Etikettarkiv | spöke

Vilsna andar

Ande vid piano

Det är inte så ofta som medium träffar på denna typ av andar, oftast har de redan gått över till andra sidan och befinner sig i ljuset.

Vad är en vilsen ande:

De andar som efter sin död inte gått över till ljuset på andra sidan av olika anledningar, de brukar då befinna sig i ett mellanläge är kvar i vår värld. Det är dessa andar vi brukar kalla för spöken och vilsna andar. De har inte förstått att de avlidit utan har stannat kvar i den tid då de gick bort. De tror att de fortfarande lever sitt fysiska liv. Dessa andar vill ha det precis som det var innan de gick bort. Oftast har de svårt att acceptera förändringar och när saker har gjorts om i deras tidigare hem. Ibland kan det också finnas meddelanden och oklarheter som anden vill framföra. Kanske finns det oavslutade livssituationer och händelser från andens liv här på jorden som gör att anden väljer att stanna kvar i vår värld och inte bege sig vidare. Saker som anden anser måste redas ut och klaras av innan anden kan få ro och är villig att bege sig till den andra sidan. När detta gjorts kan anden släppa taget och söka sig vidare till ljuset på den andra sidan och komma ”hem”.

Hur en vilsen ande kan ge sig till känna

Vilsna andar har ofta en obehaglig, stark och jobbig energi. De kan vara stökiga och bråkiga och åstadkomma märkliga ljud. Dessa andar kan också ha påverkan på fysiska föremål, såsom möbler och elektriska saker såsom tv och radioapparater.

Dessa andar kan påverka det dagliga livet mycket, man kan känna sig trött, orkeslös och må allmänt dåligt.

Hjälp över till andra sidan

Dessa andar behöver hjälp över till ljuset av ett duktigt och seriöst medium. Processen kan vara svår för mediet om anden inte vill gå vidare och över till den andra sidan.

Som medium är det viktigt att man vet hur man skall hantera en sådan situation, annars är risken ganska stor att man förvärrar situationen för de drabbade då anden kan bli arg och irriterad.

Mediet behöver kunna föra en dialog med anden, lugna ner den och övertala anden om att gå över till andra sidan, in i ljuset där den hör hemma. I detta skede får anden oftast hjälp av någon nära anhörig som väntar på dess övergång.

När anden förstår att den är död och kommit över till andra sidan in i ljuset får anden också lugn och ro.

Dock är det ganska sällsynt att man stöter på denna typ av andar, men när det sker så behöver de hjälp att komma vidare till andra sidan.

Beskydd

Beskydd

Hur beskyddar man sig

Att beskydda sig betyder att man skyddar sin energi och det är viktigt att göra detta speciellt om man arbetar med energier och det andliga.

För att utföra detta enkelt och snabbt kan man föreställa sig att man för en genomskinlig ogenomtränglig hinna över sig själv och att genom denna inget sedan kan passera vidare till dig. Man inte vill ju inte att någon stjäl ens energi för då kan man bli trött och känna sig helt slut. Det händer ibland när man är på stan, när någon ringer eller när man bara befinner sig någonstans och det finns någon i närheten som tömmer en på energi, detta görs ofta inte medvetet utav någon utan det blir så. Om du märker att det ofta blir så när du träffar en speciell person eller gör något speciellt så är det detta som sker och det bör du givetvis skydda dig ifrån.

En annan viktig sak är att det finns många väldigt negativa människor som också kan dränera dig på energier och som inte heller är bra för dig utan dom ska du försöka hålla dig borta ifrån.

Det kan också vara någon som är arg eller pratar illa om dig och det kan du känna av. De flesta negativa påverkningar kan vi skydda oss emot. Om du beskyddar dig påverkar det dig inte i samma utsträckning.

Det finns flera sätt att beskydda sig på.

Det första man bör tänka på är att man jordar sig. Du sätter dig ner i lugn och ro och sedan föreställer du dig att det går rötter ut genom dina fötter som går rätt ner i jorden. Sedan föreställer du dig att det kommer ett vitt ljus från universum som omsluter dig i värme och kärlek och så ber du andevärden om deras beskydd. Detta kan man också göra för sitt hem, en arbetsplats eller på annat ställe där du ofta vistas.

Nu har du beskydd ett tag framöver, gör om proceduren vid behov.

Ett annat sätt att beskydda sig på är genom det som kallas ”guldägget”.

Det kan upplevas som starkare än det vita ljuset då inget kan upplevas tränga igenom guld. Detta kan du använda om du behöver extra beskydd. Först så jordar du dig och sedan ser du framför dig ett ett väldigt stort ”guldägg”, du går fram och öppnar upp det, går sedan in i det och låtar dig insvepas av all värme, kärlek och beskydd som det ger dig och sedan går du ut igen och fortsätter med dina sysslor eller ärenden. Nu är du beskyddad, gör om det vid behov.

Ibland kan man behöva träna lite på det tills man känner att det fungerar.

Driva bort spöken eller andar hemma!

Gäster från andra sidan

 Ande vid piano

Tips och råd för att få bort andar!

Många gånger när det spökar hemma så är det en avliden släkting eller vän som vill påkalla Din uppmärksamhet av någon anledning. Man kan då känna obehag eller rädsla då man känner eller hör att någon är närvarande.

Antingen kan du ta hjälp av ett medium för att få bort anden eller andarna eller så kan du försöka själv.

Börja med att tända lite ljus och kanske spela lite lugn musik för att få upp en bra stämning. Sätt dig ner i lugn och ro, slut ögonen, försök att rensa bort alla tankar. Sedan ställer du olika frågor, om vem som är hemma hos dig, vad den vill mm. Många olika tankar, känslor och bilder kan nu dyka upp eller att du tänker mycket på en person.

Det är viktigt att du nu har tilliten och litar på det som du får fram. Om du tycker att det blir för jobbigt eller intensivt så kan du be att anden tar det lite lugnare, säg till den att du tycker det är jobbigt och att du inte riktigt är redo ännu och att den får ge dig lite tid.

Om det är någon nära vän eller släkting så brukar allt lugna ner sig när den fått sagt och framfört det som den velat få berätta för att kunna komma till ro.

Om aktiviteterna ändå sedan fortsätter i hemmet trots att detta är gjort då kan man ta kontakt med ett medium.

Hur vet jag om anden gått vidare till ljuset?

Om en ande inte gått vidare till ljuset så utstrålar den obehagliga energier, detta ska dock inte blandas ihop med den känsla som man kan få när man är rädd. När anden gått vidare till ljuset så känner man det, det blir då också lugnt hemma energimässigt och det är heller inte obehagligt längre.