Etikettarkiv | kommunikation

Medial sittning

 Hur arbetar ett medium?

Änglafjäril

Andekontakt

Ett medium är en person som inte bara är intuitivt begåvad, utan dessutom kan länka med andevärlden.

Det finns mycket vi inte kan uppfatta med ögonen och för att få tillgång till den information som finns tillgänglig, samt för att kommunicera med andra andeväsen och varelser så kan man ta hjälp av ett medium.

Att arbeta som medium innebär att förmedla budskap mellan andevärlden och vår värld. Alla människor har gåvan och kan genom träning utveckla sin egna mediala förmåga. Att kommunicera med andevärlden tror många är en unik gåva som är få förunnat. Men alla är födda med denna gåva och jag tror att alla kan lära sig att förnimma andevärlden om man är seriös och väldigt intresserad.

När man har en konsultation eller som många säger en ”sittning” och mediumet har en andekontakt gäller det att neutralt förmedla den information som mediumet får. Ofta är det inga problem men ibland kan det vara svårt att förstå vad anden säger eller menar.

Ibland är det svårare att få en andekontakt. Det händer inte ofta men om det händer är det viktigt att vara ärlig och säga som det är. En orsak till att man inte får andekontakt kan vara att klienten inte är redo för det eller att tiden inte är mogen.

När man har en medial sittning med en klient kan jag som medium heller aldrig styra vem det är som vill komma till tals, andarna väljer själv vem som skall komma.

Ett duktigt medium har arbetat med sig själv på det personliga planet och andevärlden arbetar genom mediet på olika sätt. Ett mediums medvetande tillstånd kan variera beroende på vilket sätt som passar mediet och andevärlden bäst.

Ett medium kan använda sig av flera olika metoder i kommunikationen med andra världar.

Den renaste formen av kommunikation mellan andevärlden och vår värld sker då mediet är i trans och i det fysiska fenomenet direktröst. Då har mediet minst möjlighet att färga budskapet. Vid mentalt mediumskap är mediumet vid normalt medvetandetillstånd, detta brukar vara det mest vanliga och är många gånger väldigt effektivt.

Mediet kan förnimma bilder, ljud och röster, känna smaker, dofter, uppleva känslor och fysiska tecken i kroppen.

Det finns olika sätt att länka med andevärlden.

Clairvoyance – Man ser andar och föremål från andevärlden.

Clairaudience – Man hör andevärlden prata till en. Att kunna höra andevärlden är en annan gåva, man hör helt enkelt ord eller meningar som sänds till dem.

Clairsentience – Man upplever känslor från andevärlden.

Dofter är ett annat sätt att förmedla sig till oss, doften av en viss parfym kan upplevas som är förknippad med vår vän från andra sidan. I dofter finns mycket känslor och minnen, mer än vi anar.

Till det medium som är begåvade med att känna, så kan även våra vänner dvs andar från andra sidan beröra så att man känner av deras närvaro.

Varför kontakt med andra dimensioner

Orsakerna till att människor vill få kontakt, genom ett medium med andevärlden är många. Vissa vill få kontakt med en speciell avliden person medan andra endast vill se vilken ande som kommer för att tala och ge budskap. Gemensamt för att personer som går till ett medium är att man önskar skapa kontakt med andevärlden, få svar eller säga någonting själv.

Genom ett medium kan man få en hel del information om vem anden är  och vad anden vill förmedla genom känslor, ord eller upplevelser.

Olika arbetssätt och upplevelser

Hur ett medium uppfattar kontakten med anden varierar. Den som har lätt för fysiska intryck kan känna sig trött, matt eller andfådd efter en sittning.

Avslutning

Det är viktigt att man inte går och är öppen ständigt efter att ha haft kontakt med andevärlden. Jag själv ser alltid till att stänga mig  ordentligt när jag är klar med ett samtal eller en sittning. Jag stänger och öppnar med hjälp av en kort chakrameditation.

Andliga övningar!

meditation man stenar natur

Text av Kjell Haglund , Upplagd av själens krigare
http://www.kjellhaglund.com

Det finns många olika dörrar att öppna för att uppnå själslig, andlig utveckling samt inre styrka och frihet jag ska nu prestera några av dessa som du kan leva efter. Dessa är kraftfulla grundprinciper som ger dig möjlighet att bli herre över dig själv. Om du har din uppmärksamhet på dessa lagar kommer du att få se att du kan förverkliga vad du än vill och önskar. Du kommer också att få se att ditt liv blir mer glädjefyllt och rikligt på alla sätt, för de här nycklarna gör livet värt att leva. Passa på nu och pröva dessa förslag.

