Etikettarkiv | mediumskap

Fysiskt mediumskap

Seans

Inom transmediumskap använder andekommunikatören mediumets stämband för kommunikation.

Andevärlden skapar en kopia utifrån mediumets stuphuvud, igenom ectoplassman skapas en kopia. Det går inte helt att eliminera mediumet inte ens i fysiskt mediumskap även om rösten kommer utanför mediumet själv i sk oberoende direktröst  i skillnad emot trans – då det går via transmediumets fysiska kropp.

En del medium jobbar med trumpeter andra inte.  Innan andarna klarat bygga röstboxen så används trumpeten. När röstboxen är uppbyggd är det det inte nödvändigt att ha trumpeten med.

 

Trumpet mediumskap kan ni se  i inlägget nedan:

Fysiskt medium Stewart Alexander. Hans egna berättelse om sina 40 år som fysiskt medium.

Fysiskt medium Helen Duncan

Fysiskt medium Leslie Flint. Hemsida  www.leslieflint.com

 

Ectoplasma och tal ur trumpet

Ectoplasma

Olika mediumskap

Änglapojke mörka vingar

 

Mentalt medium

Arbetar man som mentalt medium handlar det om att kommunicera budskap. Mediet släpper helt de egna känslorna och värderingarna för att komma i kontakt med de andar som vill göra sig förstådda eller träda fram från andevärlden.  På tv-program som ”Det okända” är det oftast mentala medium man ser.

Transmedium

Den som är ett transmedium är inte själv medveten om vad som sker, och är utan inblandning av egna tankar och känslor. Man försätter sig i trans och överlåter kroppsligt tal och funktioner till någon från den andra sidan. Talet kan förändras och påminna om den person vars gestalt nu använder mediets tal. En del anser att detta en av de djupaste typerna av medialitet då man helt ställer sig utanför och är en kanal för dialog mellan klient och besökare. Ibland kan också ett mediums ansiktsdrag och utseende förändras. Detta kallas transfiguration och är någonting som kan ske om den som talar börjar ta en fysisk form. Det är inte många som upplever transmedialitet och betydligt färre som är med om transfiguration.

Fysiskt medium

Detta innebär att föremål i ett rum rör sig, att ektoplasma (energi) formas till ett föremål eller till en kroppsdel, man kan se varelser, väsen och saker kan börja skaka. Det finns endast ett fåtal i Europa som arbetar som fysiskt medium och det är inte många som får möjlighet att närvara vid en sådan manifestering. Oftast är de som får vara med väl utvalda för att få fram de energier som behövs.

Psychic art

Det finns ett par medium i Sverige som arbetar med detta. Ett fåtal som behärskar detta sätt att arbeta och resultaten är ofta häpnadsväckande. Psychic art går ut på att ett medium i förväg ritat av anden som kommer för en seans eller sittning. I vissa fall kan teckningen vara ett direkt porträtt av anden i fråga, det vill säga den som besöker dem från “andra sidan”

Kan alla utveckla en medial förmåga?

Änglar 3

Ja medialitet kan alla kan utveckla, men alla blir inte medium. Att utveckla sitt sjätte sinne är bra för alla och man kan använda sig utav det i vardagslivet.

Det finns kurser och utbildningar som man kan gå för att utveckla medialiteten och lära sig få fram sina ”gåvor” och hur man ska kunna använda dessa på bästa sätt.

Man kan även sitta med i en utvecklingscirkel tillsammans med andra.

Hur arbetar ett medium?

Ett medium använder sig utav sina sinnen ”känsla, lukt, hörsel, smak, synen och sjätte sinnet” för att kommunicera med andevärlden.

Ett medium tonar  in sig på andevärlden genom att gå in på samma energifrekvens som andevärlden har. Detta görs vanligen genom att man öppnar upp sina chakran.

Mentalt mediumskap – är när man kommunicerar med hjälp av följande tre sätt:

Clairvoyance – klart seende, man beskriver andens utseende såsom utseende, längd och andra detaljer.

Clairsentience – klart kännande är när man känner in den avlidnes personlighet såsom bitterhet, glädje och ledsamhet. Man kan även känna fysisk smärta t.ex.ont i hjärtat om anden dog av hjärtproblem. Lukter och smaker kan man också ofta få fram. Dofter är ett annat sätt att förmedla sig till oss, doften av en viss parfym kan är förknippad med vår vän från andra sidan. I dofter finns mer känslor och minnen än vi i vanliga fall anar.

Clairaudience – klart hörande är när man hör ord eller meningar som egentligen är som en inre röst, en känsla eller tanke. Man kan få fram ord, namn och även budskap och hälsningar.

