Etikettarkiv | högre jag

Min livsväg

268402_194143530637941_172591606126467_550093_1288677_n

Min dröm är att beröra livet med kärlek och glädje. Oavsett om det är genom ord, healing, skratt eller ett leende. Önskar att alla ska få känna sig viktiga och värdefulla.

Vill få vara delaktig i en värld av förändring och känna att jag gör mitt bästa. Det kan vara att räcka ut en hand till ett skadat djur, eller att vara ett lyssnande öra för någon som inte får sin berättelse hörd. Min önskan är att få vara ett ledljus för andra, att få dem att må bättre. Att hjälpa andra att nå sina ”visioner och drömmar ”. Vill sprida kunskap för att bättra vår värld, för att få solen att skina för mina nära och kära även när himlen är grå.

Min dröm är inte äktenskap, det är inte oändlig ungdom, det är inte en Ferrari i ett dubbelgarage med ett vitt staket. Det är att lämna min egen lilla vattenstämpel på jorden och ett avtryck i universum. Att lämna kvar en bit av mig själv som jag är stolt över.

Att hitta en osjälvisk balans mellan uppskattning och acceptans av vad jag har åstadkommit på min lista, och över det som väntar. Att vara i ögonblicket utan att tänka på vad som sker här näst. Att möta människor utan att döma och samla de erfarenheter jag får från dem . Att skriva och hänga med i tankar, sevärdheter, lärdomar och känslor. Att bli klokare och få de lärdomar som hjälper mig att växa. Att hitta något vackert hos mig själv varje dag. Att leva mitt liv till sin maximala potential.

Jag drömmer om att lära mig språk, om att kunna kommunicera med människor från olika världsdelar. Jag drömmer om att släppa alla osäkerheter som kan hålla mig tillbaka från att omfamna vår värld. Att leva i nuet, inte i det förflutna eller i framtiden. Att leva min dröm och vara lycklig. Jag drömmer om att släppa taget …

Som en andlig lärare är min önskan att få lyfta och inspirera andra. Att få andra själar att nå sin fulla potential och finna sitt högre syfte genom coaching och skrift. Jag drömmer om att leva i nära kontakt med mitt ” högre jag”. Jag drömmer om äventyr och om att resa till nya platser. Jag drömmer om att vakna upp varje morgon med en brinnande passion, en orubblig tro och ett liv fyllt med kärlek.

Min dröm är att leva i frihet, att få ge till andra och bara njuta av de små tingen i livet. Att se platser och möta människor som är olika, vackra, fantastiska och inspirerande .

Carpe Diem

Lotta

Väck din mediala sida!

Änglar himlen fina

Vi människor har fem sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel. En del upplever även att de har ett sjätte sinne.

Vad är då det sjätte sinnet?

För mig är det känslan av att bara uppleva kontakt med en annan dimension.

Vi har alla en intuitiv känsla för det som händer oss och det skadar inte att utveckla den. Ökad kunskap är alltid bra, och även om du inte planerar att vara verksam som medium kan ditt sjätte och din kontakt med andevärlden ge dig stora fördelar.

Träna upp dig på det du vill bli bra på

Tidigare trodde man att bara att de som har gåvan kunde få kontakt med en andlig guide, andevärlden, sitt högre jag och det sjätte sinnet. Men kanalisera kan alla kan lära sig bara man är öppen för det, har viljan och tålamod.

Kanalisering

Vi kan alla träna upp oss, det är som att lära sig segla. I början är det svårt men allt eftersom så blir man bättre och bättre och till slut så går det. Tveka aldrig på det du hör i ditt inre även om det inte skulle stämma. Lita till din intuition och öva. Ju mer du övar och tränar upp den desto starkare blir den. Säg det högt och skriv ner det. Förmedla det du får fram det till den det berör, det är bra att kunna få det bekräftat. Ofta stärks någon annan av att höra det som förmedlas. Du har mycket kunskap i din själ från tidigare inkarnationer. Lyssna inombords och meditera och du kommer känna igen vad som kommer från dig och vad som är budskapet ifrån den andra sidan. Andevärlden älskar dig, vill få vara med och dela vardagen med dig. Dina bekymmer är andevärldens bekymmer och inga bekymmer är svåra nog att inte kunna lösas. Kärlekens väg löser ALLT.

