Etikettarkiv | andlig utveckling

Intuition

Indianer spiit kanot sjö

Intuitionen är vår inre lärare och vägvisare i livet

Vi har ofta svaren inom oss själva.  Att lära oss att lyssna till vår intuition handlar om att utveckla det knappt märkbara lyssnandet som behövs för att kunna höra stillhetens röst i vårt inre och hjärta. Genom intuitionen lär vi oss att vara i förbindelse med den inre källan av sanning, kärlek och visdom.

Intuitionen håller samman alla våra sinnens förnimmelser och upplevelser i varje ögonblick. Den ger oss möjlighet att uppleva samhörighet och mening i livet.

Intuitionen kan vi uppleva genom visioner, drömmar, telepati, psykometri, plötslig aha-upplevelser och genom klärvoajans. Upplevelsen kan visa sig genom energier, känslor, symboler och inre röst men även som en slags inre drivkraft att göra något speciellt. Ofta är det här ens innersta röst eller ”det Högre Jaget” som ger sig till känna och so vi behöver i vår vardag, för vår överlevnad och livsutveckling.

Intuition går att träna upp

Intuitionen går att träna upp. Man kan börja med att bli medveten om hur den fungerar i nuläget. Har du kanske redan en stark intuition utan att ha tänkt så mycket på det?

Under en längre period kan man se vilka samband som kan finnas mellan det som sker nu och nyligen upplevda reaktioner; det kan t.ex ha gjort ont på ett särskilt sätt i huvudet just före att en person kommer. Man kan se inre bilder, som symboler eller som verkliga händelser, som sedan inträffar.

Man kan märka av ord eller få visshet om något som finns hos eller runt andra människor, som man normalt inte kan känna till eller beröras av.

Det krävs ett intresse för att lära sig vad olika bilder och fysiska reaktioner och förnimmelser betyder, och tolkningarna kan vara svåra att förstå. Efter träning och tålamod kan man känna skillnaden en hel del mycket. Man kan arbeta på att få medveten tillgång till sin intuitiva kunskap på många sätt och det är bra att starta med att träna uppmärksamhet, fokusering eller intoning.

Intuition är en empatisk förmåga att helt kunna sätta sig in i någon annans situation och veta hur en situation kommer att utvecklas. Är man intuitiv får man förnimmelser och agerar efter det. Intuition kan sägas handla om vara i extremt god kontakt med sitt inre.

Vi har nytta av en välfungerande intuition  i alla livssituationer. Det logiska tänkandet fungerar bättre när man har tillit till intuitionen men intuitionen utvecklas bäst om man gör den till ett sätt att leva istället för att se den som ett redskap man tar fram när man vill lösa problem.

Intuition är ett stort begrepp. Vi kan speciellt uppleva intuitionen genom drömmar, aha-upplevelser, visioner, prekognition, telepati, klärvoajans och psykometri. Upplevelsen kan uppträda i form av känslor, energier, en inre röst, symboler men även som en slags inre drivkraft att göra något speciellt.

Kan vi lita på intuitionen?

Det är inte så lätt att vara säker på att det man upplever verkligen är ren intuition och inte t.ex. styrt av rädslor, våra önskningar eller något annat från vårt undermedvetna. ”Första intrycket och känslan” är bra att lyssna på men det beror i allra högsta grad på personen, situationen och omständigheten om det man då får till sig är korrekt.

Självkännedom är ett naturligt och nödvändigt utvecklingsredskap på vägen till en starkare intuition. Ju tryggare vi är i oss själva, ju mer tillit vi kan utveckla, desto bättre fungerar intuitionen och livet i stort.

Det finns många typer av övningar som kan hjälpa oss beroende på hur vi fungerar.

Andlig utveckling

Ljus

Vad är andlig utveckling? 

När vi väljer andlig utveckling som en väg för oss, är det viktigt att finna det som kan få fram den sanna  livsglädjen. Vi kan njuta av livet genom att tillåta oss själva att må bra och göra fina saker för oss själva. Det första steget mot ökad medvetenhet och kontakt med det ”sanna jaget” handlar för mig om tystnad. När vi stillar oss själva och vågar vila i nuet och det som är, kan vi lättare höra vår inre röst. Livet talar till oss när vi stannar upp och vilar i tystnaden.