Oändliga möjligheter

Ta dig tid att varje dag vara tyst, att bara vara. Sitt ensam i tyst meditation minst två gånger om dagen i ungefär tjugo minuter på morgonen och på kvällen. Ta dig tid att varje dag komma i kontakt med naturen och att tyst bevittna intelligensen i varje levande sak. Sitt tyst och se på en solnedgång, eller lyssna till havets vågor, eller en porlande bäck, eller bara helt enkelt känna en blommas doft. Lycklig i din egen tystnad och genom att bli ett med naturen kommer du att uppleva tidsåldrarnas pulserande livskraft, fältet av oändliga möjligheter och obegränsad kreativitet.

Att ge
Vart du än går, och vem du än möter, ska du ge en gåva. Gåvan kan vara en komplimang, en blomma. Idag ska du ge någonting till varenda en du kommer i kontakt med, så påbörjar du processen att sätta glädje, rikedom och överflöd i omlopp i ditt och andras liv.
Idag ska du tacksamt ta emot alla gåvor som livet har att erbjuda dig. Ta emot naturens gåvor. Solsken, fågelsång, vårregn eller vinterns första snö. Var öppen att ta emot från andra, vare sig det är i form av en materiell gåva, pengar, en komplimang.

Gör en överenskommelse att hålla rikedom cirkulerande i ditt liv genom att ge och ta emot livet värdefullaste gåvor, att bry sig om, tillgivenhet, uppskattning och kärlek. Varje gång du möter någon ska jag tyst önska dem lycka, glädje och skratt.

Aktiva val och handlingar

Idag ska du bevittna de val du gör i varje ögonblick. Genom att bara iaktta dessa val, gör du dig medveten om dem och uppmärksamma hur du väljer. Det bästa sättet att förbereda dig för vad som helst i framtiden är att vara helt medveten i nuet.

När du gör ett val, ska du ställa dig själv två frågor. ”Vilka är konsekvenserna av det val jag gör?” och ”Kommer det här valet att ge glädje för mig och även för dem som påverkas av det här valet?”

Be sedan ditt hjärta om vägledning och låta dig hjälpas av hjärtats meddelande om välbehag eller obehag. Om valet ger en känsla av välbehag, ska du fortsätta hängivet. Om valet ger en känsla av obehag, ska du göra paus och för ditt inre föreställa dig konsekvenserna av din handling. Den här vägledningen kommer att ge dig möjligheten att göra spontant rätta val för dig själv och dem i din närhet.

Acceptera

Tillämpa principen att acceptera. Idag ska du acceptera de människor, situationer, omständigheter och händelser så som de dyker upp. Du kommer att veta att detta ögonblick är som det ska vara, eftersom hela universum är som det ska vara. Kämpa inte emot hela universum genom att kämpa emot detta ögonblick din acceptans är total och fullständig.  Accepterar saker som de är just nu, inte som du önskar att de vore.

När du har accepterat saker som de är, ska du ta ansvar för din situation och för allt det som sker, även det som du ser som problem. Du vet att ta ansvar betyder att inte klandra någon eller något för din situation och det inkluderar även dig själv. Du vet också att varje problem är en förklädd möjlighet och din öppenhet för möjligheter ger dig chansen att ta ögonblicket och omforma det till något som är bättre.

Idag ska ditt medvetande vara förankrat i försvarsfrihet. Släpp behovet att försvara din synpunkt. Känn inte något behov att övertyga eller övertala andra att acceptera din synpunkt. Håll dig öppen för alla synpunkter och inte vara blint fastlåst vid någon av dem.

Avsikt och önskan

Gör en lista över alla dina önskningar. Bär den listan med dig vart du än går. Titta på din lista innan du går i tystnad och meditation. Titta på den innan du går och lägger dig på kvällen. Titta på den när du vaknar på morgonen. Släpp fri denna lista över dina önskningar och överlämna den i naturens sköte och lita på att när saker inte tycks gå din väg finns det en anledning att den kosmiska planen har avsikter för dig som är mycket större än du kunnat tänka dig.

Påminn dig själv om att iaktta medvetande om ögonblicket just nu i allt du gör. Vägra att låta hinder förbruka och skingra din uppmärksamhets kraft från nuet. Acceptera det nuvarande som det är och manifestera framtiden genom dina djupaste och länge närda avsikter och önskningar.

Oberoende

Idag ska du ägna dig åt oberoende. Ge dig själv och din omgivning friheten att vara som de är. Du ska inte principfast hävda din uppfattning om hur saker borde vara. Tvinga inte fram lösningar på problem och därigenom skapa nya problem. Delta i allting med ett oberoende sinne.