Medial utveckling

  okänt landskap

Medial utveckling och medialitet

Det finns inga genvägar om man vill utveckla sin medialitet. Mycket studier och ett stort eget sökande över flera år behövs. Ett stort engagemang och ett stort brinnande intresse för det andliga är det viktigaste.

En del märker av sin medialitet tidigt i livet medan andra börjar utveckla medialiteten senare vilket inte behöver vara till nackdel utan snarare en fördel då man i stället fått en ovärderlig livserfarenhet. Den personliga utvecklingen är viktig och behöver gå hand i hand med den andliga utvecklingen. Många gånger kan utvecklingen gå väldigt snabbt då mycket dolt har skett under ytan under en lång tid, och när man sen tar tag i den andliga biter så slår medialiteten ut i full kraft. Det är väsentligt att man tränar och övar mycket. Ett brinnande engagemang och en stark önskan är också viktigt för att man ska göra framsteg. Det krävs både tålamod och tillit för att utveckla din kraft och sanning.

Jämför inte din andliga väg och mediala utveckling med andras. Våra vägar ser olika ut beroende på var vi står i livet. Vi har alla vår egna unika livsväg. Lyssna på dig själv och din andliga vägledare och du kommer ledas rätt på din andliga väg.

Man måste söka själv och låta sig ledas framåt, man kan inte ta över någon annans insikt och kunskap. Man kan lyssna och ta till sig den men man kan inte överta den.

Medialitet kan ta sig lite olika uttryck men för de flesta innebär medialitet att de ser, förnimmer, hör, känner, upplever dofter, tar emot känslor eller känner av kroppsliga symptom från våra vänner som nu finns i andevärlden eller från levande personer som finns runt om oss nu.

Ibland kan man även få kontakt med högre stående väsen, energier och även ens ”Högre Jag”. Man kan få varsel och föraningar om vad som kommer att hända och information om händelser som skett och om det som pågår i nuet. Man kan se auror och energifält, runt levande personer och djur och i det energifältet kan man få information om det som varit och det som kommer. Man kan också få fram, hur personen mår, psykiskt, fysiskt och själsligt. Genom psykometri kan man läsa av och få fram uppgifter från foton, föremål och handskriven text.

Alla människor är födda med ett utvecklat sjätte sinne och är mediala men inte alla har de kvalitéer för att kunna utvecklas till duktiga medier. Alla människor kan lära sig spela piano men få skulle bli bra konsertpianister. Det händer också att man får kontakt med högre väsen, energier och sitt egna ”högre jag”. Man kan få varsel om vad som kan komma att ske likaså få information om det som har varit och vad som pågår i nutiden. Man kan också se energifält i auror och runt människor och i det energifältet kan man läsa av det som varit och det som ser ut att komma. Likaså kan man få fram hur en människa mår fysiskt, psykisk och andligt. Genom psykometri kan man läsa av och få fram uppgifter från föremål, foton och skriven text.

Intuition

Intuitionen är vår inre lärare och vägvisare i livet.

Vi har ofta svaren inom oss själva. Att lära oss att lyssna till vår intuition handlar om att utveckla det knappt märkbara lyssnandet som behövs för att kunna höra stillhetens röst i vårt inre och hjärta. Genom intuitionen lär vi oss att vara i förbindelse med den inre källan av sanning, kärlek och visdom.

Intuitionen håller samman alla våra sinnens förnimmelser och upplevelser i varje ögonblick. Den ger oss möjlighet att uppleva samhörighet och mening i livet.