När vi skänker kärlek svarar livet med lycka

När vi är i kontakt med glädjen och kärleken, är det lättare för oss att kunna ge vidare denna härliga energi som skapas i vårt inre och runtomkring oss. När vi ger ut kärlek och glädje, svarar livet med lycka. Det vi ger får vi tillbaka och som talet sättet säger ”orsak och verkan”. När vi blir medvetna om våra egna tankars kraft, kan vi välja att sända ut en annan energi av tankeformer som attraherar det vi innerligt önskar.

När vi väljer att acceptera andra människor och situationer som de är, behåller vi vårt sanna fokus och vår egen livskraft. Livet blir ett fantastiskt flöde när vi släpper motstånd och istället vilar i det som är. Livet blir så mycket enklare om vi bidrar positivt till att gynna fred, och som alltid börjar med friden inom oss själva.

Vår andliga utveckling genomgår olika stadier

Vår andliga utveckling består av olika genombrott. De är stadier på ens livsväg. Det kan behövas en hel del genombrott för att vi ska komma till stadiet där vi accepterar både oss själva och andra precis som vi är.

Den andliga utvecklingen är individuell och unik för var och en av oss. Andlighet är något som vi finner djupt inom oss själva, medan religion är något som vi lär oss utifrån av andra. När vi lever närvarande i nuet, är vi också starkt förenade med vår egen Själ och vårt andliga jag. Vi förlitar oss helt och fullt till vår egen intuition och följer vårt hjärtas röst. Hela livet är en andlig utveckling för alla människor på jorden, men den stora skillnaden ses mellan de som vandrar sin väg omedvetet och de som vandrar vägen medvetet.

En medveten andlig utveckling

En medveten andlig utveckling startar inte sällan på ett sätt som kan vara uppskakande. Det kan ske genom en större livskris orsakad av en anhörigs bortgång, en skilsmässa, arbetslöshet att man blir övergiven t.ex. Många gånger påbörjas kan den andliga resan efter mycket ledsamhet och en depression då hela tillvaron ställs på sin spets. Man kanske börjar leta efter orsaker och ifrågasätter livet och dess mening. En del personer överger både vänner och familj för att de inte kommit till samma ”insikter” som man själv gjort. Man känner att man vill frigöra sig och gå sin egen väg. Tillit och tålamod till våra egna processer nycklar mot själslig frihet och vår egen ökade andlighet.

Vår andliga utveckling går inte ut på att dra oss undan världen utan att kunna leva medvetet, helt och fullt och samtidigt vara närvarande i nuet. Kanske behöver man samtala med andra om sina innersta tankar och funderingar. Att bara få stilla sig en stund genom meditation, yoga eller bön. Meditation kan vara underbart men är ingen lek och vissa tekniker kan göra meditationen till ett mycket kraftfullt redskap. Är du stressad och svårt att slå dig till ro och varva ner så kan du pröva att promenera, lyssna till naturen, till vinden, fåglarna och vattnets brus. Att bara få vara och njuta av lugnet och stunden.

Livet behöver balans

Livet behöver balans mellan inre upplevelse och yttre erfarenhet. Den balansen kan skapa kärlek och en känsla av tillfredsställelse som både ger mening, kraft och färg åt livet. Andlig utveckling är helt personlig och den andliga dimensionen en naturlig del av livet för oss alla.

För mig är andlig utveckling en resa mot att bli mer och mer medveten om sig själv och vem man är.

När vi medvetet väljer att skapa en fin och tillfredsställande tillvaro för oss själva, väljer vi samtidigt bort sådant vi inte mår bra av. Vi blir medvetna om ”orsak och verkan” och kan därigenom ta bättre beslut som stöttar vår tillvaro tillvaro i livet. När vi tar beslut utifrån vårt eget bästa, tar vi samtidigt steget in i vår egen fullaste kraft och får tillgång till all vägledning som vi behöver. Nyckeln till frihet och förening med den gudomliga källan, vår ursprungliga kraft, finns tillgänglig för oss alla. Vi kan alla välja den andliga vägen genom både personlig och andlig utveckling.

Andlig utveckling ger oss alla möjligheten att leva i samklang med vår själs sanna ljus och kraft. Andlighet är något som vi finner djupt inom oss själva, förmågan att älska, försoningen mellan människan och livet själv. Andlig utveckling handlar för mig om att återknyta kontakten med vårt sanna ursprung, utan inblandning av vårt ego, vår lägre personlighet manifesterad i fysisk kropp.

