Etikettarkiv | förändring

Livets växlingar

Kvarn

De flesta är rädda för förändring, och andra låter förändringen gå dem förbi. Förändringen är nyckeln. Utveckling och expansion blir resultatet om vi väljer att följa flödet, medan stagnation blir resultatet om vi stannar kvar vid minnen, händelser, njutning och inspiration. Vi vill gärna hålla kvar de mest inspirerande eller njutbara stunderna i livet.

Förändringen gör livet förnybart och levande. Har vi tillit till livets flöde hjälper det oss att undvika stagnation och oro för det som ska ske. Det som får människor att oroa sig för framtiden är rädslan att det bästa redan har skett, eller att en missad möjlighet ska visa sig vara avgörande. Framgångar bygger på tilliten till att inspirationen och möjligheter kommer tillbaka.

Fem grundprinciper för framgång i livet…

Hammock trädgård

Hur man kan få ett framgångsrikt liv?

1. VAR FÖRUTSEENDE Allt börjar i sinnet och sprider sig som krusningar på vattnet, det som händer omkring oss är en spegling av vår egen inre värld. Det är våra egna val och det finns många valmöjligheter i varje situation vi kommer i kontakt med.

2. TA ANSVAR Eftersom vi har möjlighet att välja våra erfarenheter, måste vi också ta ansvar. När Du tar ansvar för Ditt liv, kommer Du se möjligheter att göra kraftfulla förändringar och uppnå Dina mål och visioner. Om Du väljer att skylla på andra, kommer Du att vara fast och några av Dina drömmar kommer inte att förverkligas. Dina tankar, känslor och handlingar är Ditt ansvar, allt Du är och kommer vara i livet är helt upp till Dig och Du har friheten att välja.

3. VAR EN BRA LEDARE En stor ledare inspirerar människor att ha förtroende för sig själva.

4. LÅT INTE RÄDSLAN STOPPA DIG Titta på varje framgångsrik person och Du kommer se att även dessa gått igenom misslyckanden och motgångar, dessa misslyckande är grunden till deras framgång. Låt inte andra människor skrämma Dig, de är lika sårbara och vackra som Dig. Alla gör sitt bästa, så var snäll mot andra människor och välj att se det bästa i dem. När Du tror på Dig själv och inte låter rädslan stoppa Dig, kan Du uppnå det Du vill.

5. SLUTA ALDRIG LÄRA DIG Om Du vill fortsätta ha framgångsrika idéer livet igenom, måste Du vara villig att lära Dig nya saker. Om Du slutar att lära, stoppar Du utvecklingen av Din kreativa potential. Vi kan också lära mycket genom andra, särskilt genom händelser som är tuffa och svåra – de är som änglar som skickas från himlen för att lära oss mer om oss själva. Titta på Dig själv, se och känn hur Du reagerar på det Du ställs inför.

Dagens Änglaviskning…

Änglaflicka krans med brunt

LÅT KÄRLEKEN FLÖDA – Kärleken ger aldrig upp och den försöker tills den ihärdigt segrar. Älska och fortsätt älska och se hur vägar öppnar sig även när Du är utsatt för prövningar och känner att allt och alla är emot Dig. Det bästa sättet att föra in rikedom och kärlek i Ditt liv är att tacka för allt som kommer till Dig i form av en gåva. Känn hur Du upplever det när Du överöses med kärlek. Gör detsamma gentemot dem Du möter och små frön börjar gro. När Du känner kärlekens betydelse kommer Du aldrig att misslyckas med att älska och sköta om det Du får ansvar för. Kärleken öppnar dörrar, förändrar liv och smälter de hårdaste hjärtan.

DAGENS AFFIRMATION: Jag öppnar min famn för kärleken och välkomnar universums kärleksfulla gåvor.

Skrivet av Medium Lotta Axelsson på Glädjekällan