Etikettarkiv | andlig vägledare

Vad kan en andlig guide hjälpa Dig med?

Guide andlig

Att se Dig själv som den Du är. Den kan ge Dig vägledning och bekräftelse. Guiden kan visa Dig vilket nästa steg Du behöver ta för att förverkliga det Du önskar. Din guide följer Dig alltid och viker inte från Din sida. Finns där även när Du känner Dig ensam och övergiven. Den ger Dig kärlek och trygghet. Dömer inte utan ger Dig stöd. Din huvudguide finns med Dig genom hela livet. Du har tillfälliga guider beroende på vilka lärdomar Du går igenom i livet. En del kan få kontakt med sin guide via skrift medan andra nås genom sin intuition och andra tecken. En guide ger råd, besluten får Du dock ta själv.

Medial vägledning

Beige änglaflicka

En medial vägledning

Betyder att ett medium förmedlar budskap från andevärlden. Under en sittning och seans är det andevärlden som styr vem som kommer och vad som kommer att sägas. Ett medium kan endast förmedla deras ord, med vetskapen om att de vet vad som är viktigast just nu. Ibland kommer kanske inte budskapen man hade tänkt sig. Andevärlden ser saker ur ett mycket större perspektiv och får fram sådant man själv ofta inte är medveten om. Medial vägledning innebär att man får hjälp på vägen. Som medium ser jag oftast vilka möjligheter som ligger framför klienten, vilket som kan vara ens nästa steg för att nå det man önskar. Vi har alla olika val, olika möjligheter och vi väljer hur vi vill leva våra liv. En medial vägledning visar sig i en medial läsning, och klienten väljer att anta möjligheten eller inte.

Hur går en medial vägledning till

Vid medial vägledning förmedlar jag som medium budskap från den andra sidan . Ett seriöst medium förmedlar informationen som blir kanaliserad med kärlek. Det kan finnas perioder i ens liv, då man behöver medial vägledning. Man har kanske inte hittat rätt partner, är orolig över ekonomi eller letar efter svar över en arbetssituation.

Mötet som äger rum vid en medial vägledning ska vara lugnt och avslappnat. Det är bra att ta några djupa andetag och stanna upp i nuet en liten stund innan sittningen.

Att tänka på vid en medial vägledning

Innan den mediala vägledningen är det bra om klienten skriver ner frågorna man önskar svar på. Det är bra att börja den mediala vägledningen med en “öppen fråga”. Det vill säga att ”andevärlden” får förmedla de budskap klienten behöver veta gällande sin nuvarande livssituation. Att bara låta budskapen få komma utan att man “styr” information själv med egna frågor.

Det är vanligast att ta hjälp av ett medium eller en siare för en medial vägledning och kanalisering. Vid en vägledning så förmedlar mediet ord, känslor och bilder gällande livssituationer eller specifika frågeställningar. Dessa budskap kommer från den “andra sidan”, från klientens andliga vägledare och guider. Även en avliden närstående kan komma för att ge budskap, hjälpa och trösta.

Min roll som medium vid medial vägledning

Vid en medial vägledning försöker jag ta reda på vilka behov klienten kan ha, som exempelvis kan innefatta önskan om att få kontakt med nära och kära som har gått över till andra sidan. Kanske har man funderingar över händelser i det förflutna, vart man står i dag och vad man har för förutsättningar inför framtiden. Likaså försöker jag ge vägledning och inspiration för klientens andliga utveckling. Vi är alla omgivna av kärleksfulla vänner i andliga dimensioner, anförvanter och andliga väsen.

Du kan få den inspiration och drivkraft du behöver för att komma framåt i livet. Att vända sig till ett medium kan vara en hjälp till att hitta inre frid, inte bara då vi befinner oss i en kris. Ibland behöver vi stanna upp och fråga oss själva vart vi är på väg i livet. Dagens samhälle ställer stora krav på oss som många gånger kan kännas övermäktiga, och under livets gång sker saker emellanåt som kan vara svåra att hantera.