Vi är alla andliga varelser, som föds med både en själ och en ande inom oss

När vi kommer i kontakt med oss själva och vårt djupare inre, förstår vi också att det finns en högre intelligens. Vi är alla en del av den gudomliga helheten, på vår själsliga resa genom livet. Vägen till andlig upplysning ser olika ut för oss alla. När vi börjar acceptera och bejaka oss själva, öppnar vi dörren till vår egen sanna kärlek. Vi kan utveckla vår egen andlighet genom att också öka vår medvetenhet kring våra egna handlingar och val vi gör under livets andliga resa.

Andlighet är ett begrepp som människan har lagt in olika tolkningar i, och andlighet och religion är inte detsamma!

Medial vägledning

Beige änglaflicka

En medial vägledning

Betyder att ett medium förmedlar budskap från andevärlden. Under en sittning och seans är det andevärlden som styr vem som kommer och vad som kommer att sägas. Ett medium kan endast förmedla deras ord, med vetskapen om att de vet vad som är viktigast just nu. Ibland kommer kanske inte budskapen man hade tänkt sig. Andevärlden ser saker ur ett mycket större perspektiv och får fram sådant man själv ofta inte är medveten om. Medial vägledning innebär att man får hjälp på vägen. Som medium ser jag oftast vilka möjligheter som ligger framför klienten, vilket som kan vara ens nästa steg för att nå det man önskar. Vi har alla olika val, olika möjligheter och vi väljer hur vi vill leva våra liv. En medial vägledning visar sig i en medial läsning, och klienten väljer att anta möjligheten eller inte.

Hur går en medial vägledning till

Vid medial vägledning förmedlar jag som medium budskap från den andra sidan . Ett seriöst medium förmedlar informationen som blir kanaliserad med kärlek. Det kan finnas perioder i ens liv, då man behöver medial vägledning. Man har kanske inte hittat rätt partner, är orolig över ekonomi eller letar efter svar över en arbetssituation.

Mötet som äger rum vid en medial vägledning ska vara lugnt och avslappnat. Det är bra att ta några djupa andetag och stanna upp i nuet en liten stund innan sittningen.

Att tänka på vid en medial vägledning

Innan den mediala vägledningen är det bra om klienten skriver ner frågorna man önskar svar på. Det är bra att börja den mediala vägledningen med en “öppen fråga”. Det vill säga att ”andevärlden” får förmedla de budskap klienten behöver veta gällande sin nuvarande livssituation. Att bara låta budskapen få komma utan att man “styr” information själv med egna frågor.

Det är vanligast att ta hjälp av ett medium eller en siare för en medial vägledning och kanalisering. Vid en vägledning så förmedlar mediet ord, känslor och bilder gällande livssituationer eller specifika frågeställningar. Dessa budskap kommer från den “andra sidan”, från klientens andliga vägledare och guider. Även en avliden närstående kan komma för att ge budskap, hjälpa och trösta.

Min roll som medium vid medial vägledning

Vid en medial vägledning försöker jag ta reda på vilka behov klienten kan ha, som exempelvis kan innefatta önskan om att få kontakt med nära och kära som har gått över till andra sidan. Kanske har man funderingar över händelser i det förflutna, vart man står i dag och vad man har för förutsättningar inför framtiden. Likaså försöker jag ge vägledning och inspiration för klientens andliga utveckling. Vi är alla omgivna av kärleksfulla vänner i andliga dimensioner, anförvanter och andliga väsen.

Du kan få den inspiration och drivkraft du behöver för att komma framåt i livet. Att vända sig till ett medium kan vara en hjälp till att hitta inre frid, inte bara då vi befinner oss i en kris. Ibland behöver vi stanna upp och fråga oss själva vart vi är på väg i livet. Dagens samhälle ställer stora krav på oss som många gånger kan kännas övermäktiga, och under livets gång sker saker emellanåt som kan vara svåra att hantera.

