inte att man inte behöver göra någonting utan gör ditt bästa – det du har möjlighet att göra utifrån dina förutsättningar, utan att ha för höga krav på dig själv. Det är att leva avspänt.

Livets växlingar

Kvarn

De flesta är rädda för förändring, och andra låter förändringen gå dem förbi. Förändringen är nyckeln. Utveckling och expansion blir resultatet om vi väljer att följa flödet, medan stagnation blir resultatet om vi stannar kvar vid minnen, händelser, njutning och inspiration. Vi vill gärna hålla kvar de mest inspirerande eller njutbara stunderna i livet.

Förändringen gör livet förnybart och levande. Har vi tillit till livets flöde hjälper det oss att undvika stagnation och oro för det som ska ske. Det som får människor att oroa sig för framtiden är rädslan att det bästa redan har skett, eller att en missad möjlighet ska visa sig vara avgörande. Framgångar bygger på tilliten till att inspirationen och möjligheter kommer tillbaka.

Dagens änglaviskning…

Änglaflicka bubblor

HÄNGIVENHET – På livets väg möter Du händelser som lätt kan få Dig ur balans om Du inte riktar in Dig på det Du önskar och är hängiven. Lev och agera i fullständig tillit, utifrån Din intuition och inspiration för när Du vet att något är riktigt då är det rätt väg att gå. Om Du handlar utan hängivenhet kommer du bli modlös på vägen, att leva ett rikt och fullt liv innebär att vara alert och leva det liv själen önskar.

DAGENS AFFIRMATION: Jag förväntar mig det allra bästa och förtjänar allt gott som kommer till mig. Ju mer jag uppskattar mig själv desto mer kommer andra att älska mig.

Skrivet av Medium Lotta Axelsson på Glädjekällan

Dagens änglaviskning…

Änglaflickor speldosa

INRE LUGN – Sök Dig till en period med inre lugn och stillhet. När Du känner frid och har tillit så känner Du dig trygg även om Du inte vet hur en situation ska lösa sig. Tillit är den största ”nyckeln” i en turbulent händelse och Du kan känna Dig fridfull även när Du befinner Dig kaosets öga. Sträva efter frid i Ditt sinne och ha tilliten till att en mirakulös lösning kommer även denna gång.

Skrivet av Medium Lotta Axelsson Glädjekällan

Dagens Änglabudskap till Dig!

Ängel flöjt

EN STADIG GRUND – Genom att börja arbeta från botten och arbeta uppåt kommer Du bygga en bergfast grund som inte inget förmår att flytta. Lägg upp en strategi och bygg Dig sedan vidare utan oro. Du börjar i liten skala och låter det växa och expandera likt ett litet ollon som låter sig växa till det mäktigaste ekträd.

Förflytta Dig steg för steg framåt, acceptera varje nytt ämne, anpassa vartefter och allt kommer ske i rätt tid. Se Dig ta emot det allra bästa av livet och börja kanalisera Dina energier på det som är viktigt för Dig. Var självdisciplinerad, fokuserad och ge Dig inte i kast med flera olika aktiviteter utan gå rakt fram och Din bästa väg kommer visas för Dig.

AFFIRMATION: Jag är på rätt plats på rätt tid och besluten jag tar är för mitt bästa. Jag litar på min inre kunskap och har tilliten till att universum leder mig framåt till det som är bäst för mig.

Skrivet av Medium Lotta Axelsson på Glädjekällan

Dagens Änglabudskap

Änglaflicka vacker moln

Källan – När Du är i rätt rytm så flyter allt lugnt och perfekt. När Du tar Dig tid att se efter varför saker inte är i balans i Ditt liv kommer Du märka att Du inte har kontakt med Din inre röst. Ta Dig tid att gå in i tystnaden för att få den stillhet och frid Du behöver. Du behöver lära Dig att vara stilla och ensam för att nå fram till svaren på Dina problem och det Du söker efter.

AFFIRMATION: Jag är lugn och har tilliten till att allt jag behöver kommer till mig.

(Av Lotta Axelsson på Glädjekällan)