Medial rådgivning

Beige änglaflicka

Medial rådgivning är när ett medium förmedlar budskap från andevärlden. Under en sittning och seans är det andevärlden som styr vem som kommer och vad som kommer att sägas. Ett medium kan endast förmedla deras ord, med vetskapen om att de vet vad som är viktigast just nu. Ibland kommer kanske inte budskapen man hade tänkt sig. Andevärlden ser saker ur ett mycket större perspektiv och får fram sådant man själv ofta inte är medveten om. Medial vägledning innebär att man får hjälp på vägen. Som medium ser jag oftast vilka möjligheter som ligger framför klienten, vilket som kan vara ens nästa steg för att nå det man önskar. Vi har alla olika val, olika möjligheter och vi väljer hur vi vill leva våra liv. En medial vägledning visar sig i en medial läsning, och klienten väljer att anta möjligheten eller inte.

Hur går en medial rådgivning till

Vid medial rådgivning förmedlar jag som medium budskap från den andra sidan . Ett seriöst medium förmedlar informationen som blir kanaliserad med kärlek. Det kan finnas perioder i ens liv, då man behöver medial vägledning. Man har kanske inte hittat rätt partner, är orolig över ekonomi eller letar efter svar över en arbetssituation.

Mötet som äger rum vid en medial vägledning ska vara lugnt och avslappnat. Det är bra att ta några djupa andetag och stanna upp i nuet en liten stund innan sittningen.

Att tänka på vid en medial rådgivning

Innan den mediala vägledningen är det bra om klienten skriver ner frågorna man önskar svar på. Det är bra att börja den mediala vägledningen med en “öppen fråga”. Det vill säga att ”andevärlden” får förmedla de budskap klienten behöver veta gällande sin nuvarande livssituation. Att bara låta budskapen få komma utan att man “styr” information själv med egna frågor.

Det är vanligast att ta hjälp av ett medium eller en siare för en medial rådgivning och kanalisering. Vid en vägledning så förmedlar mediet ord, känslor och bilder gällande livssituationer eller specifika frågeställningar. Dessa budskap kommer från den “andra sidan”, från klientens andliga vägledare och guider. Även en avliden närstående kan komma för att ge budskap, hjälpa och trösta.

Min roll som medium vid medial rådgivning

Vid en medial rådgivning försöker jag ta reda på vilka behov klienten kan ha, som exempelvis kan innefatta önskan om att få kontakt med nära och kära som har gått över till andra sidan. Kanske har man funderingar över händelser i det förflutna, vart man står i dag och vad man har för förutsättningar inför framtiden. Likaså försöker jag ge vägledning och inspiration för klientens andliga utveckling. Vi är alla omgivna av kärleksfulla vänner i andliga dimensioner, anförvanter och andliga väsen.

Du kan få den inspiration och drivkraft du behöver för att komma framåt i livet. Att vända sig till ett medium kan vara en hjälp till att hitta inre frid, inte bara då vi befinner oss i en kris. Ibland behöver vi stanna upp och fråga oss själva vart vi är på väg i livet. Dagens samhälle ställer stora krav på oss som många gånger kan kännas övermäktiga, och under livets gång sker saker emellanåt som kan vara svåra att hantera.

Medium

Änglaflicka vingar

Medium en länk till andevärlden

Livet är en stor gåta och många funderar över vad som är meningen med livet. En viktig del av livet enligt mig är att lära sig att utveckla medkänsla – kärleksfull vänlighet.

Som medium länkar man till andevärlden och skapar en bro till den andra sidan. Medium tar kontakt med bortgångna personer som gått över till andevärlden för att förmedla en information och medvetenhet till de efterlevande.

Vårt livstema är något som vi själar väljer själva. Få ”har valt den mediala vägen”. Som alla våra kommande vägar i livet så är den mediala krävande och utmanande men på samma gång mycket givande.

En av de viktigaste delarna av arbetet som medium är enligt min uppfattning att kunna ge fortlevnadsbevis på att våra nära och kära finns med oss även efter den fysiska döden. Sedan är det naturligtvis en bonus i det hela att andevärlden likaså ger oss råd och tips om hur vi bäst kan förhålla oss till de livssituationer vi hamnar i.

