Etikettarkiv | orakelkort

Tarot

Tarot

Tarotdeck by Lisa Hunt

Tarot är för mig ett roligt verktyg som jag använder ofta i vardagen.

Ibland ställer jag frågor och ibland vill jag bara se hur dagen kommer att bli med tarot. Det kan vara spännande att dra ett tarotkort på morgonen, man känner in kortet och dess betydelse och ser vad det får för betydelse för dagen. Innan man går och lägger sig så tittar man på kortet igen och känner in på vilket vis det stämt in. Vid första blicken på tarotkortet så förstår man kanske inte alls men sedan brukar det klarna. Försök se tarotkortet ur olika aspekter, tills du får fram en betydelse på kortet som stämmer med något som hänt under den gångna dagen. I tarotkorten finns nycklar och ledtrådar som talar och visar oss vad kortet betyder. Betydelsen bär du sedan med dig i ditt inre och kan använda i framtida tarotläggningar. Tarotkorten brukar ge oss rätt budskap men det är vi som får lära oss att tolka dem.

Arbetar idag mestadels som ett andligt och spirituellt medium men är likaså en kunnig tarot tolkare. Under rubriken ”Om mig” på hemsidan kan du läsa mer om mitt arbete som medium och om vilka tjänster jag erbjuder.

På Glädjekällan står det mediala i fokus men använder även tarot och andra spåmetoder

Tarot kallas visdomens bok och själens spegel och är en vishetslära som speglas i varje tarotkort. Tarot återspeglar och förmedlar budskap genom symbolerna i korten. Det är ett redskap man kan använda sig utav om man behöver rådgivning, kanske man befinner sig i en jobbig livssituation. Tarot kan även ge en djupare förståelse om sig själv.

Medial vägledning eller tarot konsultation via telefon

Enligt mig fungerar en konsultation via telefon väldigt bra, det blir som vid en privat seans eller sittning. När jag arbetar med tarot så har jag samtidigt kontakt med andevärlden, med min andliga guide och vägledare. Guider finns runt mig när jag arbetar även om de befinner sig i en annan parallell dimension. Kanalen mellan mig och andevärlden är öppen och jag förmedlar de budskap som kommer. Ibland kan det vara bra att inte träffa klienten och hinna bilda sig en egen uppfattning om klienten innan arbetet påbörjas.

Mina tjänster: 

Tarot, andekontakt, automatisk skrift, klärvoajans, coaching, healing, distanshealing, djurkommunikation, drömtydning, försvunna djur, försvunna saker, guider, kanalisering, kraftdjur, magiska önskningar, medial vägledning, orakelkort, osho tarot, pendel, änglakort, änglatarot och änglar.

Kan alla lära alla lära sig att spå med tarot?

Ja, det kan alla lära sig. Det är viktigt att förstå att korten i sig inte bär på någon kraft. Det är din kunskap om varje kort och dina associationer kring symbolerna och figurerna på tarotkorten som bildar en kraft. Korten ”avläser” ens nuvarande tillstånd och samlade energi.

Är det slumpartat vilka tarotkort som kommer upp?

Det är viktigt att komma ihåg att tarot samspelar med vårt undermedvetna. Många gånger när vi tror att vi använder vår ”fria vilja”, är det istället olika förträngningar i vårt undermedvetna samt händelser från det förgångna som styr ett handlande. Det som förträngs växer sig allt starkare och utövar ett större och större inflytande. När du betraktar tarotkorten uppstår en interaktion mellan medvetandet och det undermedvetna. De bilder och associationer som kommer upp hos dig själv i tarot tolkningen motsvarar just de processer du själv behöver bearbeta. Det är med andra ord alltid rätt kort som kommer upp.

Hur fungerar tarot?

Tarot hjälper oss att gå in under ytan och hitta nya sammanhang, som tidigare varit blockerade. De ger oss insikter att hitta själva kärnan i olika frågor men också lösningar och utvägar.

