Etikettarkiv | änglar

Vad vill Änglarna ge Dig för viskning idag?

Änglar beige gulliga moln

FRAMSTEG – Du gör stadiga framsteg genom kärleksfulla tankar, känslor och handlingar. Jämför Dig inte med andra, se istället hur långt Du har kommit i Din utveckling. Du är duktig, handlingskraftig och kompetent. När Du nu vet vem Du är kan Du gå in i de bästa förhållanden och Du drar till Dig människor som reflekterar Din helhet. Visdomen Du samlat på Dig gör att Du tryggt kan gå vidare.

AFFIRMATION: Jag låter mina medmänniskor komma mig nära. När jag samtalar med dem låter jag all min kärlek och mitt själsliga ljus vidröra dem.

Det okända och dess betydelser

Flicka fjäril

Affirmation
En affirmation är en positiv utsago som repeteras så ofta som möjligt så att tankemönstret påverkas. Affirmation är en medveten, positiv instruktion till dig själv som hjälper dig att börja skapa det du vill ha, eller ha mer av i ditt liv. En affirmation är ett ord eller en mening som man upprepar till sig själv tills den blir en del av ens dagliga tankar, känslor och vane mönster.

Affirmationen handlar om din egna förändring och ska formuleras som om den redan var sann. Att jobba med affirmationer är ett bra sätt att förändra sina tankar, sig själv och öppna nya dörrar. För att förankra en affirmationen kan du skriva den, läsa den, sjunga den, sätt upp den på någon synlig plats t ex kylskåps dörren, säga den högt inför andra m m.

Ditt undermedvetna kan inte skilja mellan sanna och påhittade påståenden.

Låt affirmationen sjunka in i ditt undermedvetna med hjälp av upprepningens kraft och på så vis skapa en ny verklighet åt dig. Det är det du ofta tänker på som blir din verklighet.

Akasha

Det sägs att ”akasha” är substansen som de fyra grundläggande elementen Eld, Vatten, Jord och Luft är skapad utav. Tillsammans med essensen ”akasha”, representerar detta fem element om de mänskliga essenserna.

Akasha krönikan är som ett väldigt stort bibliotek där alla information sparas som varje enskild individ som har levt på jorden finns bevarat och samlat, som ett enormt superminne, ett universellt arkiv som lagrar alla tankar, ord och handlingar sedan begynnelsen. Och det är insikten i denna som gör clairvoyance, klarsyn och intuition möjlig.

Akasha är förrådet för allt det förflutna, det nuvarande och alla kommande händelser i samma stund. I akasha finns det upptecknat som alla verkningarna av andliga orsaker samt alla de handlingar och tankar som utgått antingen från anden eller materien.

Ande – Andeväsen

En människa som tros leva vidare i en icke materiell form efter döden.Andliga guider
Andliga guider kan vara både döda anhöriga eller en annan själ som finns vid din sida. Våra andliga guider, skyddsänglar eller andra hjälpare är en förlängning av vår existens. Vi har skyddsänglar som befinner sig på en hög nivå och vi har andliga guider och vägledare, som är själar som fortsätter att utvecklas och har till uppgift att följa och hjälpa oss när vi lever här på jorden. Enligt de flesta traditioner så har vi alla minst en andlig guide vid vår sida, vissa har flera guider. Oftast har vi en guide som är med oss hela livet, ibland får vi tillfälliga guider beroende på olika större händelser vi går igenom.

En andlig guide, kallas av vissa för ängel men det är inte riktigt rätt. Guider står i ständig kontakt med källan och oss fysiska varelser i den materiella världen. Guidernas önskan är att vi skall bli medvetna om deras närvaro, så att vi kan ta till oss det vi behöver för att växa i vår andlighet. Våra guider och vägledare har all information om oss och viker inte från vår sida. Därför kan vi i kontakten med dem vara trygga i alla aspekter. Vi har alla olika namn för dem, andliga vägledare, guider, skyddsänglar mm. Vilket namn vi än använder är det samma slags beskydd vi får. Det finns olika nivåer där olika guider, vägledare och skyddsänglar befinner sig, beroende på vilken uppgift de har.

Astrologi

Astrologi är en ockult vetenskap som är baserad på erfarenheter. Astrologin baserar sig inte på att planeterna eller himla-kropparna i sig själva utövar något inflytande på livet här på jorden, utan att det råder en slags överenskommelse mellan himlakropparnas lägen på himlen och vad som sker på jorden vid samma tillfälle. Det individuella horoskopet är baserat på födelseögonblicket, och är en kartläggning av planeternas positioner vid det tillfället. Astrologin bygger på den gamla tron att man kan förutse vad som ska hända i den närmaste framtiden om man studerar stjärnornas och planeternas rörelser.

Ett horoskop som räknats fram med utgångspunkt från den exakta födelsetiden på minuten kan vara helt pålitligt, men när det gäller den individuella t ex vågen eller kräftan, så måste det nog hållas rätt allmänt eftersom de inte bygger på exakt födelsedata. Tron på astrologi förutsätter att alla förändringar i vår värld har en parallell värld i universum. Vi hittar liknande föreställningar i alla kulturer, men astrologin har i snävare mening närmast sitt ursprung i orienten.

Aura

Förutom vår fysiska anatomi, vår kropp med cirkulation, andning etc, finns det också en ”subtil” anatomi som under normala omständigheter är osynlig som kallas aura. Denna fina anatomi dvs. auran omger den fysiska kroppen. Auran beskrivs i allmänhet som en oval, lysande, färgrik utstrålning som genomtränger och omger den fysiska kroppen. Den är alltid
i ständig rörelse och reagerar på såväl impulser från omgivningen som våra tankar, känslor och vårt fysiska välmående.

Auran formas av fina färgstrålar, vilka omger kroppen. Varje färg i auran har en viss vibration, vilken har olika betydelse.

Auran, som hänger samman med aktiviteten i våra chakran reflekterar det individuella medvetandetillståndet. Färgerna i auran ger oss information om medvetandet, om tankar, känslor, förmågor och vitala energier hos en person.

Den eteriska kroppen strålar oftast ut ungefär 2-3 cm från den fysiska kroppen. Dess huvudsakliga funktion är att ta emot och föra vidare livsenergin. Den astrala kroppen sträcker sig till ungefär 30 cm utanför kroppen. Den har förbindelse med individens känslomässiga tillstånd och tankemönster. Negativa tankar eller känslomässiga upplevelser kan sippra igenom från den delen av auran till de eteriska och fysiska planen och ge sig till känna som sjukdomar och ohälsa.

Allt levande omkring oss omger sig med ett energifält dvs en aura. Energifältet vibrerar i olika hastigheter, och varje människa har sin egen energivibration. Förändrar vi energifältet i auran så förändras också den fysiska kroppen och tvärtom.