Enligt min mening är alla är födda med denna mediala begåvning och jag tror att alla kan lära sig att förnimma andevärlden om man är seriöst intresserad.

Min andliga resa som medium

Jag själv upptäckte redan som barn att jag var medial. Likaså har mitt intresse för det övernaturliga och det okända alltid varit väldigt stort, den mediala biten alltid följt mig. För mig som medium är det en gåva som jag valt att förvalta väl. Min karma var att i detta liv utveckla mig till medium och denna väg har känts väldigt naturlig för mig. Alla har vi olika vägar att gå och jag valde tidigt min väg, den andliga vägen. Att jag skulle bli ett medium har alltid funnits med mig, ibland medvetet och ibland omedvetet. Har alltid varit en sökare, hela livet har jag känt att det finns något mer än detta och att det finns något som är större än oss själva

Känner man att man har en dragning till att bli medium så kan det räcka, man kan helt enkelt vara i kontakt med sig själv. Så lyssna alltid inom dig, din själ vet din väg.

Andevärlden är full av kärlek

Var inte rädda för dem i andevärlden. De andar som kommer igenom vill alla väl och de vill ofta förmedla råd till oss och brukar vara väldigt kärleksfulla i sina budskap. Andar har mycket humor och de förekommer ofta många skratt och roligheter när de kommer igenom. Ibland så skojar de friskt med både medium och publiken.

Det kommer ett väldigt stort ansvar med att vara medium

Som medium behöver man ha livserfarenhet för att kunna hantera och hjälpa människor som inte mår bra. Ett medium måste kunna förstå, stödja på ett bra sätt och för att kunna detta behöver man ha kommit långt i sin personliga utveckling. Det är viktigt att vi medium mår bra själva och inte har tunga obearbetade händelser med oss. Min erfarenhet är att våra andliga vägledare och guider helst arbetar med oss när de känner att vi är trygga och stabila. Ibland prövas vi och blir också ifrågasatta. Ett bra medium tror inte för att den vill tro utan det tror för att den har fått trovärdiga bevis för att det finns andra energiformer och andeväsen som vi kan komma i kontakt med.

Att vara ett medium är en yrkesroll

Vi som arbetar som medium är vanliga människor, när vi inte arbetar så är vi som vem som helst. Vi vill heller inte bli behandlande som något annat än vanliga människor. När ett medium arbetar så är kanalen dvs länken till andevärlden öppen och när mediet inte jobbar så stänger det ner och lever ett helt vanligt liv.

Jag har under min tid som medium fått lära mig att jag enbart är en neutral kanal för andevärlden. Det är andevärlden som bestämmer vilken ande som kommer igenom mig som kanal och vilket budskap det vill förmedla. Enligt min mening har andevärlden en mycket högre intelligens än oss, och det är de som bestämmer vilken vägledning eller vilket budskap som är relevant för klienten, jag är bara en del av ett team.

Många gånger kan livet vara lite förvirrande för oss medium. Vi känner ofta att vi inte hör hemma här och att vi inte riktigt passar in. Upplever många gånger att vi är iakttagare som ser på utifrån.

Hur utvecklas man som medium

Som barn var jag känslig och ganska orolig. Tyckte inte om att vara barn utan ville alltid bli stor. Kände mig aldrig hemma i min roll som barn och tyckte att barndomstiden många gånger var tuff. Detta gjorde att jag tidigt började söka mig inåt och fick upp intresset inom det andliga. Satt ofta och läste om spökerier och övernaturliga upplevelser i min farmors veckotidningar. Det är inte ovanligt att medium börjar utveckla sitt intresse för det andliga tidigt i livet för att lära oss att känna av. Jag var känslig och kände av andra människor hela tiden, jag trodde det var likadant för alla.

Kan man som medium se allt hos en annan människa

En medial person kan inte läsa av alla människor och kan heller inte se allt. Det hade varit jobbigt för en medial person att se in i alla personers liv. Då hade mediet slitit ut sig. Något man lär sig under sin utbildning är att stänga ner för att undvika detta.

