Etikettarkiv | skyddsänglar

Drömmar

Drömmar

Drömtydning är nyckeln till själv kännedom!

I drömmarnas värld får man direkt kontakt med sitt undermedvetna. Ju mer av vårt undermedvetna som kommer upp till ytan desto större självkännedom får vi. Självkännedom är nyckeln till att vi ska må bra. Vi kan även få kontakt med den “ andra sidan” när vi drömmer. Få besök av och själva besöka våra nära och kära i en annan dimension, få vägledning och meddelande från våra guider och skyddsänglar. Det finns inga gränser för vad vi kan göra när vi drömmer.

De personer som tenderar att sova utan att vakna till en kort tid mellan sina drömcykler är också de som oftast har svårast att minnas sina drömmar. Drömmar som upprepas ska man definitivt ta på allvar, likaså drömmar som upplevs verkligare eller griper tag i en på ett djupare plan än andra drömmar.

Sanndrömmar skiljer sig också från vanliga drömmar genom att vara klarare, oftast mycket verkliga och påtagliga. Många av oss har sanndrömmar som vill påkalla vår uppmärksamhet och har något viktig att säga inför det som kommer att inträffa.

Klardrömmar inträffar i ett tillstånd som liknar astralprojektion. Den som drömmer är medveten om att hon eller han drömmer och kan styra det som händer i drömmen.

Ett bra sätt är att skriva ner sina drömmar där man inkluderar detaljerade beskrivningar av drömmarna, då kan man jämföra dem med det som händer dagtid och på så sett börja se sammanhangen. Det vi drömmer har ofta något att säga oss, drömmar har budskap till dig.

Kan vara svårt för dig att själv tolka vad ditt inre vill säga dig eller vill göra dig uppmärksam på och då kan du behöva ta hjälp av någon som arbetar med drömmar.

Andekontakt

Andar på besök i hemmet

Kontakt med andar

De flesta människor har hört talas om andekontakt men alla vet inte vad det innebär eller hur det utförs. Vi som arbetar som medium har kontakt med andar. Vi alla har våra egna sätt att arbeta och det är därför bra att berätta för den man som tar kontakt för en sittning hur det fungerar med andevärlden.

När man kanaliserar och har kontakt med andevärlden så vet man vanligtvis inte i förväg vem eller vilka som kommer från den andra sidan och som önskar förmedla något. Förutom att ett medium ofta har en eller flera guider från andevärlden vid sin sida som brukar träda fram och ge sig till känna så kan också nära och kära till klienten komma vid en seans. Mediumet öppnar upp sig för andevärlden och andar träder fram och ger sig till känna på olika vis. Meddelanden kan komma från anhöriga men likaså från t ex guider, ljusväsen och änglar. Ett medium ser vanligtvis bilder, symboler samt hör röster.

För att få kontakt med en speciell ande behöver mediet ofta en personlig sak att hålla i, kan vara en bild eller något annat som klienten har med sig som rör den avlidne. Detta kan vara nödvändigt för att ett medium ska kunna komma i kontakt med en speciell ande energi på ”andra sidan”. Mediumet håller vanligtvis saken i sin hand en stund, ibland kan den läggas i en låda eller ett kuvert för att inte ge mediumet några ledtrådar.

Budskapen man får från andevärlden kan vara olika då mediet inte är den som avgör vad som ska förmedlas utan det kommer som budskap till mediet. Det som kommer fram är ofta något som kan stärka klienten i vardagen eller som svar på något man funderat över. Budskapen från andevärlden skiljer sig åt men det har ofta med klienten att göra då det är den som har kommit för en seans/reading.

Mediet kan genom andevärlden få fram personliga saker om en avliden eller om någon som kanske har försvunnit. Du kan få vetskap om hur han eller hon har det nu. Kanske denne också vill ge ett budskap eller vill förmedla något viktigt. Du kan likaså ställa egna frågor. Vad som kommer att sägas eller ske i en seans kan vara svårt att säga i förväg eftersom allt hänger på vad som är viktigt för dem som är på ”andra sidan” dvs i andevärlden.

När jag säger att det är viktigt för dem, beror det på att när någon dör så tar de vanligtvis inte med sig de smärtsamma och emellanåt jobbiga upplevelserna som vi har här på jorden. De är inte längre lika viktiga utan som avliden släpper man taget om dessa och går vidare. Ibland kan de nämna det, andra gånger har de andra saker de hellre vill tala om. Mediet kan inte ge garantier om vad som kommer fram vid en kanalisering med andevärlden.

Trollbord!

Trollbord
 Trollbord

Trollbord är ett trebent pelarbord som kan ”prata”, det meddelar sig genom att lyfta på benen. Trollbordet är oftast tillverkat av trädet ”al” och det ursprungliga trollbordet innehåller varken skruv eller spik. Ena benet är ett Ja-ben, det andra är ett Nej-ben och det tredje är ett Räkne-ben (det bokstaverar även alfabetet a, b, c, d, e, f mm). För att det ska fungera ska det placeras direkt på golvytan, inte på någon matta. Det bästa är om man är 2-5 runt bordet. Sitt på vanliga stolar men luta Er inte mot ryggstödet.

Dags att börja:

Ibland kan man behöva sjunga eller tala till trollbordet för att höja energierna i rummet och hjälpa trollbordet att komma igång. Placera sedan handflatorna på bordsytan. Ska du göra detta själv så placera dina händer på bordsytans mitt, annars så placeras händerna jämt fördelat längst ut på bordet så egentligen bara fingrarna ligger försiktigt på bordsytan. Tryck inte hårt utan det ska bara vara lätt beröring med fingrarna.

