Etikettarkiv | seans

Medium

Änglaflicka vingar

Medium en länk till andevärlden

Livet är en stor gåta och många funderar över vad som är meningen med livet. En viktig del av livet enligt mig är att lära sig att utveckla medkänsla – kärleksfull vänlighet.

Som medium länkar man till andevärlden och skapar en bro till den andra sidan. Medium tar kontakt med bortgångna personer som gått över till andevärlden för att förmedla en information och medvetenhet till de efterlevande.

Vårt livstema är något som vi själar väljer själva. Få ”har valt den mediala vägen”. Som alla våra kommande vägar i livet så är den mediala krävande och utmanande men på samma gång mycket givande.

En av de viktigaste delarna av arbetet som medium är enligt min uppfattning att kunna ge fortlevnadsbevis på att våra nära och kära finns med oss även efter den fysiska döden. Sedan är det naturligtvis en bonus i det hela att andevärlden likaså ger oss råd och tips om hur vi bäst kan förhålla oss till de livssituationer vi hamnar i.

Enligt min mening är alla är födda med denna mediala begåvning och jag tror att alla kan lära sig att förnimma andevärlden om man är seriöst intresserad.

Min andliga resa som medium

Jag själv upptäckte redan som barn att jag var medial. Likaså har mitt intresse för det övernaturliga och det okända alltid varit väldigt stort, den mediala biten alltid följt mig. För mig som medium är det en gåva som jag valt att förvalta väl. Min karma var att i detta liv utveckla mig till medium och denna väg har känts väldigt naturlig för mig. Alla har vi olika vägar att gå och jag valde tidigt min väg, den andliga vägen. Att jag skulle bli ett medium har alltid funnits med mig, ibland medvetet och ibland omedvetet. Har alltid varit en sökare, hela livet har jag känt att det finns något mer än detta och att det finns något som är större än oss själva

Känner man att man har en dragning till att bli medium så kan det räcka, man kan helt enkelt vara i kontakt med sig själv. Så lyssna alltid inom dig, din själ vet din väg.

Andevärlden är full av kärlek

Var inte rädda för dem i andevärlden. De andar som kommer igenom vill alla väl och de vill ofta förmedla råd till oss och brukar vara väldigt kärleksfulla i sina budskap. Andar har mycket humor och de förekommer ofta många skratt och roligheter när de kommer igenom. Ibland så skojar de friskt med både medium och publiken.

Det kommer ett väldigt stort ansvar med att vara medium

Som medium behöver man ha livserfarenhet för att kunna hantera och hjälpa människor som inte mår bra. Ett medium måste kunna förstå, stödja på ett bra sätt och för att kunna detta behöver man ha kommit långt i sin personliga utveckling. Det är viktigt att vi medium mår bra själva och inte har tunga obearbetade händelser med oss. Min erfarenhet är att våra andliga vägledare och guider helst arbetar med oss när de känner att vi är trygga och stabila. Ibland prövas vi och blir också ifrågasatta. Ett bra medium tror inte för att den vill tro utan det tror för att den har fått trovärdiga bevis för att det finns andra energiformer och andeväsen som vi kan komma i kontakt med.

Att vara ett medium är en yrkesroll

Vi som arbetar som medium är vanliga människor, när vi inte arbetar så är vi som vem som helst. Vi vill heller inte bli behandlande som något annat än vanliga människor. När ett medium arbetar så är kanalen dvs länken till andevärlden öppen och när mediet inte jobbar så stänger det ner och lever ett helt vanligt liv.

Jag har under min tid som medium fått lära mig att jag enbart är en neutral kanal för andevärlden. Det är andevärlden som bestämmer vilken ande som kommer igenom mig som kanal och vilket budskap det vill förmedla. Enligt min mening har andevärlden en mycket högre intelligens än oss, och det är de som bestämmer vilken vägledning eller vilket budskap som är relevant för klienten, jag är bara en del av ett team.

Många gånger kan livet vara lite förvirrande för oss medium. Vi känner ofta att vi inte hör hemma här och att vi inte riktigt passar in. Upplever många gånger att vi är iakttagare som ser på utifrån.

Hur utvecklas man som medium

Som barn var jag känslig och ganska orolig. Tyckte inte om att vara barn utan ville alltid bli stor. Kände mig aldrig hemma i min roll som barn och tyckte att barndomstiden många gånger var tuff. Detta gjorde att jag tidigt började söka mig inåt och fick upp intresset inom det andliga. Satt ofta och läste om spökerier och övernaturliga upplevelser i min farmors veckotidningar. Det är inte ovanligt att medium börjar utveckla sitt intresse för det andliga tidigt i livet för att lära oss att känna av. Jag var känslig och kände av andra människor hela tiden, jag trodde det var likadant för alla.

Kan man som medium se allt hos en annan människa

En medial person kan inte läsa av alla människor och kan heller inte se allt. Det hade varit jobbigt för en medial person att se in i alla personers liv. Då hade mediet slitit ut sig. Något man lär sig under sin utbildning är att stänga ner för att undvika detta.

Jag tar inte beslut åt människor när jag arbetar som medium och jag talar inte om för dem vad de bör göra med sina liv. Det är inte mitt jobb att ta beslut åt andra och tala om för dem hur de ska leva sina liv. Det är upp till klienten att själv att bestämma utifrån sin egen sanning.

Mitt arbete som medium är bara att förmedla det som kommer från anden, och inte att omvända människor till mitt tänkesätt eller min tro på ett liv efter döden.

Har alla medium sett övernaturliga saker som barn?

En del medium har sett andar som barn och andra inte. En del medium börjar sin andliga utveckling tidigt och en del börjar den senare. En del medium har inte haft kontakten öppen då de först behövde andra livserfarenheter, och var därför stängda för kontakt med andevärlden som barn. Andevärlden vill heller helst inte skrämmas och skapa rädsla. Många barn är mörkrädda och då kan det bli ännu värre om man börjar känna av starka energier runt sig. Effekten kan bli att barnet stänger av helt och hållet och väljer att inte mer öppna upp sig igen.

Hur kan man stänga ner kontakten med andevärlden?

Många människor upplever ofta att de upplever att de är öppna, både för känslor och för andar. Att det påverkar deras liv negativt. Hur kan de stänga ner och hantera dessa saker som de inte förstår? Finns inget lätt svar på detta, man kan inte lära någon att stänga ner eller att hantera detta på ett par minuter. Det är en process som tar tid. För att göra det behöver du lära dig vad det är som påverkar dig. Kommer dessa känslor eller tankar som du får från andevärlden eller tar du in dem telepatiskt från en annan person? En chakramedition kan vara till stor hjälp för att stänga ner och inte vara så mottaglig.

När jag arbetar som medium är jag en öppen kanal för andevärlden. Själv har lärt mig att öppna upp och stänga till andevärlden med tankens kraft.

Det finns olika sätt som medium att länka med andevärlden

Som medium får man förnimmelser genom sina sinnen när man får kontakt. Det innebär att man kan höra, se, uppleva dofter, känna smaker och känna den fysiska kroppen.

Mentalt medium

Arbetar man som mentalt medium handlar det om att kommunicera budskap. Mediet släpper helt de egna känslorna och värderingarna för att komma i kontakt med de andar som vill göra sig förstådda eller träda fram från andevärlden.  På tv-program som ”Det okända” är det oftast mentala medium man ser.