Jag tar inte beslut åt människor när jag arbetar som medium och jag talar inte om för dem vad de bör göra med sina liv. Det är inte mitt jobb att ta beslut åt andra och tala om för dem hur de ska leva sina liv. Det är upp till klienten att själv att bestämma utifrån sin egen sanning.

Mitt arbete som medium är bara att förmedla det som kommer från anden, och inte att omvända människor till mitt tänkesätt eller min tro på ett liv efter döden.

Har alla medium sett övernaturliga saker som barn?

En del medium har sett andar som barn och andra inte. En del medium börjar sin andliga utveckling tidigt och en del börjar den senare. En del medium har inte haft kontakten öppen då de först behövde andra livserfarenheter, och var därför stängda för kontakt med andevärlden som barn. Andevärlden vill heller helst inte skrämmas och skapa rädsla. Många barn är mörkrädda och då kan det bli ännu värre om man börjar känna av starka energier runt sig. Effekten kan bli att barnet stänger av helt och hållet och väljer att inte mer öppna upp sig igen.

Hur kan man stänga ner kontakten med andevärlden?

Många människor upplever ofta att de upplever att de är öppna, både för känslor och för andar. Att det påverkar deras liv negativt. Hur kan de stänga ner och hantera dessa saker som de inte förstår? Finns inget lätt svar på detta, man kan inte lära någon att stänga ner eller att hantera detta på ett par minuter. Det är en process som tar tid. För att göra det behöver du lära dig vad det är som påverkar dig. Kommer dessa känslor eller tankar som du får från andevärlden eller tar du in dem telepatiskt från en annan person? En chakramedition kan vara till stor hjälp för att stänga ner och inte vara så mottaglig.

När jag arbetar som medium är jag en öppen kanal för andevärlden. Själv har lärt mig att öppna upp och stänga till andevärlden med tankens kraft.

Det finns olika sätt som medium att länka med andevärlden

Som medium får man förnimmelser genom sina sinnen när man får kontakt. Det innebär att man kan höra, se, uppleva dofter, känna smaker och känna den fysiska kroppen.

Mentalt medium

Arbetar man som mentalt medium handlar det om att kommunicera budskap. Mediet släpper helt de egna känslorna och värderingarna för att komma i kontakt med de andar som vill göra sig förstådda eller träda fram från andevärlden.  På tv-program som ”Det okända” är det oftast mentala medium man ser.

Transmedium

Den som är ett transmedium är inte själv medveten om vad som sker, och är utan inblandning av egna tankar och känslor. Man försätter sig i trans och överlåter kroppsligt tal och funktioner till någon från den andra sidan. Talet kan förändras och påminna om den person vars gestalt nu använder mediets tal. En del anser att detta en av de djupaste typerna av medialitet då man helt ställer sig utanför och är en kanal för dialog mellan klient och besökare. Ibland kan också ett mediums ansiktsdrag och utseende förändras. Detta kallas transfiguration och är någonting som kan ske om den som talar börjar ta en fysisk form. Det är inte många som upplever transmedialitet och betydligt färre som är med om transfiguration.

Fysiskt medium

Detta innebär att föremål i ett rum rör sig, att ektoplasma (energi) formas till ett föremål eller till en kroppsdel, man kan se varelser, väsen och saker kan börja skaka eller flytta på sig. Det finns endast ett fåtal i Europa som arbetar som fysiskt medium och det är inte många som får möjlighet att närvara vid en sådan manifestering. Oftast är de som får vara med väl utvalda för att få fram de energier som behövs.

Psychic art

Det finns ett par medium i Sverige som arbetar med detta. Ett fåtal medium som behärskar detta sätt att arbeta och resultaten är ofta häpnadsväckande. Psychic art går ut på att ett medium i förväg ritat av anden som kommer för en seans eller sittning. I vissa fall kan teckningen vara ett direkt porträtt av anden i fråga, det vill säga den som besöker dem från “andra sidan”

Klärvoajans

Klärvoajans betyder klarseende. Man kan beskriva förmågan att få information via inre bilder, att se med sina ”inre ögon”. Det kan gälla händelser, personer eller ting som inte har en materiell aspekt. Det kan röra en avliden människa eller ett andeväsen” men också auran hos en levande person.