Aurarening eller psykisk kirurgi

Det är ett kraftfullt instrument för helandet. Det bygger på att klienten aktivt deltar i processen. Genom att ge ett problem en form, en färg, struktur, t.o.m olika ljud, har behandlaren och klienten något att fokusera på. Reiki-utövaren rensar ut den negativa energin ur klientens aura. Det är viktigt att klienten är villig att släppa taget om problemen. När sedan de negativa energierna eller blockeringarna är borta, flödar energin åter fritt och ett helande äger rum detta kan också tydligt ses i auran

Automatisk skrift
Utförs oftast av en person som befinner sig i trans och är helt omedveten om sitt skrivande. Handen leds av sig själv, och handen skriver meddelanden och svarar på olika frågor.

Chakra

Den mänskliga kroppen har 7 stora livshjul och hundratals små energicenter, men det är de sju större som man refererar till som chakran. Chakrana är energivirvlar som kanaliserar energi till och från kroppen. Chakra betyder hjul och är energipunkter. Chakran representerat olika kvaliter av energier och har olika färger, och de alla påverkar kroppsdelarna och organen i den fysiska kroppen. Det är viktigt att dessa chakran är i balans med varandra. För mycket eller för lite energi i ett chakra kan ställa till med problem, skapa stress, utmattning eller sjukdomstillstånd. Ibland uppstår blockeringar. För att bli av med blockeringarna måste man tillföra energi.

Det finns 7 stycken större chakran i koroppen och de ligger på en lodrät linje från hjässa till fot, och alla har var sin färg. Våra Chakran har olika färger och står för olika saker.

Baschakrat = Rotcentrets färg är rött, det visar hur ”jordade” vi är. Även sexualdriften och förmågan att överleva står detta chakra för.

Navelchakrat = Färgen är orange och står för självförtroende och välbefinnande.

Sola Plexus = Färgen är gul och står för det känsliga i kroppen – all glädje och sorg finns här.

Hjärtchakra = Färgen är grön och står för kärlek och medkänsla.

Halschakra = Färgen är turkos och står för kreativitet och kommunikation.

Tredje ögat = Panncentret är indigoblått och står för  intuition, klärvojans och medialitet.

Kunskapens öga är ett annat ord för tredje ögat.

Kronchakrat =  Färgen är violett och den tusenbladiga lotusblomman står för kontakten med universum och det högre jaget. Öppna alltid detta chakra uppåt.

Clairvoyance

Clairvoyance kommer från franskan och betyder ordagrant klarsyn. Förmågan att se det som är dolt för våra vanliga sinnen. Clairvoyance är ungefär samma sak som vårt ord synsk. Det är en förmåga att se med sina inre ögon d v s få information via inre bilder. En clairvoyant person kan ofta uppfatta händelser och saker som sker i nutid, förfluten tid och framtiden samt fånga upp fakta om personer, djur och platser.

Dansande bord

Består oftast av ett bord i trä med tre ben. Deltagarna kan ofta se bordet röra sig, det kan höras knackningar i bordsskivan eller genom något av bordets ben.

Feng Shui

Feng shui är en flera tusen år gammal kinesisk filosofi, en lära som beskriver hur vi påverkas av färger, former, material och energifält runt omkring oss. Feng shui handlar om den osynliga energi som finns i all materia, och de vägar som denna energi tar. Att inreda för god feng shui innebär att skapa rum som balanserar de fem grundenergier som universum enligt feng shui består av. Kineserna har alltid trott att vi blir påverkade av energier som omger oss. Genom feng shui kan man harmonisera omgivningen så att den arbetar för dig och inte mot dig.

Grafologi

Ett sätt att förutsäga en människas framtid och personlighet genom att tyda och studera en människas handstil.

Handläsning
Dom som arbetar med handläsning, dvs kiromanti menar att om man studerar en människas händer och speciellt handflatan kan man se vederbörandes temperament och fysiska tillstånd, med utgångspunkt av att detta kan man också se vederbörandes framtida händelser. När man spår i hand koncentrerar man sig på handens former, linjer och handflatornas utseende.

Healing

Healing är en form av helande. Det går att utveckla healing förmåga med hjälp av övningar och kurser. Det finns många former av healing men all healing kommer från samma ursprungskälla. Vid healing arbetar med bl a blockeringar i kroppens energiflöde, då dessa många gånger är ett hinder i den fysiska kroppen. Blockeringarna kan ofta kännas av intuitivt. En duktig healer kan upplösa och ta bort dessa blockeringar och då återställs dess ursprungliga flöde i den fysiska kroppen och olika krämpor, åkommor och sjukdomar kan upphöra.

Det finns många behandlingsmetoder inom healing att välja på. Man kan också som ett komplement till healing använda sig utav stenar och kristaller då healingen verkar på olika plan, både fysiskt, mentalt och emotionellt. Healingen ger ofta ett inre lugn och man känner sig många gånger fylld energi och kraft efter en behandling. Healingen öppnar också upp andligt så att man kan nå nya insikter, vilket gör att man utvecklas på flera plan. Healingen hjälper till att stimulera kroppens egna och naturliga krafter så att det blir balans i både kropp, ande och själ.

Horoskop

Ditt personliga horoskop fungerar som en vägvisare i din vardag. Varje människa är unik och har sin speciella väg att följa. Ett personligt horoskop bygger på matematiska beräkningar och exakta uppgifter om din födelse: tid, datum, år och plats.

I astrologin finns en karta över himlen som visar de relativa positionerna mellan stjärntecken vid en bestämd tidpunkt och används för att ge information om förutsagda kommande händelser. Den inre cirkeln är uppdelad i 12 hus och representerar olika livs aktiviteter såsom karriär, äktenskap, barn, vänskap osv. En individs horoskop tar utgångspunkt från födelse ögonblicket och födelseplatsen och används av astrologer för att analysera en personen karaktär och för att förutsäga framtiden.

Hypnos

Ett förändrat medvetandetillstånd med ökad suggestibilitet, vilket uppstår genom suggestioner från en annan person. Många människor anser att hypnos är något slags hokus pokus. Då tänker man oftast på att hypnotisören kan försätta en människa i ett tillstånd och styra över den. Detta stämmer till viss del men en människans karaktär spelar stor roll här. En del människor är säkra att de aldrig kan hypnotiseras, vilket är fel då det oftast går. Alla människor kan påverkas och i viss mån suggereras till vissa tankar eller handlingar. Men de som inte har tillit till hypnotisören kommer troligtvis att se hela sessionen med misstro och inte bli så mottagliga.

I Ching

I Ching är det urgamla kinesiska oraklet som idag talar till oss. Det bygger på en kombination av Yin och Yang energier. Tanken är att det finns ett riktigt förhållningssätt i varje situation, beroende på vilket energimönster som just då råder.

I-Ching är således den äldsta konsten för spådom och är den populäraste formen av spiritistisk kunskap och orakel kännedom i Asien.

Ursprungligen skulle man sortera rölleka stjälkar efter ett visst mönster. En annan tradition har varit att kasta mynt. Beroende på vilka mynt du drar, får du ett mönster och ett tal från 1 till 64. Detta talet motsvarar ett visst förhållningssätt. Man kan använda I Ching när man står inför ett dilemma eller ett beslut. Då drar vi först mynten för det ena alternativet, och sedan för det andra. Man kan också använda sig utav små trä pinnar t ex.