Transmedium

Den som är ett transmedium är inte själv medveten om vad som sker, och är utan inblandning av egna tankar och känslor. Man försätter sig i trans och överlåter kroppsligt tal och funktioner till någon från den andra sidan. Talet kan förändras och påminna om den person vars gestalt nu använder mediets tal. En del anser att detta en av de djupaste typerna av medialitet då man helt ställer sig utanför och är en kanal för dialog mellan klient och besökare. Ibland kan också ett mediums ansiktsdrag och utseende förändras. Detta kallas transfiguration och är någonting som kan ske om den som talar börjar ta en fysisk form. Det är inte många som upplever transmedialitet och betydligt färre som är med om transfiguration.

Fysiskt medium

Detta innebär att föremål i ett rum rör sig, att ektoplasma (energi) formas till ett föremål eller till en kroppsdel, man kan se varelser, väsen och saker kan börja skaka eller flytta på sig. Det finns endast ett fåtal i Europa som arbetar som fysiskt medium och det är inte många som får möjlighet att närvara vid en sådan manifestering. Oftast är de som får vara med väl utvalda för att få fram de energier som behövs.

Psychic art

Det finns ett par medium i Sverige som arbetar med detta. Ett fåtal medium som behärskar detta sätt att arbeta och resultaten är ofta häpnadsväckande. Psychic art går ut på att ett medium i förväg ritat av anden som kommer för en seans eller sittning. I vissa fall kan teckningen vara ett direkt porträtt av anden i fråga, det vill säga den som besöker dem från “andra sidan”

Klärvoajans

Klärvoajans betyder klarseende. Man kan beskriva förmågan att få information via inre bilder, att se med sina ”inre ögon”. Det kan gälla händelser, personer eller ting som inte har en materiell aspekt. Det kan röra en avliden människa eller ett andeväsen” men också auran hos en levande person.

Kläraudiens

Kläraudiens betyder att ”höra klart” man hör men inte med den yttre hörseln. Det har att göra med en inre information eller ett inre ”vetande”.

Hur tidigt kan man få kontakt med en avliden på den andra sidan?

Enligt min erfarenhet så brukar anden vilja få vila när den kommer över på den andra sidan en kortare tid men de kan ofta komma omedelbart efter sin bortgång om den så önskar. Jag har vid att par tillfällen kommit i kontakt med bortgångna efter bara några dagar. Ibland sker ingen kontakt beroende på att klienten av någon anledning inte är mogen för en andekontakt.

Hur visar sig andevärlden under en seans?

Det kan t ex låta så här: ”Jag har en kvinna med mig som inte är så lång. Hon ser ut att vara i 50-års åldern, med tunt ljust hår. Hon har ”fyrkantigt” ansikte och glada, vackra ögon. Jag känner mig full av skratt och bus, så det känns som om hon var en mycket positiv och gladlynt person när hon levde här på jorden. Hon har vårdat människor i sitt yrkes liv och hon gick bort mycket hastig. Hon ger mig smärta över bröstet, hon talar om att hon var hemma när han gick över till den andra sidan.

Hur går en medial konsultation till?

När man kommer till mig som medium så brukar jag alltid be klienten ta med ett foto eller ett föremål som rör den ande man vill komma i kontakt med. Jag kan inte garantera att just den avlidna kommer då de är upp till dem på ”andra sidan”. När man går till ett medium, är det bra att inte ha för stora förväntningar på att en speciell ande skall komma. Det finns olika skäl till varför andar kommer eller inte. Ibland vill de inte och ibland kanske klienten inte är mogen för en kontakt.

Vid en konsultation så ber jag klienten lägga upp en eventuellt bild på bordet, alltid upp och ner så jag inte ser bilden. Jag vill inte se bilden. Därefter skriver jag ner informationen som kommer till mig, och efter det överlämnar jag över informationen till klienten.

Varför är det bra att skriva ner budskapen först?

När klienten lämnar en sittning med mig så vill jag att klienten ska komma ihåg informationen kom från mig, innan vi började seansen. När man har suttit en stund så är det lätt att glömma i vilken ordning allt sades..

Medial vägledning och tarot

Ibland vill kunden att jag skall lägga tarot, de är hela tiden kunden som bestämmer hur man vill ha det. Träffar jag kunden så är det bra om kunden blandar tarotkorten själv. Jag lägger sen ut det Keltiska korset. Jag börjar med att berätta om det som ligger i nuet och det som har hänt tillbaka tiden först. De första korten jag tolkar är mycket viktiga att de blir rätt först. Du kan ställa dina frågor om det som är viktigt för dig. De är inte alltid man kan få ett svar. Jag spelar ibland in konsultation på cd, för att klienten skall få möjlighet att lyssna på readingen i lugn och ro. De kan bli ganska mycket information på en gång och man kan ha svårt att komma ihåg allt.

Mina tankar om mediumskap

För mig är livet är oändligt och härligt. Vi lever så länge vi har något här att lära och när tiden är mogen och vi har genomfört vår livsplan då är det dags att bege sig till vårt riktiga hem på den andra sidan. På jorden är vi bara korta stunder var gång vi väljer att återfödas. När vi avlider då lämnar vår själ den fysiska kroppen då den inte längre behövs. Den har fungerat som ett redskap under livet och lämnas kvar på jorden. När vi lämnar jordelivet blir vi mottagna av våra nära och kära på andra sidan. Där lever våra själar som andar tillsammans i en ljus fin dimension. I varje jordeliv lär vi oss nya saker, livet är som en skola med olika lektioner där vi har saker att lära. Målet med livet handlar inte om att bli förmögna, vackra och berömda. Det handlar om att vi ska lära oss villkorslös kärlek, för att kunna ge kärlek och hjälp till andra människor. Som andar kan vi komma hälsa på de som lever kvar på jorden och hjälpa dem i deras utveckling.

Söker du ett medium och medial rådgivning?

Medial vägledning ge klienten en klar bild av vem man är, vilka livsvägar man har att välja på. Vägledningen ger en möjlighet att utvecklas, växa och förstå sig själv på ett djupare plan.

Det är inte alltid lätt att hitta rätt väg i livet, om man gått vilse. Genom andevärlden kan man få hjälp med vilken väg som passar bäst att vandra. Kanske går man och funderar över något speciellt, vilken väg man ska välja? Vilket val som är det rätta eller över hur saker kommer att bli?

Som medium kan man förmedla budskap och ge andliga nycklar. Dessa gör klienten stark inför de utmaningar man ställts inför. Under en medial konsultation får man perspektiv och förståelse för den resa man genomgår. Som medium ser man situationen ur olika synvinklar och man kan lättare att förstå det som sker.

Medium hjälper likaså klienten med att få kontakt med den andra sidan, kanske har man någon närstående som gått över.

När en stor sorg, ett trauma eller ett sjukdomstillstånd drabbar en, är det vanligt att man inte kan se helt klart. En dimma lägger sig över en. Känslorna och intellektet glider mer och mer isär och man blir olycklig och funderar. Man kan bli deprimerad och depression leder en inte ut ur olycklighet, snarare djupare in i den.

Ibland är det skönt att få medial vägledning och ingen fråga är för liten eller för stor!

Samtalspartner

Ibland behöver man en medmänniska, någon man kan vända sig till och prata med? Någon som lyssnar och förstår. Man kanske står man inför vägval och beslut? Kanske har man oro, problem, konflikter eller kaos i livet – inget är främmande för mig.

Hos mig finner man en medial samtalspartner. som lyssnar och visar på olika alternativ och möjligheter gällande ens liv. Kanske kommer saker fram som man inte har velat acceptera tidigare. Det handlar om livet och olika situationer som behöver belysas så att ljus och kärlek kan börja lysa upp på vägen. Kanske behöver man ta beslut gällande privatlivet, arbetet, hälsan eller affärer. Det är klientens sak att ta beslut efter den mediala vägledning man får.

Oavsett hur klientens problem yttrar sig eller hur dess livssituation ser ut kan man ringa och få stöd, hjälp och medial rådgivning.