Kläraudiens

Kläraudiens betyder att ”höra klart” man hör men inte med den yttre hörseln. Det har att göra med en inre information eller ett inre ”vetande”.

Hur tidigt kan man få kontakt med en avliden på den andra sidan?

Enligt min erfarenhet så brukar anden vilja få vila när den kommer över på den andra sidan en kortare tid men de kan ofta komma omedelbart efter sin bortgång om den så önskar. Jag har vid att par tillfällen kommit i kontakt med bortgångna efter bara några dagar. Ibland sker ingen kontakt beroende på att klienten av någon anledning inte är mogen för en andekontakt.

Hur visar sig andevärlden under en seans?

Det kan t ex låta så här: ”Jag har en kvinna med mig som inte är så lång. Hon ser ut att vara i 50-års åldern, med tunt ljust hår. Hon har ”fyrkantigt” ansikte och glada, vackra ögon. Jag känner mig full av skratt och bus, så det känns som om hon var en mycket positiv och gladlynt person när hon levde här på jorden. Hon har vårdat människor i sitt yrkes liv och hon gick bort mycket hastig. Hon ger mig smärta över bröstet, hon talar om att hon var hemma när han gick över till den andra sidan.

Hur går en medial konsultation till?

När man kommer till mig som medium så brukar jag alltid be klienten ta med ett foto eller ett föremål som rör den ande man vill komma i kontakt med. Jag kan inte garantera att just den avlidna kommer då de är upp till dem på ”andra sidan”. När man går till ett medium, är det bra att inte ha för stora förväntningar på att en speciell ande skall komma. Det finns olika skäl till varför andar kommer eller inte. Ibland vill de inte och ibland kanske klienten inte är mogen för en kontakt.

Vid en konsultation så ber jag klienten lägga upp en eventuellt bild på bordet, alltid upp och ner så jag inte ser bilden. Jag vill inte se bilden. Därefter skriver jag ner informationen som kommer till mig, och efter det överlämnar jag över informationen till klienten.

Varför är det bra att skriva ner budskapen först?

När klienten lämnar en sittning med mig så vill jag att klienten ska komma ihåg informationen kom från mig, innan vi började seansen. När man har suttit en stund så är det lätt att glömma i vilken ordning allt sades..

Medial vägledning och tarot

Ibland vill kunden att jag skall lägga tarot, de är hela tiden kunden som bestämmer hur man vill ha det. Träffar jag kunden så är det bra om kunden blandar tarotkorten själv. Jag lägger sen ut det Keltiska korset. Jag börjar med att berätta om det som ligger i nuet och det som har hänt tillbaka tiden först. De första korten jag tolkar är mycket viktiga att de blir rätt först. Du kan ställa dina frågor om det som är viktigt för dig. De är inte alltid man kan få ett svar. Jag spelar ibland in konsultation på cd, för att klienten skall få möjlighet att lyssna på readingen i lugn och ro. De kan bli ganska mycket information på en gång och man kan ha svårt att komma ihåg allt.

Mina tankar om mediumskap

För mig är livet är oändligt och härligt. Vi lever så länge vi har något här att lära och när tiden är mogen och vi har genomfört vår livsplan då är det dags att bege sig till vårt riktiga hem på den andra sidan. På jorden är vi bara korta stunder var gång vi väljer att återfödas. När vi avlider då lämnar vår själ den fysiska kroppen då den inte längre behövs. Den har fungerat som ett redskap under livet och lämnas kvar på jorden. När vi lämnar jordelivet blir vi mottagna av våra nära och kära på andra sidan. Där lever våra själar som andar tillsammans i en ljus fin dimension. I varje jordeliv lär vi oss nya saker, livet är som en skola med olika lektioner där vi har saker att lära. Målet med livet handlar inte om att bli förmögna, vackra och berömda. Det handlar om att vi ska lära oss villkorslös kärlek, för att kunna ge kärlek och hjälp till andra människor. Som andar kan vi komma hälsa på de som lever kvar på jorden och hjälpa dem i deras utveckling.