Intuition

Utomsinnligt varseblivningssätt. Ett sjätte sinne som säger att man känner på sig något. Känslan av förståelse av något, omedelbar insikt utan någon hjälp av reflektion eller erfarenhet.

Kaffesump – Kafemanti

Man kan spå i kaffesump genom att tolka figurer som oftast är diffusa i kaffesumpen som oftast är uthälld på ett fat, sedan är det upp till spådamen att tolka detta.

Karma

Det hela går ut på principen ”som man sår får man skörda” och ”orsak och verkan”. Allt gott som du gör kommer tillbaka till dig likaså allt ont. Det spelar ingen roll om det sker i detta liv eller i ett kommande liv.

Kanalisering

Vid en kanalisering har man kontakt med andeväsen ifrån andra dimensioner som finns runt om oss t ex avlidna släktingar, änglar och guider. Man kan många gånger även ta in, kanalisera och kommunicera med djur och andra väsen som gått över till den andra sidan. De alla finns tillgängliga för att hjälpa oss på olika vis i vår utveckling, både personligt och andligt så att vi kan komma vidare och växa andligt.

Kiromanti

Tydning av en människas öde genom att titta på handens linjer och dess speciella former.

Klarsyn

Klarsyn betyder att man är synsk och att man kan se sådant som är dolt för de vanliga sinnena.

Kläraudians

Betyder helt enkelt ”klarhörsel”. Kläraudians är en andlig förmåga, det inre andliga örats förmåga. Det inre örat låter oss att höra det vi själva vill, och på vilket avstånd som helst, vare sig det utspelas här på jorden eller någon annanstans. Den som har förmågan till sann kläraudians kan höra olika energier. Varje liten atom sjunger och har sin egen ton. Kläraudians innebär att man hör med det inre, andliga örat. En människa hör sådant som inte kan förnimmas med de fysiska öronen.

Klärvoajans 

Klärvojans betyder klarseende, att man har förmågan att få information via inre bilder, att man kan se via det ”tredje ögat” Det kan gälla personer eller saker som inte har en materiell aspekt. Det kan vara en avliden människa, ett djur eller ”väsen”.

Kristallkula – Kristallomanti

Kristallkula är ett redskap som används för att ”skåda” in i framtiden och förutspå vad som kommer att hända. Har formen av ett klot och är ofta gjord av glas eller kristall. Kristallkulan är en form av spådomsmagi som var känt i gamla tider från Orienten och Egypten.

Kristallkulan har använts i flera århundraden av bl a olika häxor. Att spå i kristallkula kallas ibland för SCRYING, kommer från engelskan. Det finns kristallkulor i olika storlekar och färger. När man ser in i framtiden rekommenderas ofta en genomskinlig eller svart kula med så få luftbubblor som möjligt.

Meditation

Meditationen är en djup form av vila. Det är ett sätt att komma in i djupet av sig själv och vara närvarande i nuet. Du kan uppleva en djup inre ro, en total frid av rent medvetande, och att omvärlden blir utsuddad och du upplever att du är ett med alltet. Genom meditation kan man komma i kontakt med vår egen kropps innersta.

Det är i tystnaden vi kan uppleva total lycka, inspirationen, inlevelsen, medkänslan samt den enorma villkorslösa kärleken. Meditation är ett sätt, en nyckel till att uppnå total frihet och självkännedom. All meditation har en väldig positiv inverkan och effekt på både kropp och själ. Meditation minskar stress och har en avslappnande effekt. Meditationen ökar också ditt medvetande och stärker din intuition.

Oftast vid en meditation sitter man stilla med slutna ögon och fokuserar sin uppmärksamhet på en inre föreställning eller försöker att inte tänka på någonting alls. Alla kan lära sig meditera och genom meditation får vi kontakt med vårt undermedvetna, vår inre visdom, vår kraft samtidigt som vi öppnar upp våra sinnen till den andliga dimensionen.

Medium

Ett medium är en fysisk person som kan förmedla kontakter med avlidna personers andar, dvs som har förmågan att kommunicera med andeväsen från den andra sidan. Man kan även träffa ett medium och ha en privatsittning/seans om man hellre vill det. Ibland är fler människor samlade och då ges en storseans.

Numerologi

Numerologin är en mycket gammal lära där siffrorna inte bara används till att räkna med utan kan säga mycket om personer och händelser. Numerologi bygger på tolkning av de bokstäver och de tal som vi på olika sätt sammanlänkas med, ungefär som vid en tolkning av horoskop. Numerologi är vetenskap om siffror och bokstäver och hur de påverkar oss. Allting har ju sin energinivå och så även bokstäver och siffror. Inom numerologin så har varje bokstav sin egen siffra och med det också ett eget värde. Med Numerologi kan vi få hjälp att förstå oss själva, våra liv och de situationer vi möter. Få inspiration och råd kring våra livsmål och möjligheter utifrån dem.

Det finns flera olika sätt att tolka bokstäver och siffror, men det är namnet och födelsedatumet som har störst betydelse för en människas livsöde inom numerologin. Siffrorna 1-9 har alla olika kosmiska vibrationshastigheter. Hastigheten på vibrationen förutspår en människas egenskaper och framtid, och också platser och händelser.

Ouijabräde
En bräda av trä som är monterad på små hjul på vilket mediet lägger sin hand eller sina händer. Ouijabrädan förflyttar sig över ett papper med alfabetets bokstäver. På detta sätt kan man få meddelanden från andevärlden. Det är viktigt att man ser till att endast goda energier och andeväsen är närvarande vid detta utövande.

Orakel
Orakel är en gudomlig förmedling om framtiden eller något okänt. Oraklet ger ofta svar i ett transtillstånd genom att ta kontakt med icke fysiska varelser för att få råd och vägledning. Vanligtvis ger ett orakel svar på en fråga, till skillnad från en profet, där gudomen meddelar sig genom en profet i form av profetior.

Orakelmetoder
Det finns en hel rad olika sätt att kontakta den andliga världen: tarot, i ching, kartomani, runor, ouijaboard, automatisk skrift, kristallskådning, kaffesump, kiromanti och trollbord t ex.

pendel. Ett föremål av varierande art som hänger i en tråd. Användaren håller andra änden och låter pendelns olika svängningar ge svar på frågor. Pendeln är ett av våra äldsta redskap när det gäller att spå in i framtiden, eller leta efter försvunna föremål.

Man kan även använda pendeln till chakra-balansering. Pendel finns att köpa i olika butiker men också ute på internet. Man kan göra en själv om man hellre vill det. Man kan t ex ta en vigselring och binder den i ett hårstrå eller i en tunn sytråd. Det går även bra med ädelstenar av olika slag.

En pendeln kan ge tidsangivelse för olika händelser, samt ge svar på vilka vitaminer din kropp önskar och vilken typ av mat du behöver för att må bra. Pendeln kan också berätta för dig om vilka färger din kropp behöver för att stärka upp den likaså kan pendeln visa på vilka chakran som behöver balanseras upp. Man kan också ställa frågor till den såsom ska du studera, vilken typ av arbete passar dig, är det dags att starta eget, när du borde resa utomlands, passar du ihop med din partner eller när kommer du att träffa en partner m m. Du kan ställa vilka frågor du vill.