Tarot är ett fantastiskt verktyg där man även har kontakt med sin andliga ledare/guide. Den andliga kontakten är viktig för att kunna ge en bra medial vägledning. Tarot är också ett bra verktyg när man vill tolka i tidsperspektiv. Tarotkorten talar ett symboliskt språk som kan förstås av vårt inre. Sambanden bygger på harmoni och balans i universum och genom detta kan vi uppnå ökad självkännedom och en större helhet.

Tarot är lika användbart till att ställa frågor kring det förgångna, som kring nuet eller framtiden. De hjälper oss att se vart vi är på väg och hur vi eventuellt kan ända kurs.

Tarotkorten speglar vilka mönster som kommer att utvecklas under nuvarande förutsättningar, såvida du inte ändrar på dem. Man kan säga att tarot utgör ett träningsprogram för att stärka vår uppfattningsförmåga. Man kan t.ex. fråga tarotkorten ”Hur skall jag tolka den och den upplevelsen? Uppfattningsförmågan förstärks av samspelet mellan tarotkorten och vi kan börja se livet symboliskt och man upptäcker att livet fungerar på en mängd olika plan. Tarotkort finns i stort sett i alla möjliga former och färger. Vilken tarotlek som passar dig kan ingen annan säga. Du får pröva dig fram tills du känner att du har en lek som du tycker om och känner samhörighet med.Tarot är ett fantastisk redskap för att koppla upp sig mot det stora allvetandet och svaren man får genom tarot är alltid lika fascinerande.

Vissa är mer öppna för detta med tarot än andra och har då självklart lättare för att lära sig. Men alla kan vi med lite träning och tålamod ta oss vidare och öppna upp den spirituella sidan vi har liggande inom oss. Jag rekommenderar att man går en inledande tarotkurs hos någon man känner förtroende för och som har bra rykte och sedan vidareutveckla sig på egen hand.

Tarot är en förlängning av en själv och den verkliga utbildningen är ens egna personliga och andliga utveckling. Många människor är mediala men för att hålla en ren och klar kanal till guider och vägledare på en högre nivå, bör du ha stor självkännedom och inte gå och bära på en massa skräp och obearbetat bagage.

Vad kan man se i tarot?

Hur mycket man kan se med tarot beror på hur duktig man är att tolka tarotkorten, vilket sätt man väljer att arbeta på och hur mycket egen livserfarenhet man har. Det beror också på hur frågan ställs och vilket tidsperspektiv frågan handlar om. Tarot kan spegla vad som skett, hur det är just nu samt hur det kan komma att bli längre fram. Tarot tar inte ansvar för någons liv och leverne, det måste var och en göra själv. Man kan också använda tarotkorten som en karta över livets olika stigar. Man kan alltså se hur man bör hantera olika situationer, hur man på ett bättre sätt kan planera och strukturera sitt liv, och hur man därigenom kan växa och få insikter. Man kan aldrig se exakt vad som kommer att hända, för vi har alla vår fria vilja och kan själva välja att följa tarotkortens råd, eller att låta bli.

Att lära sig tarot

Tarotleken består av två delar som kallas lilla arkanan och den stora arkanan. Lilla arkanan ser ut som en vanlig kortlek och är uppdelad i 4 sviter från ess till tio med page, knäckt, drottning och kung. I vårt liv så symboliserar de klädda korten människor. Den stora arkanan har en stark karma och själslig innebörd, här kan man finna stora händelser och aspekter som påverkar.

Förvaring tarotkort

Vad ska jag tänka på innan jag börjar med tarot!

Första gången du öppnar din tarotlek

Behandla din tarotlek med respekt och ödmjukhet! Invig alltid tarotleken innan du använder den för första gången. Det görs genom att göra en liten invignings ceremoni där du talar till korten och välkomnar dem in i ditt liv.

Hur ska man förvara sin tarotlek när den inte används?