Söker du ett medium och medial rådgivning?

Medial vägledning ge klienten en klar bild av vem man är, vilka livsvägar man har att välja på. Vägledningen ger en möjlighet att utvecklas, växa och förstå sig själv på ett djupare plan.

Det är inte alltid lätt att hitta rätt väg i livet, om man gått vilse. Genom andevärlden kan man få hjälp med vilken väg som passar bäst att vandra. Kanske går man och funderar över något speciellt, vilken väg man ska välja? Vilket val som är det rätta eller över hur saker kommer att bli?

Som medium kan man förmedla budskap och ge andliga nycklar. Dessa gör klienten stark inför de utmaningar man ställts inför. Under en medial konsultation får man perspektiv och förståelse för den resa man genomgår. Som medium ser man situationen ur olika synvinklar och man kan lättare att förstå det som sker.

Medium hjälper likaså klienten med att få kontakt med den andra sidan, kanske har man någon närstående som gått över.

När en stor sorg, ett trauma eller ett sjukdomstillstånd drabbar en, är det vanligt att man inte kan se helt klart. En dimma lägger sig över en. Känslorna och intellektet glider mer och mer isär och man blir olycklig och funderar. Man kan bli deprimerad och depression leder en inte ut ur olycklighet, snarare djupare in i den.

Ibland är det skönt att få medial vägledning och ingen fråga är för liten eller för stor!

Samtalspartner

Ibland behöver man en medmänniska, någon man kan vända sig till och prata med? Någon som lyssnar och förstår. Man kanske står man inför vägval och beslut? Kanske har man oro, problem, konflikter eller kaos i livet – inget är främmande för mig.

Hos mig finner man en medial samtalspartner. som lyssnar och visar på olika alternativ och möjligheter gällande ens liv. Kanske kommer saker fram som man inte har velat acceptera tidigare. Det handlar om livet och olika situationer som behöver belysas så att ljus och kärlek kan börja lysa upp på vägen. Kanske behöver man ta beslut gällande privatlivet, arbetet, hälsan eller affärer. Det är klientens sak att ta beslut efter den mediala vägledning man får.

Oavsett hur klientens problem yttrar sig eller hur dess livssituation ser ut kan man ringa och få stöd, hjälp och medial rådgivning.

För mig som medium är det viktigt att klienten känner förtroende och min önskan är att klienten ska känna sig trygg i kontakten med mig. Som medium arbetar jag under tystnadsplikt och behandlar det som framkommer med stor respekt.

Olika vägar i livet

Vi har alla olika syften och drömmar i livet?  Vad vill man uppnå och åstadkomma? Vilka avtryck vill man göra? Hur vill man leva och jobba? Stora och viktiga frågor men inte alltid så lätta att svara på. Det är alltför vanligt att vi sätter upp mål, visioner och lever ett liv utifrån vad vi tror att vi vill och tror är möjligt, i stället för det vi egentligen skulle vilja och egentligen kan uppnå.

Kanske har man länge försökt fly undan känslan av att något är fel i ens arbetssituation? Längtar man kanske efter att göra något annat? Något som är mer meningsfullt, men man vet inte vad.

Det finns så många undanflykter till att inte göra saker. Man är för ung eller för gammal, det är för farligt, man vågar inte, man orkar inte, man har inga pengar eller annat som stoppar upp på vägen.

Som medium ser man oftast inte bara en väg utan flera olika möjliga vägar och möjligheter..

Här får hos mig får alla lätta sitt hjärta och hjälp med att finna nya vägar på livets resa.

Medial utveckling

  okänt landskap

Medial utveckling och medialitet

Det finns inga genvägar om man vill utveckla sin medialitet. Mycket studier och ett stort eget sökande över flera år behövs. Ett stort engagemang och ett stort brinnande intresse för det andliga är det viktigaste.