Med hjälp av de nämnda sinnena kan ett medium beskriva andens personlighet, utseende, omgivning, sjukdomsbild och dödsorsak. Detta för att du ska kunna känna igen beskrivningen och förstå vem det är mediet har fått kontakt med.

Kan mediet välja vem den vill kontakta i andevärlden?

Andevärlden bestämmer vem som ska få komma igenom under en session. Oftast kommer en ande som har någon form av koppling till klienten. Det behöver alltså inte röra sig om en släkting, det kan komma andra personer. Anden behöver inte ha direkt koppling till personen som kommer, kopplingen kan ibland vara en tredje person.

Som medium är det viktigt att förklara att våra själar aldrig dör, utan att själen lever vidare. Det är bara den fysiska kroppen som dör då den inte behövs längre. Att kunna förmedla budskap och hjälpa människor få kontakt med sina döda anhöriga kan många gånger vara till stor lättnad för någon som känner stor saknad och sorg

Medial sittning

 Hur arbetar ett medium?

Änglafjäril

Andekontakt

Ett medium är en person som inte bara är intuitivt begåvad, utan dessutom kan länka med andevärlden.

Det finns mycket vi inte kan uppfatta med ögonen och för att få tillgång till den information som finns tillgänglig, samt för att kommunicera med andra andeväsen och varelser så kan man ta hjälp av ett medium.

Att arbeta som medium innebär att förmedla budskap mellan andevärlden och vår värld. Alla människor har gåvan och kan genom träning utveckla sin egna mediala förmåga. Att kommunicera med andevärlden tror många är en unik gåva som är få förunnat. Men alla är födda med denna gåva och jag tror att alla kan lära sig att förnimma andevärlden om man är seriös och väldigt intresserad.

När man har en konsultation eller som många säger en ”sittning” och mediumet har en andekontakt gäller det att neutralt förmedla den information som mediumet får. Ofta är det inga problem men ibland kan det vara svårt att förstå vad anden säger eller menar.

Ibland är det svårare att få en andekontakt. Det händer inte ofta men om det händer är det viktigt att vara ärlig och säga som det är. En orsak till att man inte får andekontakt kan vara att klienten inte är redo för det eller att tiden inte är mogen.

När man har en medial sittning med en klient kan jag som medium heller aldrig styra vem det är som vill komma till tals, andarna väljer själv vem som skall komma.

Ett duktigt medium har arbetat med sig själv på det personliga planet och andevärlden arbetar genom mediet på olika sätt. Ett mediums medvetande tillstånd kan variera beroende på vilket sätt som passar mediet och andevärlden bäst.

Ett medium kan använda sig av flera olika metoder i kommunikationen med andra världar.

Den renaste formen av kommunikation mellan andevärlden och vår värld sker då mediet är i trans och i det fysiska fenomenet direktröst. Då har mediet minst möjlighet att färga budskapet. Vid mentalt mediumskap är mediumet vid normalt medvetandetillstånd, detta brukar vara det mest vanliga och är många gånger väldigt effektivt.

Mediet kan förnimma bilder, ljud och röster, känna smaker, dofter, uppleva känslor och fysiska tecken i kroppen.

Det finns olika sätt att länka med andevärlden.

Clairvoyance – Man ser andar och föremål från andevärlden.

Clairaudience – Man hör andevärlden prata till en. Att kunna höra andevärlden är en annan gåva, man hör helt enkelt ord eller meningar som sänds till dem.

Clairsentience – Man upplever känslor från andevärlden.

Dofter är ett annat sätt att förmedla sig till oss, doften av en viss parfym kan upplevas som är förknippad med vår vän från andra sidan. I dofter finns mycket känslor och minnen, mer än vi anar.

Till det medium som är begåvade med att känna, så kan även våra vänner dvs andar från andra sidan beröra så att man känner av deras närvaro.

Varför kontakt med andra dimensioner

Orsakerna till att människor vill få kontakt, genom ett medium med andevärlden är många. Vissa vill få kontakt med en speciell avliden person medan andra endast vill se vilken ande som kommer för att tala och ge budskap. Gemensamt för att personer som går till ett medium är att man önskar skapa kontakt med andevärlden, få svar eller säga någonting själv.

Genom ett medium kan man få en hel del information om vem anden är  och vad anden vill förmedla genom känslor, ord eller upplevelser.

Olika arbetssätt och upplevelser

Hur ett medium uppfattar kontakten med anden varierar. Den som har lätt för fysiska intryck kan känna sig trött, matt eller andfådd efter en sittning.

Avslutning

Det är viktigt att man inte går och är öppen ständigt efter att ha haft kontakt med andevärlden. Jag själv ser alltid till att stänga mig  ordentligt när jag är klar med ett samtal eller en sittning. Jag stänger och öppnar med hjälp av en kort chakrameditation.