Radio för din själ

Många bra program för din andliga och personliga utveckling!

http://www.hayhouseradio.com

Din andliga resa

Andlig utveckling

Ängla flicka sjö

Text skriven av Daniel B. Holeman

Den andliga utvecklingen är lika individuell och unik för var och en av oss som våra fingeravtryck. På ett sätt kan man säga att hela livet är en andlig utveckling för alla människor på Jorden, men den stora skillnaden ses mellan de som vandrar sin väg medvetet och de som vandrar vägen omedvetet. I den här texten inriktar jag mig på de senaste. De som lever sina liv omedvetna om att de faktiskt utvecklas skulle troligtvis aldrig ens säga att de utvecklas på det andliga området.

En medveten andlig utveckling påbörjas ofta på ett dramatiskt sätt. Det kan vara en livskris orsakad av skilsmässa, en nära anhörigs bortgång, förlust av arbete, abort etc. Många gånger startas resan efter en depression. Hur som helst så är det ofta något stort och dramatiskt som helt plötsligt och orubbligt sätter hela tillvaron på sin spets. Man kanske börjar ifrågasätta hela sitt liv och kanske framförallt meningen med livet. Människor lägger ofta olika betydelse i uttrycket andlig utveckling. Jag ser andlig utveckling som en resa. En resa mot att bli mer och mer medveten om vem man själv är. Att mer och mer närma sig sin gudomliga härkomst. I detta ingår att upptäcka och lära sig se igenom denna verklighetsillusion vi lever i här på Jorden.

Allt fler människor känner och får kontakt med högre dimensioner av liv, både inom sig själva och utifrån. Vi får upplevelser av andra världar, andra tider och andra tillstånd. Allt fler söker sig också till att utforska de delar av sig själv som under långa tider varit negligerade eller inte fått den uppmärksamhet man egentligen kanske önskat.

Meditation, drömresor, inre resor, healing, regression, olika former av seanser och sittningar är alla saker som kan utmana oss att tänka större, och som lockar oss att leta inåt i oss själva. Dessa upplevelser tror jag är ett fantastiskt sätt att spegla och vidga vår aktuella världsbild, den kontext av tid, rum och händelser vi har valt att bygga upp för att leva, utvecklas och återupptäcka oss själva här och nu.

De upplevelser vi får tror jag är både starkare och mer bestående än de man rent intellektuellt kan läsa sig till, att rent praktiskt få känna och fysiskt få uppleva vad som händer i kroppen är en signal till själen att: Detta är verkligen verkligt!

Det är inte längre bara en intellektuell strävan, eller en belöning för duktigt och tillräckligt många lästa böcker, helt plötsligt är det en inre Sanning. Ett redskap att använda i sökandet efter den JAG ÄR.

En del upplever dessa omvälvande och utmanande händelser spontant, medan de flesta av oss får hjälpa livet på traven genom att själva ta initiativ till dem, vilket inte är det minsta mindre omvälvande, eller för den delen med mindre inverkan av universum, det är bara lite mindre uppenbart att så är fallet.

Det sanna jaget är precis det orden säger de bästa positiva elementen inom dig själv, den mest uppmuntrande aspekten på din inre styrka och Ditt personliga uttryck för Gudomligheten inom dig. Den förbinder dig med allt annat som existerar och är din kanal till den mänskliga potentialens resurser.

Ditt sanna jag är också av största betydelse i din inre meditationsdialog.

Många av oss har svårt att ta itu med problem och granska våra egna misslyckanden och misstag om vi inte kan diskutera dem med någon. Det sanna jaget är den aspekt av dig själv med vilken du faktiskt kan föra en diskussion om vad det än är som bekymrar dig.

Din koncentration och din fokusering på en enda punkt är det som befriar dig en aning och låter avståndet mellan dig och ditt sanna jag minska och ger dig möjlighet att granska dina val, handlingar och dina tankar ur en mer objektiv synvinkel. Ditt sanna jag kan ge dig det perspektiv du behöver för att omvärdera situationer, relationer och dig själv.

Vi har alla våra personliga uppfattningar om Gudomligheten och om allt det som gömmer sig inom oss. I själva verket kan kanske vår uppfattning om hur det förhåller sig med ”riket inom oss” kännas betungande, abstrakt och intetsägande ifall vi inte skapar oss en personlig bild av det. Men tänkt då på att du kan välja att konkretisera ditt eget inre sanna jag precis så mycket som du önskar. Du kan höra, se, känna eller på vilket annat sätt som helst uppleva eller bara veta att det är där.