Det finns många myter och talesätt om hur man skall behandla tarotleken. Här är några allmänna råd och riktlinjer att bekanta sig med. Men som med det mesta inom magi så gäller det att känna sig för vad som passar en bäst.

Var och en har sina egna procedurer och kanske till och med ritualer. Det finns speciella tarot tygpåsar och fina träskrin som är lämpliga att använda. Vill man ha ett billigare alternativ kan man använda ett vackert tyg eller en tygpåse att linda in tarotleken i. Välj en färg du tycker om och som passar dig. Man kan placera en bergskristall, en ametist eller rosenkvarts på leken eller i tygpåsen för skydd och rening. Förvara helst tarotleken på en plats utan direkt solljus och damm.

Hur renar man tarotkorten?

Rena gärna tarotkorten emellanåt genom att lägga dem i månsken, tänd en rökelse och dra korten genom röken. Själv brukar jag be en liten bön innan jag börjar med en tarotläggning för att välsigna tarotkorten. Rening är extra viktig om du ska göra en läggning för en annan person. Blanda aldrig tarotleken som du blandar en spelkortlek, det bryter upp den magiska kontakten mellan korten och böjer dem dessutom så att de blir fula och slitna. Om du läser med rättvända tarotkort så se till att korten alltid hamnar åt samma håll.

Allmän hantering av tarot

Blanda tarotleken innan och efter en läggning. Tänk på att blanda tarotkorten rytmiskt, det laddar tarotleken med energier.

Det är också viktigt att dina händer är rena när du arbetar med tarot, dels för att den kan få fula smuts eller fettfläckar men också för att rena händer har fritt strömmande energier.

Tarot duk

Använd gärna en fyrkantig duk av ett snyggt enfärgat tyg eller med ett diskret mönster när du vill lägga tarotkort. Detta för att duken kan laddas med magisk energi och då bli ett utmärkt portabelt underlägg till tarot läggningar. Tarotkorten glider inte iväg så lätt och tyget blir en bra punkt att fokusera på.

Portabelt tarotkit

En duk, en påse med tarotkorten, en kristall och en ljushållare med ett värmeljus är en bra grund för ditt portabla tarotkit. Du kan ha det med i handväskan eller resväskan. Det är alltid bra att ha tarot till hands för att t ex lägga en dagstjärna vid en resa eller om man får en stund över. De är oumbärliga reskamrater och själv har jag dem alltid med mig.

Hur vet man vilka händelsen som är viktigast och starkast i en tarotläggning?

Desto fler tarot kort som visar på samma sak desto starkare betydelse och större  händelse. Har du flera kort som påvisar en flytt så är det mer betydelsefullt än om du bara har ett kort. Är du ute efter ett nytt arbete och du har både avtalskort och positivt ekonomikort så visar det på att ett nytt arbete är på gång som också kommer förbättra ekonomin.

Vad visar tarotkorten?

Vissa tarotkort står för händelser och andra står för personer. Några tarotkort talar om förändring och andra om utveckling. Det svåra när det handlar om tarot, är att man inte helt kan utgå ifrån en enda tolkning. Vissa tarotkort har flera olika betydelser och kan därmed bara tolkas genom kännedom om hur man använder tarot och i vilken ordning korten kommer. För att ge en enklare förklaring kan man säga att tarotkorten läggs i en viss ordning. Varje plats har en speciell funktion och varje kort en specifik betydelse. Tolkningen är de viktigaste delarna inom tarot och man utgår ifrån nutid. Man är tvungen att vara i nuet och likaså lämna sina egna tankar och erfarenheter när man vill förstå vad tarotkorten vill förmedla.. Att tala om tarotkort och hur man kan få hjälp i vardagen med hjälp av denna konst, är bara en liten del av något man inte kan bevisa eller förklara.

Tarot används för att se vilka energier och händelser som är på väg in i livet. Med hjälp av tarot så kan man vägleda inom kärlek, arbete, hälsa m.m. Om ens liv är händelselöst så visar det ändå på händelser som sker, men kanske man inte känner av så mycket av det man berättar eftersom händelserna i sig är ganska små. Ett händelserikt och positivt liv är det man själv som skapar. Man kan själv alltid förändra i sitt liv även om jag tror att vissa större händelser och möten är förutbestämda och ligger i ens öde.