För mig som medium är det viktigt att klienten känner förtroende och min önskan är att klienten ska känna sig trygg i kontakten med mig. Som medium arbetar jag under tystnadsplikt och behandlar det som framkommer med stor respekt.

Olika vägar i livet

Vi har alla olika syften och drömmar i livet?  Vad vill man uppnå och åstadkomma? Vilka avtryck vill man göra? Hur vill man leva och jobba? Stora och viktiga frågor men inte alltid så lätta att svara på. Det är alltför vanligt att vi sätter upp mål, visioner och lever ett liv utifrån vad vi tror att vi vill och tror är möjligt, i stället för det vi egentligen skulle vilja och egentligen kan uppnå.

Kanske har man länge försökt fly undan känslan av att något är fel i ens arbetssituation? Längtar man kanske efter att göra något annat? Något som är mer meningsfullt, men man vet inte vad.

Det finns så många undanflykter till att inte göra saker. Man är för ung eller för gammal, det är för farligt, man vågar inte, man orkar inte, man har inga pengar eller annat som stoppar upp på vägen.

Som medium ser man oftast inte bara en väg utan flera olika möjliga vägar och möjligheter..

Här får hos mig får alla lätta sitt hjärta och hjälp med att finna nya vägar på livets resa.

Det okända och dess betydelser

Flicka fjäril

Affirmation
En affirmation är en positiv utsago som repeteras så ofta som möjligt så att tankemönstret påverkas. Affirmation är en medveten, positiv instruktion till dig själv som hjälper dig att börja skapa det du vill ha, eller ha mer av i ditt liv. En affirmation är ett ord eller en mening som man upprepar till sig själv tills den blir en del av ens dagliga tankar, känslor och vane mönster.

Affirmationen handlar om din egna förändring och ska formuleras som om den redan var sann. Att jobba med affirmationer är ett bra sätt att förändra sina tankar, sig själv och öppna nya dörrar. För att förankra en affirmationen kan du skriva den, läsa den, sjunga den, sätt upp den på någon synlig plats t ex kylskåps dörren, säga den högt inför andra m m.

Ditt undermedvetna kan inte skilja mellan sanna och påhittade påståenden.

Låt affirmationen sjunka in i ditt undermedvetna med hjälp av upprepningens kraft och på så vis skapa en ny verklighet åt dig. Det är det du ofta tänker på som blir din verklighet.

Akasha

Det sägs att ”akasha” är substansen som de fyra grundläggande elementen Eld, Vatten, Jord och Luft är skapad utav. Tillsammans med essensen ”akasha”, representerar detta fem element om de mänskliga essenserna.

Akasha krönikan är som ett väldigt stort bibliotek där alla information sparas som varje enskild individ som har levt på jorden finns bevarat och samlat, som ett enormt superminne, ett universellt arkiv som lagrar alla tankar, ord och handlingar sedan begynnelsen. Och det är insikten i denna som gör clairvoyance, klarsyn och intuition möjlig.

Akasha är förrådet för allt det förflutna, det nuvarande och alla kommande händelser i samma stund. I akasha finns det upptecknat som alla verkningarna av andliga orsaker samt alla de handlingar och tankar som utgått antingen från anden eller materien.

Ande – Andeväsen

En människa som tros leva vidare i en icke materiell form efter döden.Andliga guider
Andliga guider kan vara både döda anhöriga eller en annan själ som finns vid din sida. Våra andliga guider, skyddsänglar eller andra hjälpare är en förlängning av vår existens. Vi har skyddsänglar som befinner sig på en hög nivå och vi har andliga guider och vägledare, som är själar som fortsätter att utvecklas och har till uppgift att följa och hjälpa oss när vi lever här på jorden. Enligt de flesta traditioner så har vi alla minst en andlig guide vid vår sida, vissa har flera guider. Oftast har vi en guide som är med oss hela livet, ibland får vi tillfälliga guider beroende på olika större händelser vi går igenom.

En andlig guide, kallas av vissa för ängel men det är inte riktigt rätt. Guider står i ständig kontakt med källan och oss fysiska varelser i den materiella världen. Guidernas önskan är att vi skall bli medvetna om deras närvaro, så att vi kan ta till oss det vi behöver för att växa i vår andlighet. Våra guider och vägledare har all information om oss och viker inte från vår sida. Därför kan vi i kontakten med dem vara trygga i alla aspekter. Vi har alla olika namn för dem, andliga vägledare, guider, skyddsänglar mm. Vilket namn vi än använder är det samma slags beskydd vi får. Det finns olika nivåer där olika guider, vägledare och skyddsänglar befinner sig, beroende på vilken uppgift de har.

Astrologi

Astrologi är en ockult vetenskap som är baserad på erfarenheter. Astrologin baserar sig inte på att planeterna eller himla-kropparna i sig själva utövar något inflytande på livet här på jorden, utan att det råder en slags överenskommelse mellan himlakropparnas lägen på himlen och vad som sker på jorden vid samma tillfälle. Det individuella horoskopet är baserat på födelseögonblicket, och är en kartläggning av planeternas positioner vid det tillfället. Astrologin bygger på den gamla tron att man kan förutse vad som ska hända i den närmaste framtiden om man studerar stjärnornas och planeternas rörelser.

Ett horoskop som räknats fram med utgångspunkt från den exakta födelsetiden på minuten kan vara helt pålitligt, men när det gäller den individuella t ex vågen eller kräftan, så måste det nog hållas rätt allmänt eftersom de inte bygger på exakt födelsedata. Tron på astrologi förutsätter att alla förändringar i vår värld har en parallell värld i universum. Vi hittar liknande föreställningar i alla kulturer, men astrologin har i snävare mening närmast sitt ursprung i orienten.

Aura

Förutom vår fysiska anatomi, vår kropp med cirkulation, andning etc, finns det också en ”subtil” anatomi som under normala omständigheter är osynlig som kallas aura. Denna fina anatomi dvs. auran omger den fysiska kroppen. Auran beskrivs i allmänhet som en oval, lysande, färgrik utstrålning som genomtränger och omger den fysiska kroppen. Den är alltid
i ständig rörelse och reagerar på såväl impulser från omgivningen som våra tankar, känslor och vårt fysiska välmående.

Auran formas av fina färgstrålar, vilka omger kroppen. Varje färg i auran har en viss vibration, vilken har olika betydelse.

Auran, som hänger samman med aktiviteten i våra chakran reflekterar det individuella medvetandetillståndet. Färgerna i auran ger oss information om medvetandet, om tankar, känslor, förmågor och vitala energier hos en person.

Den eteriska kroppen strålar oftast ut ungefär 2-3 cm från den fysiska kroppen. Dess huvudsakliga funktion är att ta emot och föra vidare livsenergin. Den astrala kroppen sträcker sig till ungefär 30 cm utanför kroppen. Den har förbindelse med individens känslomässiga tillstånd och tankemönster. Negativa tankar eller känslomässiga upplevelser kan sippra igenom från den delen av auran till de eteriska och fysiska planen och ge sig till känna som sjukdomar och ohälsa.

Allt levande omkring oss omger sig med ett energifält dvs en aura. Energifältet vibrerar i olika hastigheter, och varje människa har sin egen energivibration. Förändrar vi energifältet i auran så förändras också den fysiska kroppen och tvärtom.

Aurarening eller psykisk kirurgi

Det är ett kraftfullt instrument för helandet. Det bygger på att klienten aktivt deltar i processen. Genom att ge ett problem en form, en färg, struktur, t.o.m olika ljud, har behandlaren och klienten något att fokusera på. Reiki-utövaren rensar ut den negativa energin ur klientens aura. Det är viktigt att klienten är villig att släppa taget om problemen. När sedan de negativa energierna eller blockeringarna är borta, flödar energin åter fritt och ett helande äger rum detta kan också tydligt ses i auran

Automatisk skrift
Utförs oftast av en person som befinner sig i trans och är helt omedveten om sitt skrivande. Handen leds av sig själv, och handen skriver meddelanden och svarar på olika frågor.