Psykokinesi
Är när ett föremål förflyttar sig enbart med tankens hjälp eller genom andra andliga krafter.

Psykometri

Genom beröring kan ett medium bli medveten om en persons vibrationer, dennes framtid samt dess förflutna. Genom att t ex hålla i ett foto eller genom att ha ett föremål i sin hand från en levande eller avliden person kan den få en paranormal kontakt.

Reiki 

Av japanska ”rei ki” som betyder universell energi. Reiki är en gammal healingmetod från Orienten som ser på helheten,
både på kropp och själ. Reiki är både skonsam och mycket kraftfull. Genom historien har det varit exempel på att
metoden hjälper mot en hel del sjukdomar, hjärtsjukdomar, hudproblem, förkylning, sömnlöshet m.m. Reiki är livsenergi dvs. Prana. Det är den energi som genomsyrar allt levande i hela universum. Det är den energin som sammankopplar allt levande med varandra, som gör att vi alla hör ihop, människor, djur, växter.

Den står för villkorslös kärlek, den är kommunikationen mellan våra hjärtan. Dess främsta syfte är att skapa harmoni i kropp och själ. Den utvecklar både kroppsligt och känslomässigt samtidigt som den kan läka psykiska och fysiska obalanser och sjukdomar kan då förebyggas.

Reinkarnation

Reinkarnationstanken inom spiritualismen menar att vi människor föds av egen fri vilja och att vi själva är medskapare till vårt egna liv. Det vi sår får vi skörda eller orsak och verkan. Detta kallas för karma. Vi väljer att återfödas för att få erfarenheter och lärdomar tills vi har nått den utvecklingsnivå från vilken vi inte behöver reinkarnera, dvs. återfödas mer. De flesta av spiritualisterna tror på reinkarnation.

Reinkarnationstanken har alltid varit främmande både inom judendomen och kristendomen.

Runor

Kommer från det keltiska ordet ”runa” som betyder mysterium eller.
Ett forntida germanskt skrifttecken som vid kristendomens utbredelse blev ersatt av det latinska alfabetet. Runor är ett uråldrigt sätt att skriva på och tolka på. Man drar en speciell runa och med kunskap om deras energi och kraft så kan man berätta väldigt mycket, sen får man också se till vad man hade i tankarna när man drog, hade man en fråga eller ville man bara se vad som kom upp.

Shaman

Många personer inom olika naturreligioner praktiserar shamanism. Med hjälp av olika tekniker kan shamanen t.ex. förändra sitt medvetande och företa sig resor i osynliga dimensioner och till andra osynliga världar. Kunskaper shamanen får i andra världar används bl.a för att spå samt bota olika former av sjukdomar.

Seans

En storseans innebär att man träffas flera stycken tillsammans med ett medium och försöker få tillstånd en kontakt med andevärlden. Man kan även träffa ett medium privat och ha en privatsittning om man hellre vill det.

Oftast så inleder man en seans andakt med att man tänder lite ljus och har lite lugn avslappnande musik i bakgrunden, en del ber en bön tillsammans innan man börjar. Detta görs för att man ska bygga upp en fin, trevlig och harmonisk stämning. Det beror inte bara på mediet om seans andakten ska gå bra.

Atmosfären är väldigt viktig och att de närvarande är positiva och förväntansfulla för att det ska fungera bra. Man vill ju få tillstånd en förbindelse mellan vår värld och andevärlden. Mediet är en kanal mellan andevärlden och vår värld.

Hon eller han får då till sig budskap och information från den andra sidan genom bilder, ord, tankar och/eller känslor som hon eller han sedan förmedlar vidare till de närvarande personerna. Ett medium kan inte påverka eller bestämma vem eller vilka som ska komma från den andra sidan och förmedla budskap, det avgör andevärlden.

Spiritism 
Spiritualism är en livsåskådning, dvs man är övertygad om att livet inte tar slut utan fortsätter efter den fysiska döden fast i andra former. Spiritualismens syfte är att försöka visa att livet dvs att själen övervinner den fysiska döden och att kontakt med andevärlden är möjlig genom t ex meditation, böner eller seanser. Den fysiska döden betyder egentligen bara en övergång till en annan dimension som finns vid sidan från vår. Under alla årtusenden så har det funnits människor som har kunnat prata och ta kontakt med andar, t.ex. shamaner och indianer. Naturfolk har med sitt öppna sinne alltid haft en naturlig relation till andevärlden.

Spåkvinna

Spåkvinna eller en spåman är en person som kan se in i framtiden med hjälp av olika hjälp medel, kan vara genom en kristallkula, kaffesump, en vanlig kortlek, tarotkort mm. Det finns olika metoder man kan använda sig utav för att utföra sin spådom.

Synsk

Betyder en syn, det vill säga att man kan se saker och ting som är dolda, dvs övernaturliga. Man kan också vara clairvoyant eller klarsynt.

Tarot

Det är inte någon som egentligen vet exakt varifrån tarotkorten härstammar. En del traditioner säger att korten härstammar från Egypten. Ursprungligen skall tarot vara en hemlig kod för att bevara ideologier som blivit förbjudna utav kyrkan.
Under lång tid har tarot korten används för spådomar och förutsägelser om framtiden. ’

Tarotleken består av två delar:

Stora arkanan 22 kort och Lilla arkanan (hemlighet) med 56 kort. Ordet arkana betyder mystisk och hemlig.

Alla kort har både en positiv och negativ betydelse dvs. inget kort är bara negativt eller positivt. Korten har en poetisk symbolik med olika nycklar för att öppna ens inre för nya idéer, tankegångar och möjligheter.

Telepati

Överföring av tankar mellan två personer, t ex man känner på sig vad den andre personen gör, tänker. En överföring av en persons förnimmelser till någon annan utan att något känt fysiskt hjälpmedel är inblandat.

Trans

Är ett förändrat medvetande tillstånd, där sekundära personligheter kan komma upp till ytan och ta över talorgan. Detta trans tillstånd kan uppkomma ibland spontant eller framkallas genom självsuggestion eller av andra personer genom suggestion eller hypnos. Många av våra spiritualistiska medier går spontant i trans.

Tungomålstal
Ett medium kan ibland uttrycka sig eller skriva på ett främmande språk som hon i vanliga fall inte alls känner till.

Varsel

Ett varsel är en varning om kommande händelser.

Änglakort
Kort med olika bilder samt ett budskap på varje kort. Korten är en vägledning av en kosmisk energi som ger liv, inspiration, uppmuntran och andlig näring. Korten kan användas på flera sätt. Du kan t ex dra ett kort på morgonen för att få ett budskap för dagen eller om Du har en frågeställning som Du önskar svar på så kan Du dra ett kort för att se vilket budskap Universum vill ge Dig. Korten kan användas för att lösa problem eller för att ge dig vägledning. Bekräftelsen ger stöd och uppmuntran att hjälpa till att utveckla dig i din intuition och andlighet.