Intuitionen kan vi uppleva genom visioner, drömmar, telepati, psykometri, plötslig aha-upplevelser och genom klärvoajans. Upplevelsen kan visa sig genom energier, känslor, symboler och inre röst men även som en slags inre drivkraft att göra något speciellt. Ofta är det här ens innersta röst eller ”det Högre Jaget” som ger sig till känna och som vi behöver i vår vardag, för vår överlevnad och livsutveckling.

Varför vill du utveckla din medialitet?

Tycker du kanske att det vore spännande och intressant? Är det för att du vill att andra ska se upp till dig? Vill du kanske kunna ge andra människor råd och vägledning? Eller är det för att du ska kunna påverka andra och hjälpa dem i din omgivning? Eller är det för att du vill få veta vad framtiden har att inbringa och få veta saker om andra människor?

Som du ser kan själen var många och är det pga av egoism du vill utveckla din medialitet då ska du avstå från ett mediumskap. För att undvika alltför många fallgropar och faror måste du utveckla din personlighet samtidigt med de mediala förmågorna. Då får du också större  tolerans och förståelse samtidigt som din egna egoism minskar.

Om du skulle försöka att utveckla din medialitet utan att också arbeta med din personlighet blir det ingen bra kombination. Du kommer bli mycket känslig och förenas inte denna överkänslighet med mycket förståelse, tolerans och kärlek och tolerans så kommer varken du eller andra som söker vägledning bli nöjda.

Du kanske tror att du kan styra din känslighet, men det kommer du inte kunna om du inte låter din personliga utveckling gå jämsides med, eller helst flera steg före din mediala utveckling.

Utvecklingscirklar är bra för andlig utveckling

Det räcker inte med att delta i en utvecklingscirkel en gång i veckan och sedan koppla bort utvecklingen under mellanperioden. Det är tiden mellan att utvecklingsgruppen träffas som utvecklingen sker! Cirkelkvällen är för att bekräfta hur långt din utveckling nått eller för att förbättra riktningen av din utveckling.

Det viktigaste för dig under själva utvecklingsarbetet och i ditt framtida mediala arbete är ärlighet. Var alltid ärlig själv och kräv ärlighet från de andra deltagarna i utvecklingscirkeln.

Viktiga frågor att ställa sig

Är jag beredd att ta på mig de påfrestningar i form av avund, misstänksamhet och skitprat som osvikligt hör samman med ett ”offentligt mediumskap”?

Har jag den tid, det tålamod och det intresse som behövs för att arbeta med mig själv i 5-10 år innan jag kommit till den nivå att jag kan kan kalla mig ett färdigt medium.

Meditation, hur det går till!

meditation-joni-mcpherson

Painting by Joni McPherson

Meditation omfattar både kroppslig och själslig avspänning och ofta, dock inte alltid, någon form av andlig upplevelse eller utveckling. Du skapar sinnesfrid, ökar din närvaro, koncentrationsförmåga, kreativitet, intuition och inspiration. Du skapar en spegel av det som finns i ditt inre, lär dig förstå ditt energifält samt att skydda det från negativt inflytande och ladda det med ny kraft och energi. Du övar även upp din klärvojanta förmåga, dvs ditt sjätte sinne och lär dig se vad som egentligen händer med dig i olika situationer, för att sedan också bli starkare i ditt inre samt bli allt mer intuitiv. Du kommer på sikt att skapa mer plats för sådant som är viktigt för dig och som du vill ha i ditt liv. Genom att avlägsna inre begränsningar så blir det också förändringar, då ditt yttre är en exakt kopia av det som finns inom dig.

I början av meditationen virvlar många tankar i huvudet men efter en stund inträder ett tillstånd av vila, ett lugn som gör att både hjärna och kropp slappnar av. Att koncentrera sig på andningen, att upprepa ett mantra dvs en ljudkombination som inte behöver betyda något eller ett ord som t ex frid hjälper till att komma i vila och stillhet.