Chakra

Den mänskliga kroppen har 7 stora livshjul och hundratals små energicenter, men det är de sju större som man refererar till som chakran. Chakrana är energivirvlar som kanaliserar energi till och från kroppen. Chakra betyder hjul och är energipunkter. Chakran representerat olika kvaliter av energier och har olika färger, och de alla påverkar kroppsdelarna och organen i den fysiska kroppen. Det är viktigt att dessa chakran är i balans med varandra. För mycket eller för lite energi i ett chakra kan ställa till med problem, skapa stress, utmattning eller sjukdomstillstånd. Ibland uppstår blockeringar. För att bli av med blockeringarna måste man tillföra energi.

Det finns 7 stycken större chakran i koroppen och de ligger på en lodrät linje från hjässa till fot, och alla har var sin färg. Våra Chakran har olika färger och står för olika saker.

Baschakrat = Rotcentrets färg är rött, det visar hur ”jordade” vi är. Även sexualdriften och förmågan att överleva står detta chakra för.

Navelchakrat = Färgen är orange och står för självförtroende och välbefinnande.

Sola Plexus = Färgen är gul och står för det känsliga i kroppen – all glädje och sorg finns här.

Hjärtchakra = Färgen är grön och står för kärlek och medkänsla.

Halschakra = Färgen är turkos och står för kreativitet och kommunikation.

Tredje ögat = Panncentret är indigoblått och står för  intuition, klärvojans och medialitet.

Kunskapens öga är ett annat ord för tredje ögat.

Kronchakrat =  Färgen är violett och den tusenbladiga lotusblomman står för kontakten med universum och det högre jaget. Öppna alltid detta chakra uppåt.

Clairvoyance

Clairvoyance kommer från franskan och betyder ordagrant klarsyn. Förmågan att se det som är dolt för våra vanliga sinnen. Clairvoyance är ungefär samma sak som vårt ord synsk. Det är en förmåga att se med sina inre ögon d v s få information via inre bilder. En clairvoyant person kan ofta uppfatta händelser och saker som sker i nutid, förfluten tid och framtiden samt fånga upp fakta om personer, djur och platser.

Dansande bord

Består oftast av ett bord i trä med tre ben. Deltagarna kan ofta se bordet röra sig, det kan höras knackningar i bordsskivan eller genom något av bordets ben.

Feng Shui

Feng shui är en flera tusen år gammal kinesisk filosofi, en lära som beskriver hur vi påverkas av färger, former, material och energifält runt omkring oss. Feng shui handlar om den osynliga energi som finns i all materia, och de vägar som denna energi tar. Att inreda för god feng shui innebär att skapa rum som balanserar de fem grundenergier som universum enligt feng shui består av. Kineserna har alltid trott att vi blir påverkade av energier som omger oss. Genom feng shui kan man harmonisera omgivningen så att den arbetar för dig och inte mot dig.

Grafologi

Ett sätt att förutsäga en människas framtid och personlighet genom att tyda och studera en människas handstil.

Handläsning
Dom som arbetar med handläsning, dvs kiromanti menar att om man studerar en människas händer och speciellt handflatan kan man se vederbörandes temperament och fysiska tillstånd, med utgångspunkt av att detta kan man också se vederbörandes framtida händelser. När man spår i hand koncentrerar man sig på handens former, linjer och handflatornas utseende.

Healing

Healing är en form av helande. Det går att utveckla healing förmåga med hjälp av övningar och kurser. Det finns många former av healing men all healing kommer från samma ursprungskälla. Vid healing arbetar med bl a blockeringar i kroppens energiflöde, då dessa många gånger är ett hinder i den fysiska kroppen. Blockeringarna kan ofta kännas av intuitivt. En duktig healer kan upplösa och ta bort dessa blockeringar och då återställs dess ursprungliga flöde i den fysiska kroppen och olika krämpor, åkommor och sjukdomar kan upphöra.

Det finns många behandlingsmetoder inom healing att välja på. Man kan också som ett komplement till healing använda sig utav stenar och kristaller då healingen verkar på olika plan, både fysiskt, mentalt och emotionellt. Healingen ger ofta ett inre lugn och man känner sig många gånger fylld energi och kraft efter en behandling. Healingen öppnar också upp andligt så att man kan nå nya insikter, vilket gör att man utvecklas på flera plan. Healingen hjälper till att stimulera kroppens egna och naturliga krafter så att det blir balans i både kropp, ande och själ.

Horoskop

Ditt personliga horoskop fungerar som en vägvisare i din vardag. Varje människa är unik och har sin speciella väg att följa. Ett personligt horoskop bygger på matematiska beräkningar och exakta uppgifter om din födelse: tid, datum, år och plats.

I astrologin finns en karta över himlen som visar de relativa positionerna mellan stjärntecken vid en bestämd tidpunkt och används för att ge information om förutsagda kommande händelser. Den inre cirkeln är uppdelad i 12 hus och representerar olika livs aktiviteter såsom karriär, äktenskap, barn, vänskap osv. En individs horoskop tar utgångspunkt från födelse ögonblicket och födelseplatsen och används av astrologer för att analysera en personen karaktär och för att förutsäga framtiden.

Hypnos

Ett förändrat medvetandetillstånd med ökad suggestibilitet, vilket uppstår genom suggestioner från en annan person. Många människor anser att hypnos är något slags hokus pokus. Då tänker man oftast på att hypnotisören kan försätta en människa i ett tillstånd och styra över den. Detta stämmer till viss del men en människans karaktär spelar stor roll här. En del människor är säkra att de aldrig kan hypnotiseras, vilket är fel då det oftast går. Alla människor kan påverkas och i viss mån suggereras till vissa tankar eller handlingar. Men de som inte har tillit till hypnotisören kommer troligtvis att se hela sessionen med misstro och inte bli så mottagliga.

I Ching

I Ching är det urgamla kinesiska oraklet som idag talar till oss. Det bygger på en kombination av Yin och Yang energier. Tanken är att det finns ett riktigt förhållningssätt i varje situation, beroende på vilket energimönster som just då råder.

I-Ching är således den äldsta konsten för spådom och är den populäraste formen av spiritistisk kunskap och orakel kännedom i Asien.

Ursprungligen skulle man sortera rölleka stjälkar efter ett visst mönster. En annan tradition har varit att kasta mynt. Beroende på vilka mynt du drar, får du ett mönster och ett tal från 1 till 64. Detta talet motsvarar ett visst förhållningssätt. Man kan använda I Ching när man står inför ett dilemma eller ett beslut. Då drar vi först mynten för det ena alternativet, och sedan för det andra. Man kan också använda sig utav små trä pinnar t ex.

Intuition

Utomsinnligt varseblivningssätt. Ett sjätte sinne som säger att man känner på sig något. Känslan av förståelse av något, omedelbar insikt utan någon hjälp av reflektion eller erfarenhet.

Kaffesump – Kafemanti

Man kan spå i kaffesump genom att tolka figurer som oftast är diffusa i kaffesumpen som oftast är uthälld på ett fat, sedan är det upp till spådamen att tolka detta.

Karma

Det hela går ut på principen ”som man sår får man skörda” och ”orsak och verkan”. Allt gott som du gör kommer tillbaka till dig likaså allt ont. Det spelar ingen roll om det sker i detta liv eller i ett kommande liv.