Ser dödsfall och olyckor i tarot korten?
Man kan välja att man inte vill se tragiska händelser som detta i korten. Man arbetar ofta tillsammans med andevärlden när man lägger tarot och man kan säga till den andra sidan att man inte vill se detta. Det är olika kort tillsammans som visar på dödsfall och andra större svårigheter. Kortet ”döden” kan också stå för en stor förändring vilken i slutändan kan bli väldigt bra. Att man går in i en ny fas som innebär större förändring som kan upplevas som jobbig när man är mitt i den men efter ett tag känns tillfredsställande.

Visar tarot allt som kommer att hända?

En tarotläggning visar på de starkaste händelserna under tiden man frågar om. Det händer också andra saker i livet än tarotkorten tar upp eller vi frågar om. Tarot talar om det vi för tillfället behöver veta. Om man lägger fler tarotläggningar på samma fråga så visar det på flera skeenden. Livet har alltid flera olika händelser på gång.

Kan tarotkorten ge fel information?

Tarot brukar visa rätt, men man kan tolka fel. Det bästa är att man inte har några förutfattade meningar vid en tarotläggning annars kan vi lätt gå fel. Det är viktigt att man är så ”nollställd” som möjligt så att man inte påverkas av det man redan vet. Om vi förhåller oss neutrala vid tolkningen och inte låter oss påverkas av förutfattade händelser och meningar så bör tolkningen av tarot korten bli riktig.

Kan man spå sig flera gånger i tarot gällande samma fråga?

Ja, det kan man, vid varje tarotläggning så visar tarotkorten ett nytt perspektiv och andra vinklar oavsett om frågan är detsamma. Alla händelser i våra liv har oftast flera förlopp. Ofta visar korten situationen ur olika synvinklar. Kanske är flera personer inblandade och vid andra läggningen visas andra personer som också är relevanta för frågan. Rör frågan arbete kanske betoningen nästa gång ligger på utmaningar du kommer möta på ditt nya jobb. Korten visas utifrån olika perspektiv. Titta på grundkorten, de är de viktigaste i läggningarna. Har man en gång frågat en fråga och fått ett svar så kommer man troligtvis inte få exakt samma svar igen även om du vänder dig till en annan siare. Andevärlden vet att du redan fått ett svar och vill att du respekterar det. De brukar inte se någon anledning till att upprepa samma svar igen. Det innebär alltså inte att den som spår har fel utan visar på att den som blir spådd inte har tillit till att universum hade rätt första gången. Varje tarot läggning är unik så låt dig vägledas av vad vardera läggning vill säga dig.

Hur ställer man frågor till tarotkorten?

För att förstå kortens budskap är det viktigt att på bästa sätt formulera sina frågor när man lägger tarot. Första steget är naturligtvis att tänka igenom vad det är du vill ha svar på.

– Fokusera på en fråga i taget

– Var så tydlig som möjligt

– Var specifik i din fråga och du får tydligare svar. Ett enkelt knep i att ställa detaljerade frågor är att ta med vem, vad, hur, var, varför eller när i din frågeställning.

Undvik ja och nej frågor. Istället för att fråga ”kommer min relation att ta slut?” kan du fråga: ”hur kommer min relation att utvecklas” eller: ”vad kan jag göra för att påverka min relation positivt”? Fokusera frågeställningarna utifrån dig själv istället för på andra människor. Inkludera eventuellt en tidsram i din fråga. Till exempel ”Hur kommer min relation till Robert att utvecklas inom en månad”? Tidsramen sätter du utifrån vad som är relevant i frågeställningen.

Ser man alltid död och tråkigheter med tarot?