Idag ska du räkna med osäkerheten som en väsentlig del i dina upplevelser. I din vilja att acceptera ovissheten kommer lösningar spontant att växa fram ur problem, ur förvirring, oordning och kaos. Ju mer ovissa saker tycks vara, desto mer säker kommer du att känna dig, eftersom ovissheten är din väg till frihet. Genom ovisshetens visdom kommer du att finna din säkerhet.

Se fram emot den spänning som kan komma, när du håller dig öppen för ett oändligt antal valmöjligheter. Du kommer jag att uppleva allt det roliga, äventyret, magin och mystiken i livet.

Livets syften

När du går genom livet ska du ha ett syfte med din vandring och inte bara gå dit vinden blåser. Dina syften anger din riktning i livet, vilket kan innebära att du måste gå mot vinden ibland.

Gör en lista på dina unika talanger. Sedan gör du en lista på alla saker du älskar att göra när du uttrycker mina talanger. När du uttrycker dina unika talanger och använder dem i mänsklighetens tjänst, förlorar du begrepp om tiden och skapar överflöd i ditt såväl som i andras liv.

Fråga dig själv dagligen. ”Hur kan jag tjäna andra?” och ”Hur kan jag hjälpa till?” Svaren på dessa frågor ger mig möjlighet att hjälpa och tjäna dina medmänniskor med kärlek

Ta ingenting personligt

Ingenting andra människor säger och gör beror på dig, det beror bara på dem själva, då alla människor lever i sin verklighet, de befinner sig i en annan värld än vi själva. Allt de säger, gör och uttrycker kommer från deras verklighet och livslögner så ta det inte personligt. Du upplever stor frihet när du blir oemottaglig för vad andra säger och gör. Ta ingenting personligt, du behöver inte längre förlita dig på vad andra säger och gör, du behöver bara lita på dig själv.

Du är aldrig ansvarig för andras handlingar

Du är bara ansvarig för dina egna handlingar, när du förstår detta blir du inte sårad av andras obetänksamhet, yttranden och handlingar. Du kan säga JA eller NEJ vilket du vill utan att få skuldkänslor eller att döma dig själv. Du kan välja att alltid följa ditt hjärta oavsett vad andra tycker, tänker, säger och gör.

Ta ingenting för givet

Problemet med att ta saker för givna är att du tror att det är sanningen, du tigger om bekymmer varje gång du tar något för givet, du missförstår och skapar ett helt drama i onödan.

Alla människors strävanden efter kontroll handlar om att ta saker och ting för givna och att ta dem personligt, detta gör att vi feltolkar och missförstår allting. Vi ser bara vad vi vill se samt hör vad vi vill höra, vi uppfattar inte saker och ting som de är, när vi inte förstår tar vi för givet att det är på ett visst sätt, du skapar en illusion, denna skapas av att du tar något för givet, det blir din verklighet.

För att undvika att ta saker och ting för givna måste du ställa frågor, är det något du inte förstår ställ frågor tills du fått allt klart för dig. Då behöver du inte ta saker för givna allting blir klart och tydligt detta är vad jag vill och detta är vad du vill.

Var ärlig med vad du säger

Det är genom orden som du visar vad du vill, tänker, känner och vem du egentligen är, allt detta uttrycks genom dina ord. Hur du använder dina ord så kan de antingen befria dig eller förslava dig, ord kan förändra eller förstöra ett liv. Vi måste förstå vad ordet är och vad ordet gör. När du är ärlig med vad du säger, mår du bra, känner du sinnesfrid och stor personlig frihet med andra ord du tycker om dig själv.

Gör alltid det som känns rätt

Att göra det som känns rätt är att handla därför att du tycker om det, inte för att vänta sig en belöning. Om du handlar enbart för handlingens egen skull kommer du att njuta av allt du gör. Om du tycker om det du gör då njuter du av livet. Detta innebär att du lever din livsdröm.

Vi lever i en tid med allt öppnare medvetenhet kring känslor, personliga behov och andligt sökande. Det finns ett behov av livshandledning och ökad insikt om vad som styr våra liv, så att vi ska kunna använda våra gåvor och slumrande talanger fullt ut.

När du styr över ditt liv och släpper fram magin, glädjen och friheten, när du har gjort upp med ditt förflutna, då finns det inga gränser för hur långt du kan gå och hur många stordåd du kan uträtta. Varje människa är en värdefull själ som önskar att få ge sitt bidrag till livet. Det är också ett fantastiskt och givande äventyr att medverka till att utveckla kraften hos andra.