Kanalisering

Vid en kanalisering har man kontakt med andeväsen ifrån andra dimensioner som finns runt om oss t ex avlidna släktingar, änglar och guider. Man kan många gånger även ta in, kanalisera och kommunicera med djur och andra väsen som gått över till den andra sidan. De alla finns tillgängliga för att hjälpa oss på olika vis i vår utveckling, både personligt och andligt så att vi kan komma vidare och växa andligt.

Kiromanti

Tydning av en människas öde genom att titta på handens linjer och dess speciella former.

Klarsyn

Klarsyn betyder att man är synsk och att man kan se sådant som är dolt för de vanliga sinnena.

Kläraudians

Betyder helt enkelt ”klarhörsel”. Kläraudians är en andlig förmåga, det inre andliga örats förmåga. Det inre örat låter oss att höra det vi själva vill, och på vilket avstånd som helst, vare sig det utspelas här på jorden eller någon annanstans. Den som har förmågan till sann kläraudians kan höra olika energier. Varje liten atom sjunger och har sin egen ton. Kläraudians innebär att man hör med det inre, andliga örat. En människa hör sådant som inte kan förnimmas med de fysiska öronen.

Klärvoajans 

Klärvojans betyder klarseende, att man har förmågan att få information via inre bilder, att man kan se via det ”tredje ögat” Det kan gälla personer eller saker som inte har en materiell aspekt. Det kan vara en avliden människa, ett djur eller ”väsen”.

Kristallkula – Kristallomanti

Kristallkula är ett redskap som används för att ”skåda” in i framtiden och förutspå vad som kommer att hända. Har formen av ett klot och är ofta gjord av glas eller kristall. Kristallkulan är en form av spådomsmagi som var känt i gamla tider från Orienten och Egypten.

Kristallkulan har använts i flera århundraden av bl a olika häxor. Att spå i kristallkula kallas ibland för SCRYING, kommer från engelskan. Det finns kristallkulor i olika storlekar och färger. När man ser in i framtiden rekommenderas ofta en genomskinlig eller svart kula med så få luftbubblor som möjligt.

Meditation

Meditationen är en djup form av vila. Det är ett sätt att komma in i djupet av sig själv och vara närvarande i nuet. Du kan uppleva en djup inre ro, en total frid av rent medvetande, och att omvärlden blir utsuddad och du upplever att du är ett med alltet. Genom meditation kan man komma i kontakt med vår egen kropps innersta.

Det är i tystnaden vi kan uppleva total lycka, inspirationen, inlevelsen, medkänslan samt den enorma villkorslösa kärleken. Meditation är ett sätt, en nyckel till att uppnå total frihet och självkännedom. All meditation har en väldig positiv inverkan och effekt på både kropp och själ. Meditation minskar stress och har en avslappnande effekt. Meditationen ökar också ditt medvetande och stärker din intuition.

Oftast vid en meditation sitter man stilla med slutna ögon och fokuserar sin uppmärksamhet på en inre föreställning eller försöker att inte tänka på någonting alls. Alla kan lära sig meditera och genom meditation får vi kontakt med vårt undermedvetna, vår inre visdom, vår kraft samtidigt som vi öppnar upp våra sinnen till den andliga dimensionen.

Medium

Ett medium är en fysisk person som kan förmedla kontakter med avlidna personers andar, dvs som har förmågan att kommunicera med andeväsen från den andra sidan. Man kan även träffa ett medium och ha en privatsittning/seans om man hellre vill det. Ibland är fler människor samlade och då ges en storseans.

Numerologi

Numerologin är en mycket gammal lära där siffrorna inte bara används till att räkna med utan kan säga mycket om personer och händelser. Numerologi bygger på tolkning av de bokstäver och de tal som vi på olika sätt sammanlänkas med, ungefär som vid en tolkning av horoskop. Numerologi är vetenskap om siffror och bokstäver och hur de påverkar oss. Allting har ju sin energinivå och så även bokstäver och siffror. Inom numerologin så har varje bokstav sin egen siffra och med det också ett eget värde. Med Numerologi kan vi få hjälp att förstå oss själva, våra liv och de situationer vi möter. Få inspiration och råd kring våra livsmål och möjligheter utifrån dem.

Det finns flera olika sätt att tolka bokstäver och siffror, men det är namnet och födelsedatumet som har störst betydelse för en människas livsöde inom numerologin. Siffrorna 1-9 har alla olika kosmiska vibrationshastigheter. Hastigheten på vibrationen förutspår en människas egenskaper och framtid, och också platser och händelser.

Ouijabräde
En bräda av trä som är monterad på små hjul på vilket mediet lägger sin hand eller sina händer. Ouijabrädan förflyttar sig över ett papper med alfabetets bokstäver. På detta sätt kan man få meddelanden från andevärlden. Det är viktigt att man ser till att endast goda energier och andeväsen är närvarande vid detta utövande.

Orakel
Orakel är en gudomlig förmedling om framtiden eller något okänt. Oraklet ger ofta svar i ett transtillstånd genom att ta kontakt med icke fysiska varelser för att få råd och vägledning. Vanligtvis ger ett orakel svar på en fråga, till skillnad från en profet, där gudomen meddelar sig genom en profet i form av profetior.

Orakelmetoder
Det finns en hel rad olika sätt att kontakta den andliga världen: tarot, i ching, kartomani, runor, ouijaboard, automatisk skrift, kristallskådning, kaffesump, kiromanti och trollbord t ex.

pendel. Ett föremål av varierande art som hänger i en tråd. Användaren håller andra änden och låter pendelns olika svängningar ge svar på frågor. Pendeln är ett av våra äldsta redskap när det gäller att spå in i framtiden, eller leta efter försvunna föremål.

Man kan även använda pendeln till chakra-balansering. Pendel finns att köpa i olika butiker men också ute på internet. Man kan göra en själv om man hellre vill det. Man kan t ex ta en vigselring och binder den i ett hårstrå eller i en tunn sytråd. Det går även bra med ädelstenar av olika slag.

En pendeln kan ge tidsangivelse för olika händelser, samt ge svar på vilka vitaminer din kropp önskar och vilken typ av mat du behöver för att må bra. Pendeln kan också berätta för dig om vilka färger din kropp behöver för att stärka upp den likaså kan pendeln visa på vilka chakran som behöver balanseras upp. Man kan också ställa frågor till den såsom ska du studera, vilken typ av arbete passar dig, är det dags att starta eget, när du borde resa utomlands, passar du ihop med din partner eller när kommer du att träffa en partner m m. Du kan ställa vilka frågor du vill.

Psykokinesi
Är när ett föremål förflyttar sig enbart med tankens hjälp eller genom andra andliga krafter.

Psykometri

Genom beröring kan ett medium bli medveten om en persons vibrationer, dennes framtid samt dess förflutna. Genom att t ex hålla i ett foto eller genom att ha ett föremål i sin hand från en levande eller avliden person kan den få en paranormal kontakt.

Reiki 

Av japanska ”rei ki” som betyder universell energi. Reiki är en gammal healingmetod från Orienten som ser på helheten,
både på kropp och själ. Reiki är både skonsam och mycket kraftfull. Genom historien har det varit exempel på att
metoden hjälper mot en hel del sjukdomar, hjärtsjukdomar, hudproblem, förkylning, sömnlöshet m.m. Reiki är livsenergi dvs. Prana. Det är den energi som genomsyrar allt levande i hela universum. Det är den energin som sammankopplar allt levande med varandra, som gör att vi alla hör ihop, människor, djur, växter.

Den står för villkorslös kärlek, den är kommunikationen mellan våra hjärtan. Dess främsta syfte är att skapa harmoni i kropp och själ. Den utvecklar både kroppsligt och känslomässigt samtidigt som den kan läka psykiska och fysiska obalanser och sjukdomar kan då förebyggas.