Var och en bestämmer själv vilken information man ska förmedla. En del vill vägleda och ge information till klienten som är upplyftande och som kan bli till en hjälpande hand, medan en del vill förmedla allt de får fram.

Får man spå andra i tarot utan att de är medvetna om det?

Nej, alla människor har sin integritet och det ska man respektera. Du själv hade inte velat att någon utelämnade dig utan din vetskap. Universum ger ut den informationen som är okej för personens själsmedvetande och inget mer än det.

Kan man få fram tid med hjälp av tarot?

Det kan man och man bestämmer innan man spår med tarot vilken tidsram som ska gälla. Det är viktigt att den som siar kan spå i tid för att det ska vara trovärdigt. Det som sker ska vara nära i tiden för att det ska vara intressant för klienten och för bevisbördan. En duktig spådam använder sig av olika tidsperspektiv för att se förloppets framfart i frågan.

Det är lättast att se det som ligger nära i tid när man lägger tarot. Det är svårare ju längre fram i tiden det gäller då man även själv påverkar situationer. Oftast räknar man utifrån händelser när något kommer att ske.

Du kan använda denna metod för att se olika tidsperioder med hjälp av tarot:

Stavar – Vår

Bägare – Sommar

Mynt, Pentagram – Höst

Svärd – Vinter

Denna tarot metod visar på dagar, veckor och månader saker ser ut att inträffa:

Bägare – visar på dagar

Stav – siffran visar hur många veckor det ser ut att ta

Mynt – visar hur många månader något ser ut att ta

Svärd – visar på att tiden är påverkbar utav dig, att den inte är förutbestämt

Tarot Gilded  Gilded tarot

Vilka tarotkort är bra att använda?

Det är upp till var och en vilka tarotkort man vill använda sig utav. Själv spår jag med olika slags tarotkort. Dock använder jag mig ofta av ”Gilded Tarot” som jag tycker väldigt mycket om, de har likaså en fin och stark energi. Man kan använda sig av vanliga spelkort om man hellre vill det. De var vanliga förr i tiden men nu är det inte så många som spår i dem. Vanliga spelkort är en fin tradition och ett riktigt bra sätt att spå sig med!

Olika användningsområden för tarot

Tarotkorten har många användningsområden och bara fantasin sätter gränserna. Det mest kända användningsområdet är förmodligen som redskap vid spådom. Korten kan också användas vid meditation, för att få en större förståelse och insikt i vad som händer omedvetet, vid affirmationer och till att spela med.

Vad är tarotläggningar och tarotstjärnor?

En läggning är ett speciellt system där varje kort har sin givna plats och betydelse. Det finns tusentals olika läggningssystem och man kan lätt skapa nya utifrån behov. En läggning kan använda allt från ett kort till hela tarotleken. Den kanske mest igenkända läggningen är Keltiska korset, som också den finns i en mängd olika varianter.

Det går utmärkt att göra en öppen läggning då man inte använder sig av ett förvalt system. Istället drar man ett eller flera kort direkt på en fråga eller situation och tolkar det därefter.

Visas större förändringar i en tarot stjärna?
Hur mycket man känner av händelser är olika, det hänger mycket på vad som sker i klientens liv. Vid tarot läggningar påvisas de större händelserna under perioden man valt att titta på. Vissa år är händelselösa och det sker inte så mycket och då visas heller inga större påtagliga händelser i tarot läggningen.

Visar en tarot stjärna allt som kommer att ske under perioden?

En tarotstjärna visar på de händelser som ser ut att bli viktigast. Stjärnorna visar på de starkaste energierna för den lagda perioden. Även andra händelser kommer äga rum under denna tid men kommer inte vara lika viktiga.

Tarotleken består av 78 kort och är indelad i Stora och Lilla Arkanan

Varje tarotkort har sin betydelse om olika företeelser i en människas liv. De olika tarotkorten speglar hela människan, hennes känslor, tankar, relationer och fysiska aktiviteter. Ett tarotkort betyder många saker och delas in i 4 olika element, bägare, stavar, svärd och mynt.