En del märker av sin medialitet tidigt i livet medan andra börjar utveckla medialiteten senare vilket inte behöver vara till nackdel utan snarare en fördel då man i stället fått en ovärderlig livserfarenhet. Den personliga utvecklingen är viktig och behöver gå hand i hand med den andliga utvecklingen. Många gånger kan utvecklingen gå väldigt snabbt då mycket dolt har skett under ytan under en lång tid, och när man sen tar tag i den andliga biter så slår medialiteten ut i full kraft. Det är väsentligt att man tränar och övar mycket. Ett brinnande engagemang och en stark önskan är också viktigt för att man ska göra framsteg. Det krävs både tålamod och tillit för att utveckla din kraft och sanning.

Jämför inte din andliga väg och mediala utveckling med andras. Våra vägar ser olika ut beroende på var vi står i livet. Vi har alla vår egna unika livsväg. Lyssna på dig själv och din andliga vägledare och du kommer ledas rätt på din andliga väg.

Man måste söka själv och låta sig ledas framåt, man kan inte ta över någon annans insikt och kunskap. Man kan lyssna och ta till sig den men man kan inte överta den.

Medialitet kan ta sig lite olika uttryck men för de flesta innebär medialitet att de ser, förnimmer, hör, känner, upplever dofter, tar emot känslor eller känner av kroppsliga symptom från våra vänner som nu finns i andevärlden eller från levande personer som finns runt om oss nu.

Ibland kan man även få kontakt med högre stående väsen, energier och även ens ”Högre Jag”. Man kan få varsel och föraningar om vad som kommer att hända och information om händelser som skett och om det som pågår i nuet. Man kan se auror och energifält, runt levande personer och djur och i det energifältet kan man få information om det som varit och det som kommer. Man kan också få fram, hur personen mår, psykiskt, fysiskt och själsligt. Genom psykometri kan man läsa av och få fram uppgifter från foton, föremål och handskriven text.

Alla människor är födda med ett utvecklat sjätte sinne och är mediala men inte alla har de kvalitéer för att kunna utvecklas till duktiga medier. Alla människor kan lära sig spela piano men få skulle bli bra konsertpianister. Det händer också att man får kontakt med högre väsen, energier och sitt egna ”högre jag”. Man kan få varsel om vad som kan komma att ske likaså få information om det som har varit och vad som pågår i nutiden. Man kan också se energifält i auror och runt människor och i det energifältet kan man läsa av det som varit och det som ser ut att komma. Likaså kan man få fram hur en människa mår fysiskt, psykisk och andligt. Genom psykometri kan man läsa av och få fram uppgifter från föremål, foton och skriven text.

Intuition

Intuitionen är vår inre lärare och vägvisare i livet.

Vi har ofta svaren inom oss själva. Att lära oss att lyssna till vår intuition handlar om att utveckla det knappt märkbara lyssnandet som behövs för att kunna höra stillhetens röst i vårt inre och hjärta. Genom intuitionen lär vi oss att vara i förbindelse med den inre källan av sanning, kärlek och visdom.

Intuitionen håller samman alla våra sinnens förnimmelser och upplevelser i varje ögonblick. Den ger oss möjlighet att uppleva samhörighet och mening i livet.

Intuitionen kan vi uppleva genom visioner, drömmar, telepati, psykometri, plötslig aha-upplevelser och genom klärvoajans. Upplevelsen kan visa sig genom energier, känslor, symboler och inre röst men även som en slags inre drivkraft att göra något speciellt. Ofta är det här ens innersta röst eller ”det Högre Jaget” som ger sig till känna och som vi behöver i vår vardag, för vår överlevnad och livsutveckling.

Varför vill du utveckla din medialitet?

Tycker du kanske att det vore spännande och intressant? Är det för att du vill att andra ska se upp till dig? Vill du kanske kunna ge andra människor råd och vägledning? Eller är det för att du ska kunna påverka andra och hjälpa dem i din omgivning? Eller är det för att du vill få veta vad framtiden har att inbringa och få veta saker om andra människor?

Som du ser kan själen var många och är det pga av egoism du vill utveckla din medialitet då ska du avstå från ett mediumskap. För att undvika alltför många fallgropar och faror måste du utveckla din personlighet samtidigt med de mediala förmågorna. Då får du också större  tolerans och förståelse samtidigt som din egna egoism minskar.