Reinkarnation

Reinkarnationstanken inom spiritualismen menar att vi människor föds av egen fri vilja och att vi själva är medskapare till vårt egna liv. Det vi sår får vi skörda eller orsak och verkan. Detta kallas för karma. Vi väljer att återfödas för att få erfarenheter och lärdomar tills vi har nått den utvecklingsnivå från vilken vi inte behöver reinkarnera, dvs. återfödas mer. De flesta av spiritualisterna tror på reinkarnation.

Reinkarnationstanken har alltid varit främmande både inom judendomen och kristendomen.

Runor

Kommer från det keltiska ordet ”runa” som betyder mysterium eller.
Ett forntida germanskt skrifttecken som vid kristendomens utbredelse blev ersatt av det latinska alfabetet. Runor är ett uråldrigt sätt att skriva på och tolka på. Man drar en speciell runa och med kunskap om deras energi och kraft så kan man berätta väldigt mycket, sen får man också se till vad man hade i tankarna när man drog, hade man en fråga eller ville man bara se vad som kom upp.

Shaman

Många personer inom olika naturreligioner praktiserar shamanism. Med hjälp av olika tekniker kan shamanen t.ex. förändra sitt medvetande och företa sig resor i osynliga dimensioner och till andra osynliga världar. Kunskaper shamanen får i andra världar används bl.a för att spå samt bota olika former av sjukdomar.

Seans

En storseans innebär att man träffas flera stycken tillsammans med ett medium och försöker få tillstånd en kontakt med andevärlden. Man kan även träffa ett medium privat och ha en privatsittning om man hellre vill det.

Oftast så inleder man en seans andakt med att man tänder lite ljus och har lite lugn avslappnande musik i bakgrunden, en del ber en bön tillsammans innan man börjar. Detta görs för att man ska bygga upp en fin, trevlig och harmonisk stämning. Det beror inte bara på mediet om seans andakten ska gå bra.

Atmosfären är väldigt viktig och att de närvarande är positiva och förväntansfulla för att det ska fungera bra. Man vill ju få tillstånd en förbindelse mellan vår värld och andevärlden. Mediet är en kanal mellan andevärlden och vår värld.

Hon eller han får då till sig budskap och information från den andra sidan genom bilder, ord, tankar och/eller känslor som hon eller han sedan förmedlar vidare till de närvarande personerna. Ett medium kan inte påverka eller bestämma vem eller vilka som ska komma från den andra sidan och förmedla budskap, det avgör andevärlden.

Spiritism 
Spiritualism är en livsåskådning, dvs man är övertygad om att livet inte tar slut utan fortsätter efter den fysiska döden fast i andra former. Spiritualismens syfte är att försöka visa att livet dvs att själen övervinner den fysiska döden och att kontakt med andevärlden är möjlig genom t ex meditation, böner eller seanser. Den fysiska döden betyder egentligen bara en övergång till en annan dimension som finns vid sidan från vår. Under alla årtusenden så har det funnits människor som har kunnat prata och ta kontakt med andar, t.ex. shamaner och indianer. Naturfolk har med sitt öppna sinne alltid haft en naturlig relation till andevärlden.

Spåkvinna

Spåkvinna eller en spåman är en person som kan se in i framtiden med hjälp av olika hjälp medel, kan vara genom en kristallkula, kaffesump, en vanlig kortlek, tarotkort mm. Det finns olika metoder man kan använda sig utav för att utföra sin spådom.

Synsk

Betyder en syn, det vill säga att man kan se saker och ting som är dolda, dvs övernaturliga. Man kan också vara clairvoyant eller klarsynt.

Tarot

Det är inte någon som egentligen vet exakt varifrån tarotkorten härstammar. En del traditioner säger att korten härstammar från Egypten. Ursprungligen skall tarot vara en hemlig kod för att bevara ideologier som blivit förbjudna utav kyrkan.
Under lång tid har tarot korten används för spådomar och förutsägelser om framtiden. ’

Tarotleken består av två delar:

Stora arkanan 22 kort och Lilla arkanan (hemlighet) med 56 kort. Ordet arkana betyder mystisk och hemlig.

Alla kort har både en positiv och negativ betydelse dvs. inget kort är bara negativt eller positivt. Korten har en poetisk symbolik med olika nycklar för att öppna ens inre för nya idéer, tankegångar och möjligheter.

Telepati

Överföring av tankar mellan två personer, t ex man känner på sig vad den andre personen gör, tänker. En överföring av en persons förnimmelser till någon annan utan att något känt fysiskt hjälpmedel är inblandat.

Trans

Är ett förändrat medvetande tillstånd, där sekundära personligheter kan komma upp till ytan och ta över talorgan. Detta trans tillstånd kan uppkomma ibland spontant eller framkallas genom självsuggestion eller av andra personer genom suggestion eller hypnos. Många av våra spiritualistiska medier går spontant i trans.

Tungomålstal
Ett medium kan ibland uttrycka sig eller skriva på ett främmande språk som hon i vanliga fall inte alls känner till.

Varsel

Ett varsel är en varning om kommande händelser.

Änglakort
Kort med olika bilder samt ett budskap på varje kort. Korten är en vägledning av en kosmisk energi som ger liv, inspiration, uppmuntran och andlig näring. Korten kan användas på flera sätt. Du kan t ex dra ett kort på morgonen för att få ett budskap för dagen eller om Du har en frågeställning som Du önskar svar på så kan Du dra ett kort för att se vilket budskap Universum vill ge Dig. Korten kan användas för att lösa problem eller för att ge dig vägledning. Bekräftelsen ger stöd och uppmuntran att hjälpa till att utveckla dig i din intuition och andlighet.

Änglar

Vi har alla Skyddsänglar/Guider som vakar över oss. En del av oss har en medan vissa har flera änglar vid vår sida som vakar och följer oss på livets väg från födelsen tills dess att det är dags att lämna jordelivet för denna gång. Ibland kan man känna deras närvaro, man kan uppleva att man inte är ensam i rummet, kanske ser man en skugga i ögonvrån eller känner en vind komma mot en fast fönstret i rummet inte är öppet. Det finns många olika sätt att märka och känna kontakt med änglarna som finns runt oss. Ibland möter vi dom i våra drömmar eller i meditationer där dom också kan ge oss olika budskap. Om du vill ha kontakt med din ängel/guide så be att den kommer in i ditt liv.Det är då också viktigt att man har ett öppet sinne och förhållnings sätt då mötet eller kontakten kanske inte riktigt blir som man har förväntat sig.

Var inte rädd för att prata med dem, be dem om vägledning och hjälp vid behov. Svaret kanske inte kommer på en gång utan det kan komma vid ett senare tillfälle. När man bett om ett tecken eller ett svar på en fråga man har så är det viktigt att sedan vara lyhörd för vad man känner och upplever, då svaret kan komma på så många olika sätt; kan vara genom en direkt kommunikation, genom meditation eller kanske genom en dröm. Men svaret kan också visa sig genom att Du blir ledd till en text i en bok, genom en spontanhändelse eller att någon människa bara råkar visa något som gör att du förstår att det är svaret på Din fråga.

Änglarna hjälper oss gärna men de låter oss oftast ta första steget, då de inte gärna vill tränga sig på och ta några beslut åt oss om vi själva inte bett om det. De hjälper och stöttar i livets olika skeenden men det är ändå vi som måste ta våra egna beslut och ta ansvar för våra liv.

Alternativa mässor i Sverige och i utlandet

Alternativt för Dig!