Änglar

Vi har alla Skyddsänglar/Guider som vakar över oss. En del av oss har en medan vissa har flera änglar vid vår sida som vakar och följer oss på livets väg från födelsen tills dess att det är dags att lämna jordelivet för denna gång. Ibland kan man känna deras närvaro, man kan uppleva att man inte är ensam i rummet, kanske ser man en skugga i ögonvrån eller känner en vind komma mot en fast fönstret i rummet inte är öppet. Det finns många olika sätt att märka och känna kontakt med änglarna som finns runt oss. Ibland möter vi dom i våra drömmar eller i meditationer där dom också kan ge oss olika budskap. Om du vill ha kontakt med din ängel/guide så be att den kommer in i ditt liv.Det är då också viktigt att man har ett öppet sinne och förhållnings sätt då mötet eller kontakten kanske inte riktigt blir som man har förväntat sig.

Var inte rädd för att prata med dem, be dem om vägledning och hjälp vid behov. Svaret kanske inte kommer på en gång utan det kan komma vid ett senare tillfälle. När man bett om ett tecken eller ett svar på en fråga man har så är det viktigt att sedan vara lyhörd för vad man känner och upplever, då svaret kan komma på så många olika sätt; kan vara genom en direkt kommunikation, genom meditation eller kanske genom en dröm. Men svaret kan också visa sig genom att Du blir ledd till en text i en bok, genom en spontanhändelse eller att någon människa bara råkar visa något som gör att du förstår att det är svaret på Din fråga.

Änglarna hjälper oss gärna men de låter oss oftast ta första steget, då de inte gärna vill tränga sig på och ta några beslut åt oss om vi själva inte bett om det. De hjälper och stöttar i livets olika skeenden men det är ändå vi som måste ta våra egna beslut och ta ansvar för våra liv.

Regnbågsbron

Regnbågsbron

Det finns en bro som går från jorden till himlen och den kallas för Regnbågsbron!

När ett djur som varit särskilt betydelsefull för dig dör, så kommer det till Regnbågsbron.

Där finns ängar och kullar för alla våra speciella vänner så att de kan springa och leka tillsammans.

Där finns mat, vatten och solsken och våra vänner har det varmt och skönt.
Alla djur som har varit sjuka och gamla får tillbaka sin hälsa och blir unga igen.
De djur som har varit skadade eller handikappade blir åter friska och starka.

Djuren är lyckliga och leker med varandra hela dagarna, det är bara en sak som dom saknar, personen som de älskade och blev älskad av här på jorden

Alla djuren springer omkring och leker tillsammans, tills en dag då någon av djuren plötsligt stannar upp och börjar nosa i luften, öronen står rakt upp och ögonen blir intensiva och nyfikna.

Plötsligt så lämnar ett utav djuren gruppen… han har sett dig.

Han springer allt fortare och fortare. Han nästan flyger fram över det gröna gräset…
Du och din speciella vän möts igen i en lycklig återförening, Ni kramas och pussas om och om igen och lyckan är total..
Ni dansar runt i det gröna gräset och skrattar tillsammans av lycka.

Du ser ännu en gång in i de tillgivna ögonen på ditt djur som så länge har varit frånvarande från ditt liv men aldrig från ditt hjärta.

Ni går över Regnbågsbron tillsammans…

Med vetskapen om att ni aldrig mer behöver skiljas åt.

Skriven av William N Britton

Förberedelse för en änglakorts läggning

Guide till Änglakort

Angel cards
(Änglakort av Doreen Virtue)

Många har en längtan till att få vara nära änglarna och dom ljuvliga andeväsen som finns runt oss. Våra guider och änglar kan visa sig i våra drömmar och visioner. Änglakort är ett perfekt sätt att bygga upp en relation med sin skyddsängel.

De flesta Änglakortlekar innehåller väldigt fina positiva budskap men för att kunna tolka dem behövs mycket övning.
Medium och andliga vägledare använder sig utav sin intuition och de budskap de får till sig genom sina sinnen. Alla änglar ger inte budskap på detta sätt utan i mer subtila former.

Förberedelser för Änglakorten

Till varje ny ask med Änglakort behöver du bekanta dig med de bilder och budskap som finns på varje kort. Läs instruktionsboken eller informationshäftet som medföljer förpackningen. Sätt dig bekvämt och blanda änglakorten och lägg dem sedan på bordet framför dig och du kommer få en känsla för dina änglakort. Spendera lite tid med att lära känna dem…

Det är bra om du renar Änglakorten innan du börjar och det spelar ingen roll vilka ord du använder, om du ber en bön eller välsignar dem på ett sätt som känns naturligt för dig men det är en fin gest att göra något och det kommer att stärka banden mellan dig och änglakorten. Att be en bön kan hjälpa dig att få kontakt med de högre världarna och kanske vill du tillägna din läggning åt din egna speciella Gud eller Gudinna.

Oljor och dofter
Du kan använda rökelse eller salvia för rening, det är ett bra sätt att förbereda för Änglakorten. Två eller tre droppar väldoftande olja i en oljebrännare är också ett härligt sätt att skapa den perfekta atmosfären för din läsning och tolkning.

Ljus
Brinnande ljus medan du utför ditt andliga arbete och din änglakortläggning bygger upp fina energier och en fin stämning infinner sig. Det har använts i århundraden i ritualer och magi. Blås ut ljuset när ängla sessionen går mot sitt slut.

Förvaring
Änglakort
Små Änglakort av Kathy Tyler och Joy Drake

Det är viktigt att förvara Änglakorten på en speciell plats. De små Änglakorten är vackra att förvara i en öppen skål och man kan t ex ta ett nytt kort varje dag och se vad man får för änglabudskap eller meddelande från andevärlden.

De större Änglakorten mår bäst av att förvaras i en bit fint tyg eller siden eller så kan du lägga dom i ett vackert skrin om du vill. Finns också fina små påsar med dragsko att förvara dom i. Om du vill hålla dina kort fria från energi av annat då kan du lägga dem i en liten ask av trä efter varje användning.

Arbeta med olika läggningar
Vad är en änglakorts läggning? Vanligtvis är det kort som läggs i ett mönster, det finns många olika läggningar och det finns inget sätt som är rätt eller fel att göra detta på utan lägg på sätt som känns bra. I en läggning representerar varje änglakort en fråga och ett svar. Koncentrera dig på din fråga under tiden änglakorten blandas.

Specifika frågor
De flesta människor vill veta om någon kärlek, pengar och arbete eller andra viktiga situationer och händelser men du kan enkelt arbeta med en enda fråga om du vill. Som med tarotkort är det bättre att använda minst tre änglakort. En läggning i form av ett hjärta kan användas för att svara på frågor om kärlek och så vidare.

Hur man läser Änglakort
Följ alltid din första instinkt/tanke. Varje änglakort har många betydelser och även om de inte alltid står i häftet som medföljde förpackningen. Om du väljer ett kort som visar på ”kärlek” och du känner att någon person behöver ge eller få kärlek så säg det. Om du känner att änglakortet innebär att deras Ängel eller guide sänder kärlek så berätta det. Oroa dig inte över att göra fel utan låt Änglarna få vägleda dig.