Om du skulle försöka att utveckla din medialitet utan att också arbeta med din personlighet blir det ingen bra kombination. Du kommer bli mycket känslig och förenas inte denna överkänslighet med mycket förståelse, tolerans och kärlek och tolerans så kommer varken du eller andra som söker vägledning bli nöjda.

Du kanske tror att du kan styra din känslighet, men det kommer du inte kunna om du inte låter din personliga utveckling gå jämsides med, eller helst flera steg före din mediala utveckling.

Utvecklingscirklar är bra för andlig utveckling

Det räcker inte med att delta i en utvecklingscirkel en gång i veckan och sedan koppla bort utvecklingen under mellanperioden. Det är tiden mellan att utvecklingsgruppen träffas som utvecklingen sker! Cirkelkvällen är för att bekräfta hur långt din utveckling nått eller för att förbättra riktningen av din utveckling.

Det viktigaste för dig under själva utvecklingsarbetet och i ditt framtida mediala arbete är ärlighet. Var alltid ärlig själv och kräv ärlighet från de andra deltagarna i utvecklingscirkeln.

Viktiga frågor att ställa sig

Är jag beredd att ta på mig de påfrestningar i form av avund, misstänksamhet och skitprat som osvikligt hör samman med ett ”offentligt mediumskap”?

Har jag den tid, det tålamod och det intresse som behövs för att arbeta med mig själv i 5-10 år innan jag kommit till den nivå att jag kan kan kalla mig ett färdigt medium.

Änglar

Ängel 1

Änglar, skyddsänglar och andliga vägledare!

Var och en av oss har en egen skyddsängel som följer oss under hela livet. Änglar hjälper oss i vår andliga utveckling och visar oss vägen till vår livsuppgift. Du kan få hjälp och vägledning av änglar. Änglarna återspeglar den harmoni och frid som finns i den andliga världen.

De flesta änglar som finns nära oss är våra skyddsänglar och guider. Änglarna är våra närmaste följeslagare, vi får dem i samband med vår födelse och vi har dem under hela vår vistelse här på jorden. De hjälper oss när vi ska födas och när vi lämnar jordelivet. De finns vid vår sida när det är dags att gå över till den andra sidan då det innebär stora förändringar i vårt medvetande tillstånd. Änglar hjälper och skyddar oss, men lägger sig inte i våra liv eller det vi ägnar oss åt om vi inte ber dem om råd eller hjälp.

Änglarna ger oss vägledning när vi ber om det, så att vi kan hitta tillbaka till det som är vår livsuppgift om vi kommit in på fel vägar.

Var tydlig när du ber änglar om hjälp och den kommer till dig även om det ibland inte blir på det sätt man förväntar sig. Änglarna ser oss ur ett mycket större perspektiv och vet vad vi behöver.

När vi följer vår livsväg går saker lätt och smidigt. Vi känner oss fulla av handlingskraft och livet flyter. När vi går emot vår livsväg blir vi tömda på kraft och energi. Det är då änglarna påminner oss om vad som egentligen är vår livsuppgift och försöker få oss in på rätt stig igen.

Änglarna kallas även guds sändebud och ljusvarelser. Vilket namn du än väljer att ge änglarna står det för kärlek, empati, vägledning, skydd och en kärleksfull vän på vägen. Det är många som uppfattar änglarnas närhet som kärleksfull, fridfull och harmonisk. Änglarna har en hög energivibration som fyller hela auran med ljus.

I svåra stunder kan änglarna pocka på din uppmärksamhet och påminna dig om vad som är viktigt i livet. Hos änglarna kan du alltid söka vägledning och få stöd utifrån den situation du befinner dig i.

När man är i livskriser, känner stor sorg och saknad så har man många änglar och änglaljus runt om sig. Det är då man är som mest mottaglig för den vägledning och fingervisning änglarna ger.

Änglar kan skydda dig från olyckor och andra större tråkigheter. Be en bön till dem om du önskar hjälp med något.

Var tacksam för de guider, änglaväsen och dörrvaktare som finns vid din sida.