Här kan Du gå på olika föredrag, seanser, köpa tarotkort, böcker, stenar och kristaller m m. Låta Dig få njuta av olika behandlingsformer, bli spådd, anmäla Dig till kurser och föredrag, samt ta del av all försäljning. Du kan få information om alternativmedicin, behandlingar, personlig utveckling och vägledning, kombinera detta med inspiration och nöje.

Sverige

Hälsomässa för kropp och själ

Harmoni-expo

Danmark

Daninfo

Norge

Alternativ

Andekontakt

Andar på besök i hemmet

Kontakt med andar

De flesta människor har hört talas om andekontakt men alla vet inte vad det innebär eller hur det utförs. Vi som arbetar som medium har kontakt med andar. Vi alla har våra egna sätt att arbeta och det är därför bra att berätta för den man som tar kontakt för en sittning hur det fungerar med andevärlden.

När man kanaliserar och har kontakt med andevärlden så vet man vanligtvis inte i förväg vem eller vilka som kommer från den andra sidan och som önskar förmedla något. Förutom att ett medium ofta har en eller flera guider från andevärlden vid sin sida som brukar träda fram och ge sig till känna så kan också nära och kära till klienten komma vid en seans. Mediumet öppnar upp sig för andevärlden och andar träder fram och ger sig till känna på olika vis. Meddelanden kan komma från anhöriga men likaså från t ex guider, ljusväsen och änglar. Ett medium ser vanligtvis bilder, symboler samt hör röster.

För att få kontakt med en speciell ande behöver mediet ofta en personlig sak att hålla i, kan vara en bild eller något annat som klienten har med sig som rör den avlidne. Detta kan vara nödvändigt för att ett medium ska kunna komma i kontakt med en speciell ande energi på ”andra sidan”. Mediumet håller vanligtvis saken i sin hand en stund, ibland kan den läggas i en låda eller ett kuvert för att inte ge mediumet några ledtrådar.

Budskapen man får från andevärlden kan vara olika då mediet inte är den som avgör vad som ska förmedlas utan det kommer som budskap till mediet. Det som kommer fram är ofta något som kan stärka klienten i vardagen eller som svar på något man funderat över. Budskapen från andevärlden skiljer sig åt men det har ofta med klienten att göra då det är den som har kommit för en seans/reading.

Mediet kan genom andevärlden få fram personliga saker om en avliden eller om någon som kanske har försvunnit. Du kan få vetskap om hur han eller hon har det nu. Kanske denne också vill ge ett budskap eller vill förmedla något viktigt. Du kan likaså ställa egna frågor. Vad som kommer att sägas eller ske i en seans kan vara svårt att säga i förväg eftersom allt hänger på vad som är viktigt för dem som är på ”andra sidan” dvs i andevärlden.

När jag säger att det är viktigt för dem, beror det på att när någon dör så tar de vanligtvis inte med sig de smärtsamma och emellanåt jobbiga upplevelserna som vi har här på jorden. De är inte längre lika viktiga utan som avliden släpper man taget om dessa och går vidare. Ibland kan de nämna det, andra gånger har de andra saker de hellre vill tala om. Mediet kan inte ge garantier om vad som kommer fram vid en kanalisering med andevärlden.

Din andliga resa

Andlig utveckling

Ängla flicka sjö

Text skriven av Daniel B. Holeman

Den andliga utvecklingen är lika individuell och unik för var och en av oss som våra fingeravtryck. På ett sätt kan man säga att hela livet är en andlig utveckling för alla människor på Jorden, men den stora skillnaden ses mellan de som vandrar sin väg medvetet och de som vandrar vägen omedvetet. I den här texten inriktar jag mig på de senaste. De som lever sina liv omedvetna om att de faktiskt utvecklas skulle troligtvis aldrig ens säga att de utvecklas på det andliga området.

En medveten andlig utveckling påbörjas ofta på ett dramatiskt sätt. Det kan vara en livskris orsakad av skilsmässa, en nära anhörigs bortgång, förlust av arbete, abort etc. Många gånger startas resan efter en depression. Hur som helst så är det ofta något stort och dramatiskt som helt plötsligt och orubbligt sätter hela tillvaron på sin spets. Man kanske börjar ifrågasätta hela sitt liv och kanske framförallt meningen med livet. Människor lägger ofta olika betydelse i uttrycket andlig utveckling. Jag ser andlig utveckling som en resa. En resa mot att bli mer och mer medveten om vem man själv är. Att mer och mer närma sig sin gudomliga härkomst. I detta ingår att upptäcka och lära sig se igenom denna verklighetsillusion vi lever i här på Jorden.

Allt fler människor känner och får kontakt med högre dimensioner av liv, både inom sig själva och utifrån. Vi får upplevelser av andra världar, andra tider och andra tillstånd. Allt fler söker sig också till att utforska de delar av sig själv som under långa tider varit negligerade eller inte fått den uppmärksamhet man egentligen kanske önskat.

Meditation, drömresor, inre resor, healing, regression, olika former av seanser och sittningar är alla saker som kan utmana oss att tänka större, och som lockar oss att leta inåt i oss själva. Dessa upplevelser tror jag är ett fantastiskt sätt att spegla och vidga vår aktuella världsbild, den kontext av tid, rum och händelser vi har valt att bygga upp för att leva, utvecklas och återupptäcka oss själva här och nu.

De upplevelser vi får tror jag är både starkare och mer bestående än de man rent intellektuellt kan läsa sig till, att rent praktiskt få känna och fysiskt få uppleva vad som händer i kroppen är en signal till själen att: Detta är verkligen verkligt!

Det är inte längre bara en intellektuell strävan, eller en belöning för duktigt och tillräckligt många lästa böcker, helt plötsligt är det en inre Sanning. Ett redskap att använda i sökandet efter den JAG ÄR.

En del upplever dessa omvälvande och utmanande händelser spontant, medan de flesta av oss får hjälpa livet på traven genom att själva ta initiativ till dem, vilket inte är det minsta mindre omvälvande, eller för den delen med mindre inverkan av universum, det är bara lite mindre uppenbart att så är fallet.

Det sanna jaget är precis det orden säger de bästa positiva elementen inom dig själv, den mest uppmuntrande aspekten på din inre styrka och Ditt personliga uttryck för Gudomligheten inom dig. Den förbinder dig med allt annat som existerar och är din kanal till den mänskliga potentialens resurser.

Ditt sanna jag är också av största betydelse i din inre meditationsdialog.

Många av oss har svårt att ta itu med problem och granska våra egna misslyckanden och misstag om vi inte kan diskutera dem med någon. Det sanna jaget är den aspekt av dig själv med vilken du faktiskt kan föra en diskussion om vad det än är som bekymrar dig.

Din koncentration och din fokusering på en enda punkt är det som befriar dig en aning och låter avståndet mellan dig och ditt sanna jag minska och ger dig möjlighet att granska dina val, handlingar och dina tankar ur en mer objektiv synvinkel. Ditt sanna jag kan ge dig det perspektiv du behöver för att omvärdera situationer, relationer och dig själv.

Vi har alla våra personliga uppfattningar om Gudomligheten och om allt det som gömmer sig inom oss. I själva verket kan kanske vår uppfattning om hur det förhåller sig med ”riket inom oss” kännas betungande, abstrakt och intetsägande ifall vi inte skapar oss en personlig bild av det. Men tänkt då på att du kan välja att konkretisera ditt eget inre sanna jag precis så mycket som du önskar. Du kan höra, se, känna eller på vilket annat sätt som helst uppleva eller bara veta att det är där.

Du kan för ditt inre skapa en fantastiskt skön fåtölj mitt på en behaglig sommaräng i vilken Du kan sitta och ta emot budskap från ditt sanna jag.