Du kan för ditt inre skapa en fantastiskt skön fåtölj mitt på en behaglig sommaräng i vilken Du kan sitta och ta emot budskap från ditt sanna jag.

Det kan vara ett bord gjort av pulserande kristall där det ligger en bok i vilken det står meddelande från ditt eget Inre. Det kan vara i en eld jordens glödande inre eller i en rymdfarkost i det tyngdlösa Kosmos. Det kan vara en vibrerande energi eller en vis persongestalt, bara din egen fantasi sätter gränser för hur ditt eget sanna jag kan hjälpa och stötta dig.
Om du inte känner att du hittar det sanna jag du letar efter i dina meditationer eller fantasier, tveka inte att be om hjälp. Använd dig av guidade meditationer, inre resor eller andlig rådgivning, någon form av medial konsultation, konst, litteratur, musik eller vilka andra inspirationskällor som helst för att hitta allt du önskar finna!

Vår andliga utveckling går inte ut på att fjärma oss från världen och vardagen utan på att kunna leva medvetet, bli mer vakna och närvarande i allt. Att leva med ett öppet hjärta.

Det kan skapa en kärlek till världen som ger kraft och lyster åt livet. Tid för stillhet behövs för att vi ska kunna känna att livet inte bara går ut på att existera utan att det är en gåva att ta vara på. Dag för dag.

Några hjälpmedel på vägen kan vara meditation, yoga, qi andning, qigong, tai chi, inre resor, drömresor samt bön, en daglig stilla stund eller i början till och med bara en stunds medveten avkoppling, kanske till lite stilla musik.

En plats där du kan vara ostörd, tända ett ljus, sätta fram en blomma eller något annat vackert. Kanske vill du använda visualisering, kanske läsa några rader ur en speciell bok. Det finns mycket litteratur som talar till vårt innersta.
Kanske är du så stressad att du inte kan tillåta dig att slå dig till ro utan upplever oro istället. Pröva att promenera. Ta de stilla stunderna utomhus och lyssna medvetet till naturen, till vinden och fåglarna. Somliga får sina djupaste andliga upplevelser via naturen.

För att kunna leva mer helhjärtat i livet behöver vi starta med att dra oss undan och få distans. Känna efter vad som egentligen är viktigt. Det underlättar om vi kan skapa en rutin av stunderna och låta dem bli en självklar del av vår dag. I början kan de vara mycket korta.

För den som är helt ovan vid att lyssna inåt kan det ta tid att vänja sig vid det gensvar inifrån som stilla stunder ger. Vänta dig inte att du i dina stunder måste uppleva något särskilt som du kanske har hört eller läst att man gör. Vår själsdialog är unik och vår känsla och upplevelse också. Det som behövs är lyhördhet, tillit och tålamod.

Att meditera, kontemplera i grupp kan ofta ge en intensivare upplevelse än då man sitter ensam, särskilt om man är ovan, och det är naturligt eftersom det skapas ett starkare ”energifält”. Om man har möjlighet är det alltså bra att samlas några stycken. Det kan räcka med en så liten grupp som tre personer.

Vill man använda speciella meditationstekniker bör man ha en lärare eller uppsöka ett center eller skola där man får lära sig hur man ska göra. Det är viktigt. När man börjar på egen hand bör man göra det hela så enkelt som möjligt. Viktigast är avspänning, stillhet och andrum.

Den som på allvar fördjupar sitt sökande kommer att upptäcka att någon typ av andlig disciplin både kan ge form, stöd och frihet till den andliga utvecklingen. När vi här talar om andlighet har det alltså varken att göra med häftiga upplevelser, magiska lekar eller regler i religioner eller sekter. Vi ser den andliga utvecklingen som helt personlig och den andliga dimensionen som en naturlig del av allt i våra liv.

Många sökare som kommit ett stycke på vägen längtar efter att uppleva en kontinuitet av det andliga i vardagen men har svårt att hitta former.

Somliga har problem att integrera andliga upplevelser som påverkat dem starkt med den vardagliga rutinen. Man kan tycka att upplevelserna man haft är så väsenskilda från vardagen eller ens ”gamla liv” att man inte ser hur de ska passa in. Det händer också att någon överger både vänner och familj för att de inte kommit till samma ”insikter” som man själv.