Börja med att gnida handflatorna mot bordsytan i ca 1 minut, för händerna helst medurs i cirklar. Be trollbordet lyfta sitt ”Ja”ben, om det knappt eller bara lite svagt svarar så får man säga till bordet att vara tydligare och med en uppmaning, ”Bord lyft på ditt ”Ja” ben. Gör likadant med alla ben. Bord lyft på ditt ”Nej” ben tills det svarat tydligt och så görs samma procedur med räknebenet. Säg t ex så här till räknebenet ”Bord räkna till fyra” och då ska det räknebenet lyftas 4 fyra gånger från golvet.

När dessa övningar gjorts med goda resultat så kan man börja ställa frågor till trollbordet. När Du/Ni ställer frågor till trollbordet så måste de kunna besvaras med ett ja, nej eller ett räknetal. Om man vill bokstavera till ett ord så översätts räknetalet till bokstäver, dvs 1=A, 2=B, 3=C, 4=D osv. Man kan ställa även tysta frågor till trollbordet om man hellre vill det.

Ibland kan bordet luta sig väldigt mycket och nästan lägga sig i någons knä och då brukar man säga att anden som tar kontakt via trollbordet vill ge en kram.

Det brukar vara andliga guider, andeväsen eller någon avliden släkting som brukar ta kontakt vid dessa ”seanser” och man kan se det som en mötesplats med dem som gått över till andra sidan.

Lycka till

Ängla hjälp!

Angels help

Änglarna finns med dig och vill finnas till hands för att stötta och vägleda dig under livets resa men du behöver be om deras hjälp samt välkomna dem in i ditt liv.

Din skyddsängel/guide och samt ett flertal andra änglar finns tillgängliga för dig dag och natt om du behöver något. Du behöver inte veta deras namn utan bara affirmera att du behöver vägledning. Öppna ditt hjärta och ditt sinne.
Du behöver inte ha någon religiös tro för att be om hjälp, stöd eller vägledning utan det ges med villkorslös kärlek.
Du kan be om en bekräftelse från änglarna och du får det alltid på något vis.
Ha alltid vetskapen om du är älskad.

Nästa gång när du har ett problem att lösa eller behöver ett svar, pröva detta…
Be din skyddsängel/andliga guide att ge dig en indikation, ett budskap eller meddelande i nästa låt eller sång du hör eller kommer i kontakt med.

Eller så kan du be din ängel leda dig genom att få dig att öppna en bok eller en tidskrift där det finns ett budskap till dig och så läser du där din blick hamnar.

Du kan också nästa gång som du kanske står inför ett svårt val du måste göra, förklara detta för änglarna innan du går och lägger dig för natten, be dem att under natten tala om för dig vilket val du ska göra eller vilket beslut du ska ta. Gå sedan och lägg dig och bekymra dig inte mer om det. Det är ofta man får svar över det man undrat över när morgonen sedan kommer.

Låt änglarna få vara med i allt du gör, de är universums budbärare men också våra vägledare om vi bara låter dem vara det.

Änglar

Ängel 1

Änglar, skyddsänglar och andliga vägledare!

Var och en av oss har en egen skyddsängel som följer oss under hela livet. Änglar hjälper oss i vår andliga utveckling och visar oss vägen till vår livsuppgift. Du kan få hjälp och vägledning av änglar. Änglarna återspeglar den harmoni och frid som finns i den andliga världen.

De flesta änglar som finns nära oss är våra skyddsänglar och guider. Änglarna är våra närmaste följeslagare, vi får dem i samband med vår födelse och vi har dem under hela vår vistelse här på jorden. De hjälper oss när vi ska födas och när vi lämnar jordelivet. De finns vid vår sida när det är dags att gå över till den andra sidan då det innebär stora förändringar i vårt medvetande tillstånd. Änglar hjälper och skyddar oss, men lägger sig inte i våra liv eller det vi ägnar oss åt om vi inte ber dem om råd eller hjälp.

Änglarna ger oss vägledning när vi ber om det, så att vi kan hitta tillbaka till det som är vår livsuppgift om vi kommit in på fel vägar.

Var tydlig när du ber änglar om hjälp och den kommer till dig även om det ibland inte blir på det sätt man förväntar sig. Änglarna ser oss ur ett mycket större perspektiv och vet vad vi behöver.

När vi följer vår livsväg går saker lätt och smidigt. Vi känner oss fulla av handlingskraft och livet flyter. När vi går emot vår livsväg blir vi tömda på kraft och energi. Det är då änglarna påminner oss om vad som egentligen är vår livsuppgift och försöker få oss in på rätt stig igen.

Änglarna kallas även guds sändebud och ljusvarelser. Vilket namn du än väljer att ge änglarna står det för kärlek, empati, vägledning, skydd och en kärleksfull vän på vägen. Det är många som uppfattar änglarnas närhet som kärleksfull, fridfull och harmonisk. Änglarna har en hög energivibration som fyller hela auran med ljus.

I svåra stunder kan änglarna pocka på din uppmärksamhet och påminna dig om vad som är viktigt i livet. Hos änglarna kan du alltid söka vägledning och få stöd utifrån den situation du befinner dig i.

När man är i livskriser, känner stor sorg och saknad så har man många änglar och änglaljus runt om sig. Det är då man är som mest mottaglig för den vägledning och fingervisning änglarna ger.

Änglar kan skydda dig från olyckor och andra större tråkigheter. Be en bön till dem om du önskar hjälp med något.

Var tacksam för de guider, änglaväsen och dörrvaktare som finns vid din sida.