Det kan vara ett bord gjort av pulserande kristall där det ligger en bok i vilken det står meddelande från ditt eget Inre. Det kan vara i en eld jordens glödande inre eller i en rymdfarkost i det tyngdlösa Kosmos. Det kan vara en vibrerande energi eller en vis persongestalt, bara din egen fantasi sätter gränser för hur ditt eget sanna jag kan hjälpa och stötta dig.
Om du inte känner att du hittar det sanna jag du letar efter i dina meditationer eller fantasier, tveka inte att be om hjälp. Använd dig av guidade meditationer, inre resor eller andlig rådgivning, någon form av medial konsultation, konst, litteratur, musik eller vilka andra inspirationskällor som helst för att hitta allt du önskar finna!

Vår andliga utveckling går inte ut på att fjärma oss från världen och vardagen utan på att kunna leva medvetet, bli mer vakna och närvarande i allt. Att leva med ett öppet hjärta.

Det kan skapa en kärlek till världen som ger kraft och lyster åt livet. Tid för stillhet behövs för att vi ska kunna känna att livet inte bara går ut på att existera utan att det är en gåva att ta vara på. Dag för dag.

Några hjälpmedel på vägen kan vara meditation, yoga, qi andning, qigong, tai chi, inre resor, drömresor samt bön, en daglig stilla stund eller i början till och med bara en stunds medveten avkoppling, kanske till lite stilla musik.

En plats där du kan vara ostörd, tända ett ljus, sätta fram en blomma eller något annat vackert. Kanske vill du använda visualisering, kanske läsa några rader ur en speciell bok. Det finns mycket litteratur som talar till vårt innersta.
Kanske är du så stressad att du inte kan tillåta dig att slå dig till ro utan upplever oro istället. Pröva att promenera. Ta de stilla stunderna utomhus och lyssna medvetet till naturen, till vinden och fåglarna. Somliga får sina djupaste andliga upplevelser via naturen.

För att kunna leva mer helhjärtat i livet behöver vi starta med att dra oss undan och få distans. Känna efter vad som egentligen är viktigt. Det underlättar om vi kan skapa en rutin av stunderna och låta dem bli en självklar del av vår dag. I början kan de vara mycket korta.

För den som är helt ovan vid att lyssna inåt kan det ta tid att vänja sig vid det gensvar inifrån som stilla stunder ger. Vänta dig inte att du i dina stunder måste uppleva något särskilt som du kanske har hört eller läst att man gör. Vår själsdialog är unik och vår känsla och upplevelse också. Det som behövs är lyhördhet, tillit och tålamod.

Att meditera, kontemplera i grupp kan ofta ge en intensivare upplevelse än då man sitter ensam, särskilt om man är ovan, och det är naturligt eftersom det skapas ett starkare ”energifält”. Om man har möjlighet är det alltså bra att samlas några stycken. Det kan räcka med en så liten grupp som tre personer.

Vill man använda speciella meditationstekniker bör man ha en lärare eller uppsöka ett center eller skola där man får lära sig hur man ska göra. Det är viktigt. När man börjar på egen hand bör man göra det hela så enkelt som möjligt. Viktigast är avspänning, stillhet och andrum.

Den som på allvar fördjupar sitt sökande kommer att upptäcka att någon typ av andlig disciplin både kan ge form, stöd och frihet till den andliga utvecklingen. När vi här talar om andlighet har det alltså varken att göra med häftiga upplevelser, magiska lekar eller regler i religioner eller sekter. Vi ser den andliga utvecklingen som helt personlig och den andliga dimensionen som en naturlig del av allt i våra liv.

Många sökare som kommit ett stycke på vägen längtar efter att uppleva en kontinuitet av det andliga i vardagen men har svårt att hitta former.

Somliga har problem att integrera andliga upplevelser som påverkat dem starkt med den vardagliga rutinen. Man kan tycka att upplevelserna man haft är så väsenskilda från vardagen eller ens ”gamla liv” att man inte ser hur de ska passa in. Det händer också att någon överger både vänner och familj för att de inte kommit till samma ”insikter” som man själv.

Vår andliga utveckling består emellertid av många ”genombrott” vilka inte är målet utan stadier på vägen. Det kan behövas en hel del sådana för att vi ska komma till det stadiet när vi accepterar både oss själva och andra som vi är. Fallgroparna på vägen är många. Först när vi låter tolerans och förståelse bli mer än ord kan vi tillämpa de andliga idealen i vardagslivet på ett enkelt och självklart sätt. I buddismen finns en enkel sentens som lyder ”före upplysningen hugger du ved och bär vatten – efter upplysningen hugger du ved och bär vatten” och den är mycket insiktsfull.

Livet har sina skiftningar och perioder och då och då hamnar vi i situationer då de stora frågetecknen stiger upp, ibland genom yttre händelser och emellanåt genom en naturlig inre utveckling.

Känslan av djupare mening kan bara upplevas när vi ger oss tid att vara i kontakt med vårt innersta. Men den är inget självklart som inte kan komma att ifrågasättas även av den djupast andligt medvetande. En person i medveten utveckling är inte befriad från inre och yttre konflikter, tvärtom, men skillnaden är att han/hon är medveten om dem, villig att bearbeta och göra något åt dem. Även de religiösa skrifterna beskriver tvivel, mörker och förtvivlan.

Det krävs mod att leva medvetet. Att våga se, känna och agera utifrån hjärtat. För det mesta lever vi avskärmade för att ”klara av verkligheten”. Vi orkar inte ta till oss allt eller engagera oss. Vi skapar en ”bubbla” omkring oss. Tyvärr gör den bubblan också att vi kan uppleva oss mycket ensamma. Så behöver vi hitta tillbaka ”ut i världen” och den enda vägen går via hjärtat och är inte smärtfri. Att leva helt är att våga leva genom ljus och mörker, glädje och sorg.

Ljus och mörker avlöser varandra enligt både kosmiska och fysikaliska lagar. Vårt samhälles närmast hysteriska jakt efter ”lycka” med rädsla för allt som utmanar den är inte helt sund. En djup, äkta, positiv livsattityd kan bara byggas inifrån och vi behöver bygga på den hela livet genom alla olika förändringsfaser som livsutvecklingen innebär.

Ett andligt perspektiv på tillvaron är ovärderligt. Tron på ett meningsfullt universum hjälper oss att få perspektiv på till synes oöverstigliga problem. Om vi kan tänka oss att våra svårigheter hjälper oss växa och utvecklas, att de har någon slags mening, blir de lättare att gå igenom. Vi behöver då inte heller förtränga dem eller fly ifrån dem. Men ett andligt perspektiv kan bara mogna och växa fram inifrån, det är ju inget vi tankemässigt kan bestämma oss för.

Sorg och tvivel är naturliga delar av livet och ofta steg i utveckling och livsförändring. Otaliga är de människor och öden som berättar oss det.

Det är viktigt att våga ta hjälp på olika sätt när vi känner att vi behöver det men även att få brottas med inre tvivel, sorg och andra utmaningar då de dyker upp. Om vi tillåter det kan det bli lättare att tala om känslorna och enklare att kunna bearbeta dem. Andlighet och andlig utveckling har att göra med de djupaste livsprocesserna.

Det är naturligtvis bäst om vi har någon vi kan tala med och anförtro oss åt men det finns också massor med litteratur som kan hjälpa oss att bättre klara av tvivlets utmaningar eller träna oss att se klarare vad livet består av. I andras berättelser kan vi också få känna igen oss trots att vi är unika och genom andras öden kan vi hitta styrka. Vi människor har oerhört mycket gemensamt genom liv och död.

Livet är en gåva att ta vara på. Släpp in lusten i ditt liv.

Copyright © Daniel B. Holeman