Änglarna finns alltid till hands och vill att vi ska leva ett fridfullt och lyckligt liv.

Här är 5 enkla steg till en lyckad Änglaläggning:

1) Blanda änglakorten
2) Lägg ner änglakorten på bordet framför dig och dra det eller de antal änglakort du behöver och placera det/dem sedan i sin position.
3) Läs änglakorten, om meddelandena inte är meningsfulla eller verkar svara på din fråga så oroa dig inte, meditera över korten en stund och de rätta svaren kommer till dig. Ofta får man fram mer information om änglakorten genom sin intuition än att läsa dem ordagrant i ett häfte eller i en bok och du kan alltid välja fler änglakort för att förtydliga en läggning.
4) Fortsätt att öva och du kommer att få bättre och allt säkrare information.
5) Lita på de meddelanden och änglabudskap du får

Vad är Änglakort

Änglakort med budskap

Det finns många olika utgåvor av änglakort, gemensamt för dem alla är att det är kort med budskap och vackra bilder av änglar. Oftast ligger det mellan 30-50 kort i en ask. Korten är personliga, ska behandlas varsamt och bör bara blandas och tolkas utav ägaren som har knutit all sin energi till korten.

Änglarna ger fina vägledande svar på frågor och funderingar vid utlägget av kortet/korten, och handlar ofta hur man bäst kan och bör agera i den situation man befinner sig i. Man får inte alltid raka svar då man ställer sina frågor som – var, när och hur – som man oftast får vid en tarotläggning, men änglakorten ger likväl tillräckligt med information så att mottagaren förstår hur hon/han bäst kan eller bör agera för att få bättre livskvalitet eller förstå vilken väg som är rätt att gå vidare på.

Man kan lägga kort för det hela kommande året – med utgångsläge för vad som är viktigt under varje månad, eller för att bara se hur livet ser ut att bli månadsvis.

Man kan också lägga 3 kort – ett för dåtid, nutid och framtid, för att se vad som har varit viktigt, är viktigt i nuläget samt vad som kommer att vara väsentligt framöver.

Ibland kanske man bara vill dra ett eller ett par kort ur leken och då tolkar man bara det kortet/korten vill säga. Likaså kan man varje morgon dra ett nytt änglakort för att se vad dagen håller i beredskap och vad man kommer att möta under dagens gång.

Någon gång kan det också hända att man får en spontan kanalisering som inte kommer direkt ur korten utan på annat sätt, kanske genom talet eller genom något tecken.

När man haft sina kort en längre tid så kan man känna änglarnas förfinade energier genom korten. Likaså känner man att man blir vägledd av universums Guider och Änglar.

Var tacksam för de guider, änglaväsen och dörrvaktare som finns vid din sida. Be en bön till dem om du önskar hjälp med något.

Änglaviskningar

Viskningar från Änglarna!

flicka vit hjärtan

Änglaviskningar är när man får ett budskap mottaget från änglar. Änglarna finns där för dig när du tappat livsgnistan eller gått in på fel stig. Kanske behöver du ett ledljus, ett uppmuntrande ord, tröst eller lite hjälp på vägen.

Det finns olika änglar och de har olika syften beroende på var du står i livet och vilka behov du har. Änglar ger även healing vid behov och stärker upp energin runt dig. Att få vägledning och hjälp från änglarna känns tryggt och fridfullt.

Änglaviskningar är underbara. Ibland är vi mottagliga för dem och emellanåt går dem oss förbi. Vi väljer kanske att inte lyssna och känna. Kanske är vi alltför fokuserade på det som sker i livet att vi inte är mottagliga.

Budskapen från änglarna är dock alltid kärleksfulla och fyllda med visdom.

Änglaviskningar skapar en känsla av frid och ett behagligt lugn infinner sig.

En änglaflickas kärlek

Ängel rosa flicka

”Ett Gyllene omslagspapper”

Historien handlar om en mamma som för en tid sedan skällde på sin 5
åriga dotter för att hon slösade på en rulle med dyrt guldfärgat
omslagspapper Pengar var det ont om och hon blev ännu mer upprörd när
hon såg att dottern använde pappret att dekorera en ask som hon
placerade under julgranen.

Hursomhelst, den lilla flickan gav present asken till sin mamma nästa
morgon och sade,
”Den är till Dig, Mamma”

Mamman blev generad för hennes tidigare ilska mot flickan, men hennes
ilska blossade upp igen när hon öppnade present asken och såg att den
var tom.
Hon sade till sin dotter med harm i rösten.
”Vet Du inte unga dam, att när Du ger bort en present är det meningen
att det skall vara någonting i paketet”

Hon hade tårar i sina ögon och sade, ”Men, Mamma, det är inte tomt! Jag
blåste kyssar i den tills den blev full”.

Mamman blev förkrossad, hon föll på knä och slog armarna om sin dotter
och bad henne om förlåtelse för hennes obetänksamma ilska.

En kort tid senare tog en olycka dotterns liv, och det sägs att mamman
behöll den gyllene asken bredvid sängen för resten av hennes liv.
När hon helst kände sig nere eller mötte svårigheter öppnade hon asken
och tog ut en inbillad kyss och mindes kärleken från barnet som hade
lagt kyssarna däri.

En verkligt underbar känsla! Denna gåva till oss är en ask full med
ovillkorlig kärlek och kyssar från våra barn, familjen, vännerna och
universum.

Var tacksam och visa tacksamhet!

Andekontakt

Andar på besök i hemmet

Kontakt med andar

De flesta människor har hört talas om andekontakt men alla vet inte vad det innebär eller hur det utförs. Vi som arbetar som medium har kontakt med andar. Vi alla har våra egna sätt att arbeta och det är därför bra att berätta för den man som tar kontakt för en sittning hur det fungerar med andevärlden.

När man kanaliserar och har kontakt med andevärlden så vet man vanligtvis inte i förväg vem eller vilka som kommer från den andra sidan och som önskar förmedla något. Förutom att ett medium ofta har en eller flera guider från andevärlden vid sin sida som brukar träda fram och ge sig till känna så kan också nära och kära till klienten komma vid en seans. Mediumet öppnar upp sig för andevärlden och andar träder fram och ger sig till känna på olika vis. Meddelanden kan komma från anhöriga men likaså från t ex guider, ljusväsen och änglar. Ett medium ser vanligtvis bilder, symboler samt hör röster.

För att få kontakt med en speciell ande behöver mediet ofta en personlig sak att hålla i, kan vara en bild eller något annat som klienten har med sig som rör den avlidne. Detta kan vara nödvändigt för att ett medium ska kunna komma i kontakt med en speciell ande energi på ”andra sidan”. Mediumet håller vanligtvis saken i sin hand en stund, ibland kan den läggas i en låda eller ett kuvert för att inte ge mediumet några ledtrådar.