Stora och Lilla Arkanan – livets hemligheter

Tarotkorten är indelade i Stora och Lilla Arkanan och ordet betyder “hemlighet”, vilket syftar till att vi genom korten kan få reda på det som vi ännu inte känner till om oss själva eller livets omständigheter.

Lilla Arkanan – Den Lilla Hemligheten 

Lilla Arkanan berör i första hand vardagliga angelägenheter, vardagliga händelser som du kan påverka själv och som du är i färd med att göra. Lilla Arkanans kort gäller för de mindre och mer omedelbara av livets läxor och det världsliga. Lilla arkanan handlar mer om vardagliga händelser, sådant som man själv kan påverka, kontrollera och förändra.

Den kan visa oss hur vi kan växa personligt som andligt genom våra utmaningar i vardagen  Beskriver de möjligheter och utmaningar vi möter i vardagslivet och som har att göra med de fyra elementen vilka hör samman med symbolerna för varje svit: svärd är luft, stavar är eld, bägare är vatten och pentagram är jord. Dessa kort är avbildade som filmrutor och visar personer i färd med att göra något och visar hur vi handskas med omvärlden. Lilla arkanan visar 56 olika faser av aktiviteter.

Lilla arkanan innehåller 56 kort uppdelade i fyra sviter/familjer; Bägare, Mynt, Stavar och Svärd. Denna arkana är uppbyggd som en vanlig kortlek; fyra sviter med 10 kort och onumrerade hovkort.

De klädda korten i lilla arkanan beskriver personlighetsdrag hos dig själv, en person i din omgivning eller en egenskap.

Varje svit förknippas med ett element och talen 1 till 10 tolkas i enlighet med numerologin.

Bägare: Vatten, relationer och känslor

Stavar: Eld, fysisk energi och arbete

Mynt/Pentagram: Jord, resurser, trygghet och ekonomi

Svärd: Luft, intelligens och inre tankar

För att förstå den Lilla Arkanan bättre:

1 – Ett är alltet, potential och början på något
2 – Två står för dualitet, möten med andra, att dela, samarbete och att avväga
3 – Tre visar på utveckling, att utöka, förbindelse och att växa
4 – Fyra berättar om stabilitet, realitet och säkerhet
5 – Fem visar på konflikt, förlust, relativitet och att etablera.
6 – Sex påtalar en vändpunkt, jämvikt och övergång till något
7 – Sju är ännu inte etablerad, man är fortfarande osäker, står också för reträtt och bakslag
8 – Visar på rörelse, flyt och kontroll
9 – Berättar om fördjupning, beslutstagande och bestämdhet
10 – Tio visar på helhet, börda eller uppfyllelse

Den Stora Arkanan – 22 kort som symboliserar människans livsväg

Stora Arkanans kort är numrerade från 0 – 21. De kan visa oss hur vi kan föra in djupare andlig visdom i våra liv här och nu. De 22 korten handlar om vår andliga utveckling och tar upp de större och mer livsförändrande händelserna i våra liv. De händelser vi alla måste gå igenom för att växa och mogna. Korten syftar till stora betydelsefulla händelser, förändringar och milstolpar i livet. Saker som man kanske inte direkt kan påverka men som har stor inverkan på den egna tillvaron

När kort ur stora arkanan dyker upp så är det något som påverkar dig själsligt eller i större skala, något övergripande. De visar på vår andliga utveckling samt större händelser i vårt liv. Likaså handlar de här om vår själsliga och andliga utveckling.

Stora arkanan brukar också kallas för narrens resa, här får vi följa narrens resa genom livet mot självkännedom. De symboliserar människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Livets resa, där man går igenom olika faser och lärdomar på resan genom livet. Till en början som en ”dåre”, naiv och okunnig (kort 0 Narren) och sedan med allt mer kunskap och erfarenhet ju längre man kommer.