Plats

Hitta dig en lugn plats i hemmet, där du känner att du kan vara ostörd, gör den till din meditations hörna eller till ditt meditations rum. Tänd gärna lite ljus, kanske lite rökelse om du tycker om det, ha gärna på lite meditations musik i bakgrunden. Stäng av telefonen och annat som kan störa, häng gärna en ”stör ej skylt” på dörren eller skriv ett meddelande. Vädra gärna rummet innan du börjar men det får inte bli kallt. Det är bra om du kan ha samma rum eller vrå vid regelbunden meditation, då kommer du bygga upp en osynlig men påtaglig atmosfär där. Varje gång du kommer till din meditationsplats, vänder ditt medvetande automatiskt inåt. Det är nästan som om denna plats vore ditt lilla tempel. När du kommer in i det höjs dina mentala vibrationer utan någon medveten ansträngning från din sida.
Det är väldigt viktigt att du inte blir störd under meditationen. Försök glömma alla bördor. Det handlar om att lugna ner sig och visa bort alla tankar på din familj, omgivning och andra ting, låt bara alla tankar finnas där utan att du bryr dig om dem. Om det finns möjlighet ska det helst vara mörkt i rummet men låt gärna en röd svag lampa lysa lite eller ha lite lite värmeljus i väl skyddade ljusbehållare så det inte kan ta eld.
Det finns olika ställningar för meditation.
Lotusställningen är den klassiska, att sitta med benen i kors, uppdragna så att fötterna i möjligaste mån vilar mot låren. Händerna vilar på knäna och många föredrar att vända handflatorna uppåt. Rak rygg bidrar till att nervimpulserna kan strömma friare genom ryggraden under meditationen. Lotusställningen är urgammal och anses befrämja och vara bra för hälsan, ställningen gör att blodtillförseln till benen minskar och blodet leds i stället till magen vilket främjar de inre organen, denna ställning får även kroppen att slappna av och minskar blodtillförseln till underlivet och hjälper dig därigenom att uppnå det tillstånd som meditationen syftar till. Den lugnar nerverna.
Det går alldeles utmärkt att meditera sittande på en stol. Viktigt dock är att du är rak i ryggen (helst) utan att luta sig mot ryggstödet och ha fötterna en bit ifrån varandra, inga korslagda ben! Gärna nakna fötter, strumplästen eller mjuka tofflor. Ha också löst sittande kläder på dig, inget som sitter åt eller klämmer, gärna myskläder. Du väljer att sitta i den ställning som är mest bekväm för dig.

Dags att börja meditera

 1. Inta en bekväm sittställning som du kan behålla i mellan 20-60 minuter utan att den ger upphov till obehagliga spänningar i din kropp.
2. När du satt dig i en bekväm ställning sluter du sedan ögonen, andas lugnt och stilla, känn stillheten inom dig. Slappna av och låt universums ljus och energier omsluta dig.
3. Under meditationen kommer ibland olika tankar att dyka upp, försök lämna dem utan att fästa dom någon uppmärksamhet. Distraherande tankar kan komma och gå. Att tankar kommer och går är en naturlig process och kan ses som tecken på spänningsupplösning.
4. När du känner att du vill avsluta meditationen, så börjar du sakta och försiktigt börja röra dina olika kroppsdelar och känner att du är utvilad och lugn i sinnet.
5. Sitt kvar en liten stund efter att meditationen avslutats, cirka två minuter, med slutna ögon och öppna därefter ögonen långsamt. Det är viktigt att du får en långsam och mjuk övergång till ditt normala vakna tillstånd. Sitt sedan gärna kvar någon minut innan du sakta reser på dig.

Det finns också guidade meditationer på CD att köpa, likaså meditations musik om du är intresserad, detta kan jag varmt rekommendera.