Budskapen man får från andevärlden kan vara olika då mediet inte är den som avgör vad som ska förmedlas utan det kommer som budskap till mediet. Det som kommer fram är ofta något som kan stärka klienten i vardagen eller som svar på något man funderat över. Budskapen från andevärlden skiljer sig åt men det har ofta med klienten att göra då det är den som har kommit för en seans/reading.

Mediet kan genom andevärlden få fram personliga saker om en avliden eller om någon som kanske har försvunnit. Du kan få vetskap om hur han eller hon har det nu. Kanske denne också vill ge ett budskap eller vill förmedla något viktigt. Du kan likaså ställa egna frågor. Vad som kommer att sägas eller ske i en seans kan vara svårt att säga i förväg eftersom allt hänger på vad som är viktigt för dem som är på ”andra sidan” dvs i andevärlden.

När jag säger att det är viktigt för dem, beror det på att när någon dör så tar de vanligtvis inte med sig de smärtsamma och emellanåt jobbiga upplevelserna som vi har här på jorden. De är inte längre lika viktiga utan som avliden släpper man taget om dessa och går vidare. Ibland kan de nämna det, andra gånger har de andra saker de hellre vill tala om. Mediet kan inte ge garantier om vad som kommer fram vid en kanalisering med andevärlden.

Finns det liv i universum

De sju livsformerna!

Fairy water 2

Skrivet av Joakim R S Nilsson 

http://astromantra.se

En definition av liv

Allt manifesterat är faktiskt liv; formen och medvetandegraden utgör enda skillnaden.

Att enbart erkänna organiska, kolbaserade organismer som liv är en mycket grov förenkling av Universums mångfald. Uppslagsböcker kallar ofta animismen för en primitiv tro men dess grundsatser är i allt väsentligt riktiga; alla yttringar är besjälade. Livet skiftar form och medvetandet tar sig olika uttryck men det finns en själslig aktivitet bakom allt manifesterat. Buddhismens respekt för allt livs helighet är en bra utgångspunkt.

Men om alla yttringar ses som besjälade så borde det finnas en slags ”referensram” som ligger utanför livet. Detta något finner vi i ursubstansen till allt skapat; tomrummet eller vakuum, som det även kallas. Tomrummets enheter i sig (nol) och det omgivande mellanrummet i sig (nil) är inte besjälat. Men så fort en nol bryter sig loss från de övriga uppstår livet i form av en nolit och en nilit. Även vågformationer i vakuum måste ses som liv.

De sju livsformerna 

Universum utgår från sju fundamentala livsformer* i sin skapelse: Formväsenden, växtväsenden, andeväsenden, djurväsenden, människoväsenden, änglaväsenden och devaväsenden. Varje väsensform har vissa kännetecken och egenskaper och medvetandets art skiljer sig också åt i en jämförelse. Det är inte alltid så lätt att känna igen exempelvis ett djurväsende som befinner sig utanför vår erfarenhetssfär, i en annan storleksdimension eller kanske på ett annat tillvaroplan. Låt oss ändå försöka finna några attribut som karakteriserar väsensformerna:

Formväsenden
Till denna väsensgrupp räknas, enkelt uttryckt, alla formbundna manifestationer som inte är av organisk natur. Dit hör exempelvis virus, sandkorn, kristaller, glas, metallobjekt, stenar, månar eller neutronstjärnor. Väsendets kroppsgestalt är oftast fristående från omgivningen men agerar inte utan ledning. Emellertid är det högre jaget mycket kraftfullt och därför påverkas omgivningen indirekt. Kristallenergin är en yttring av detta inflytande.

Även om formväsenden inte förnimmer den yttre världen så är de ändå medvetna i en inre värld; minnesvärlden. Genom att fokusera på vissa subtila energier går de in i och återupplever händelser från tidigare inkarnationer. I fråga om kommunikation har formväsenden en direktförbindelse med det högre jaget och även det universella jaget som man kan kalla Gud. Formväsendens livscykel är ofta lång men deras existens är på intet sätt evig.

Växtväsenden
Man kan säga att växtväsenden är alla organiska manifestationer som normalt sett har en stationär livsplats, de förflyttar sig inte när de väl ”slagit rot”. Förutom de växter vi känner så väl finns det växtväsen i mikrokosmos. Som exempel kan nämnas att elektronen som ingår i en atom som ingår i en molekyl som ingår i en växtcell per definition är ett växtväsende. Går man upp till makrokosmos finner man till exempel att solen, kring vilken det kretsar planeter med växter som högsta livsform, per definition också måste räknas som en ”växtorganism”.

Växtväsenden är i regel endast vagt medvetna om sin omgivning. De kan skilja mellan de mest fundamentala variationerna i livsbetingelser såsom ljus och mörker, värme och kyla, fuktighet och torka. De kommunicerar på ett enkelt sätt genom kemiska substanser. Med hjälp av ett primitivt nervsystem kan de vidta en del begränsade åtgärder när deras kroppar utsätts för angrepp. Man bör ändå inte känna skuld inför att äta upp växterna eller använda dem i andra ändamål. Växternas liv är kärleksfulla offer, de kan ta illa upp om man inte nyttjar dem.

Andeväsenden
Den grupp som jag valt att kalla andeväsenden innefattar alla formlösa (amorfa) väsen. Dessa varelser ändrar kontinuerligt sin struktur i överensstämmelse med betingelserna i deras omgivning. Till gruppen räknas bland annat vattendroppar, floder, sjöar, hav, strömmar, moln, vindar och eldslågor. Något mindre kända medlemmar i gruppen är ljud- och vätskevågor, gasbubblor (atmosfärer), plasmamoln, , solsystem, nebulosor och irreguljära galaxer. Inom talsymboliken förknippas gruppen med siffran tre som står för volymen, de tre dimensionerna.

Andeväsenden har smak och känsel och registrerar dofter, de orienterar sig efter omgivningens elektriska och magnetiska fält. De har inga fysiska öron men känner av ljudvågor, synen fungerar på ett liknande sätt men är endast svagt utvecklad. Det finns ett påtagligt medvetande hos dessa väsen men det föregår en ständig kamp mellan en automatisk beslutsfunktion och en mer impulsiv vilja. Kluvenheten innebär att andeväsenden i regel uppvisar en viss nyckfullhet i sitt beteende. Man kan aldrig i förväg veta hur de reagerar i olika situationer.

Andeväsendens förmåga att förflytta sig är begränsad, de kan inte avvika från övergripande förhållanden. Men inom ett visst område, en ocean, en flod eller kanske en luftström, där har de vissa möjligheter att på viljans bud förändra sin position för att påverka omgivningen. Man bör alltid vara försiktig i mötet med dessa väsenden.

Djurväsenden
Dessa väsen har utvecklat förmågan att förflytta den egna kroppsgestalten för att därigenom uppnå fördelar av olika slag. Till gruppen djurväsenden hör många livsformer som vi inte till vardags förknippar med djursläktet. Ett par exempel är molekylen som ingår i en djurcell, bakterien som lever inuti ett djur samt planeten som förutom att frambringa växter även hyser andar och djur. En djurplanet har faktiskt förmågan att påverka sin omloppsbana runt den aktuella solen. Avsikten med det kan vara att skapa ett gynnsammare klimat för ett visst artbestånd.