Det kan vara bra att känna till att kortens titlar kan variera beroende på vilken tarotlek man använder. Det förekommer också lekar där vissa nummer skiftat plats.

Tarotkortens historia

Historien om tarot går lång tillbaka i tiden. Det finns ingen som säkert kan säga när man första gången använde tarotkort. Enligt vissa uppgifter har tarotkort använts i tusentals år. De sägs vara en sista spillra från det forntida Egypten. Det zigenska folket har burit tarot traditionen framåt genom många hundra år. Napoleon hade en spåkvinna, vars namn var madame Lénormand. Det var Frankrikes på den tiden mest kända och hyllade medium. Den med säkerhet äldsta bevarade s.k. Visconti Sforza-leken, är italiensk och ifrån omkring 1415. Edward IV förbjöd importen av korten till England på 1400-talet, fick den engelska adeln ändå tillgång till dem genom de kringvandrande Zigenarnas/Romernas försorg. På 1700-talet ”återupptäckte” fransmannen Antoine Court de Gébelin Marseille-leken, vars kort fortfarande ofta används som källa för nya lekar. De beskrivs i hans bok ”Le Monde Primitif” som utkom första gången 1773. 1910 publicerade Arthur Edward Waite en bok ”The Pictorial Key to the Tarot” och efter hans instruktioner ritade Pamela Colman Smith den Tarotlek som kom att kallas för Raider-Waite och som är den första som har illustrerade bilder i Lilla Arkanan. I Sverige har man känt till Tarotkort sedan 1500-talet.

Ordet tarot kan komma ifrån:

Taro: Flod i norra Italien
Orat (latin): ”Prata, argumentera”
Rota (latin): ”Hjul”
Taru (hindu): ”Kortlek”
Tarosh (egyptiska): ”Den kungliga vägen”
Torah (hebreiska): ”Lagen”
Thoth: den egyptiska ”Visdomsguden”
Ator: från den egyptiska gudinnan ”Hathor”
Troa (hebreiska): ”Port”
Tarotee (franska): Anses syfta på ett mönster på kortens baksida

Vad är Änglakort

Änglakort med budskap

Det finns många olika utgåvor av änglakort, gemensamt för dem alla är att det är kort med budskap och vackra bilder av änglar. Oftast ligger det mellan 30-50 kort i en ask. Korten är personliga, ska behandlas varsamt och bör bara blandas och tolkas utav ägaren som har knutit all sin energi till korten.

Änglarna ger fina vägledande svar på frågor och funderingar vid utlägget av kortet/korten, och handlar ofta hur man bäst kan och bör agera i den situation man befinner sig i. Man får inte alltid raka svar då man ställer sina frågor som – var, när och hur – som man oftast får vid en tarotläggning, men änglakorten ger likväl tillräckligt med information så att mottagaren förstår hur hon/han bäst kan eller bör agera för att få bättre livskvalitet eller förstå vilken väg som är rätt att gå vidare på.

Man kan lägga kort för det hela kommande året – med utgångsläge för vad som är viktigt under varje månad, eller för att bara se hur livet ser ut att bli månadsvis.

Man kan också lägga 3 kort – ett för dåtid, nutid och framtid, för att se vad som har varit viktigt, är viktigt i nuläget samt vad som kommer att vara väsentligt framöver.

Ibland kanske man bara vill dra ett eller ett par kort ur leken och då tolkar man bara det kortet/korten vill säga. Likaså kan man varje morgon dra ett nytt änglakort för att se vad dagen håller i beredskap och vad man kommer att möta under dagens gång.

Någon gång kan det också hända att man får en spontan kanalisering som inte kommer direkt ur korten utan på annat sätt, kanske genom talet eller genom något tecken.

När man haft sina kort en längre tid så kan man känna änglarnas förfinade energier genom korten. Likaså känner man att man blir vägledd av universums Guider och Änglar.

Var tacksam för de guider, änglaväsen och dörrvaktare som finns vid din sida. Be en bön till dem om du önskar hjälp med något.