Djurväsendet har ett fullt utvecklat medvetande om sig själv och sin omgivning. Beslutsprocessen bygger på en kombination av nedärvda mönster och viljestyrda beslut. Djurväsendet kan ha färdigheter inom det intellektuella området men uppfattar i regel inte orsakssamband. Kommunikationen sker huvudsakligen med doftsignaler men ljud och kroppsspråk används i allt högre grad ju högre utvecklingsnivå djuret befinner sig på. I talsymboliken är siffran fyra djurens tal. Det genomgående draget är snabbheten som de uppnår genom att röra sig på fyra ben.

Människoväsenden
Sinnebilden för denna väsensgrupp är den upprättgående varelsen med ett huvud, två armar och två ben. Detta ger talet fem som är människans tal. Den arketypiska bilden återkommer ständigt oavsett väsendets storlek, art eller livsmiljö. Men kännetecknet för en människa är ofta fördolt och visar sig då endast indirekt. Ett organ i en mänsklig kropp är per definition ett självständigt och besjälat människoväsende. Samma sak gäller solen som hyser planeter med människor som högsta livsform eller galaxen där just människan utgör skapelsens krona.

Människans stora fördel medvetandemässigt är tveklöst hennes förmåga att kunna reflektera över sig själv och sin situation. Den intellektuella kapaciteten står i centrum, logiska och analytiska tankeprocesser spelar en allt större roll i beslutsfattandet. En styrka ligger även i det talade ordet, människan kan direkt och indirekt utbyta erfarenheter med sina artfränder. Budskapen blir allt mer konkreta ju mer språket utvecklas. Med hjälp av den muntliga traditionen har människan kunnat hjälpa minnet och överbrygga tidsgapet mellan olika generationer.

Änglaväsenden
Till det yttre är denna väsensgrupp inte så olik den föregående. Även änglaväsenden framträder i en mångfald olika skepnader såsom atomer, celler, humanoider, planeter, solar, galaxer etc. Änglarnas tal är siffran sex som står för armar, ben och även ett par vingar, även om vingarna emellanåt endast är ett symboliskt attribut. Ett par vingar (synliga eller osynliga) hos dessa väsen visar just deras rörlighet. Ofta bryter änglaväsendet upp från sin ursprungliga miljö för att träda i kärleksfull tjänst på annan ort. Ängeln är vandraren som kommer in utifrån.

De änglaväsen som här avses kan alltså vara av fysisk natur, man kan möta en ängel på gatan och tro att det är en helt vanlig människa. Medvetandemässigt finns ändå en skillnad för ängelns känsloliv är i full balans och dess intuitiva förmåga är högt utvecklad. Ängeln har en ren och klar kanal till kulturella och andliga skatter som finns lagrade i kosmiska energier. Denna klarsyn sammantaget gör att änglar kan distansera sig från sig själva och intressera sig för andras behov. De är alltid uppfyllda av en önskan att hjälpa andra finna vägen till harmoni.

Änglaväsendens kommunikation äger rum på samma villkor som för människan. En skillnad ligger i att änglarna även utvecklat det skrivna språket, dvs tecken som förmedlar olika budskap från skrivaren. Att människorna på jorden redan nu använder skrift beror på de täta kontakter som förekommit med änglaväsenden i det förgångna. Änglarnas inflytande visar sig också i språkets natur. Jordiska språk förändrar sig ständigt och har en invecklad uppbyggnad. Änglarnas språk är mer tidlösa och präglas istället av enkelhet, skönhet och ändamålsenlighet.

Devaväsenden
Denna väsensgrupp deltar inte längre i den kollektiva verksamheten. Devaväsendet har lämnat det världsliga bakom sig och uppsökt sin egen själsliga sfär. Egenvärlden, devaväsendets vistelseort, är ingen plats i vanlig bemärkelse. I det ordinära väsendets förnimmelse är själens betraktelse riktad utåt, mot den kollektiva världens materiella och andliga energier. Själen har dock möjligheten att vända betraktelsen inåt och väsendet förnimmer då ett vitt ljus vilket upplevs som ett rum. I detta rum har väsendet frihet att låta tankarna gestaltas och få liv.

I Egenvärlden antar väsendet den gestaltning som passar för stunden men möjligheten att framträda såsom icke gestaltad finns också. När så erfordras skapar väsendet individer som spelar olika roller i dennes värld. Det är dock devaväsendet som danar deras karaktärer, styr deras liv och avgör deras öde. Kommunikationen mellan devaväsenden sker genom ”universell telepati”. Detta betyder att de själsliga sfärernas invånare inte behöver kommunicera aktivt, för i samma stund devaväsendet tänker tanken är innebörden uppenbar för motparten.

* Livsformernas benämningar kan skapa förvirring eftersom orden är belastade. Med andar avses naturväsen av exempelvis vatten och luft, ej avlidna väsens andar och i regel ej folktrons andar. Med änglar avses fysiska väsenden och således varken alver, keruber, serafer, eller skyddsänglar.

Skildringen av livsformerna i den här artikeln är helt naturligt av en generell och summarisk natur. En utförligare redogörelse skulle möjligen förbättra förståelsen och klarheten men risken finns att artikeln då istället blev tung och oöverskådlig. Ämnet är svårt och felaktigheter kan säkert förekomma. Håll utkik efter uppdateringar här.

Copyright © Joakim R S Nilsson

http://astromantra.se

Gratis distanshealing på torsdagar varje vecka!

Ängel för min healing

Med Änglar och Guider! Vill Du vara med?

Tidpunkt kl 19.00-19.30

Änglar och Guider kommer närvara vid denna distanshealing. Det är bra om Ni som kan och har möjlighet sitter eller ligger ner bekvämt, gärna ett par minuter innan och kopplar av, stäng av telefoner och annat störande om det går.

Själv brukar jag rena med lite rökelse innan healingen börjar men det är upp till var och en. I rummet kan du gärna ha tänt värmeljus, men glöm inte att sätta det i en brandsäker ljuslykta/skål så det inte kan ta eld. Lite meditations eller avslappnings musik i bakgrunden. Det ger en behaglig stämning men det är inget måste men det hjälper till att bygga upp bra energier i rummet och runt Er. Gör det Ni kan och som känns bra för Er.

Ni som arbetar eller gör annat fortsätter med det Ni gör under tiden och distanshealingen når fram till Er också men då de flesta fysiska åkommor också har har en psykisk orsak så är det enligt mitt tycke bra om man får en helhets upplevelse under denna healing stund.

Denna ”Distans healing” erbjuds då jag känner att det är viktigt, samt för att det får Er att öppna upp Era sinnen, hjärtan och ni mår så mycket bättre. Denna distanshealing är gratis. Ni som önskar ”distanshealing” ber jag skriva Ert namn här nedan eller skicka ett meddelande till gladjekallan@gmail.com om att du vill vara med.

Ljus & kärlek Lotta