Vår andliga utveckling består emellertid av många ”genombrott” vilka inte är målet utan stadier på vägen. Det kan behövas en hel del sådana för att vi ska komma till det stadiet när vi accepterar både oss själva och andra som vi är. Fallgroparna på vägen är många. Först när vi låter tolerans och förståelse bli mer än ord kan vi tillämpa de andliga idealen i vardagslivet på ett enkelt och självklart sätt. I buddismen finns en enkel sentens som lyder ”före upplysningen hugger du ved och bär vatten – efter upplysningen hugger du ved och bär vatten” och den är mycket insiktsfull.

Livet har sina skiftningar och perioder och då och då hamnar vi i situationer då de stora frågetecknen stiger upp, ibland genom yttre händelser och emellanåt genom en naturlig inre utveckling.

Känslan av djupare mening kan bara upplevas när vi ger oss tid att vara i kontakt med vårt innersta. Men den är inget självklart som inte kan komma att ifrågasättas även av den djupast andligt medvetande. En person i medveten utveckling är inte befriad från inre och yttre konflikter, tvärtom, men skillnaden är att han/hon är medveten om dem, villig att bearbeta och göra något åt dem. Även de religiösa skrifterna beskriver tvivel, mörker och förtvivlan.

Det krävs mod att leva medvetet. Att våga se, känna och agera utifrån hjärtat. För det mesta lever vi avskärmade för att ”klara av verkligheten”. Vi orkar inte ta till oss allt eller engagera oss. Vi skapar en ”bubbla” omkring oss. Tyvärr gör den bubblan också att vi kan uppleva oss mycket ensamma. Så behöver vi hitta tillbaka ”ut i världen” och den enda vägen går via hjärtat och är inte smärtfri. Att leva helt är att våga leva genom ljus och mörker, glädje och sorg.

Ljus och mörker avlöser varandra enligt både kosmiska och fysikaliska lagar. Vårt samhälles närmast hysteriska jakt efter ”lycka” med rädsla för allt som utmanar den är inte helt sund. En djup, äkta, positiv livsattityd kan bara byggas inifrån och vi behöver bygga på den hela livet genom alla olika förändringsfaser som livsutvecklingen innebär.

Ett andligt perspektiv på tillvaron är ovärderligt. Tron på ett meningsfullt universum hjälper oss att få perspektiv på till synes oöverstigliga problem. Om vi kan tänka oss att våra svårigheter hjälper oss växa och utvecklas, att de har någon slags mening, blir de lättare att gå igenom. Vi behöver då inte heller förtränga dem eller fly ifrån dem. Men ett andligt perspektiv kan bara mogna och växa fram inifrån, det är ju inget vi tankemässigt kan bestämma oss för.

Sorg och tvivel är naturliga delar av livet och ofta steg i utveckling och livsförändring. Otaliga är de människor och öden som berättar oss det.

Det är viktigt att våga ta hjälp på olika sätt när vi känner att vi behöver det men även att få brottas med inre tvivel, sorg och andra utmaningar då de dyker upp. Om vi tillåter det kan det bli lättare att tala om känslorna och enklare att kunna bearbeta dem. Andlighet och andlig utveckling har att göra med de djupaste livsprocesserna.

Det är naturligtvis bäst om vi har någon vi kan tala med och anförtro oss åt men det finns också massor med litteratur som kan hjälpa oss att bättre klara av tvivlets utmaningar eller träna oss att se klarare vad livet består av. I andras berättelser kan vi också få känna igen oss trots att vi är unika och genom andras öden kan vi hitta styrka. Vi människor har oerhört mycket gemensamt genom liv och död.

Livet är en gåva att ta vara på. Släpp in lusten i ditt liv.

Copyright © Daniel B. Holeman

Din andliga utveckling

Kosmiska lagar

Ängel på snäcksten

Skrivet av Daniel B. Holeman

http://web.comhem.se/abzu/index.html

Våra 19 andliga och kosmiska lagar 

Det finns många andliga och kosmiska lagar. Jag har ännu inte sett dem samlade i någon bok på ett sätt som har tillfredsställt mitt sätt att se på den. Jag har här gjort ett försök att samla några av dem. Samtidigt är jag medveten om att listan är ofullständig och kanske till och med bristfällig. Jag har ändå valt att skriva den därför att jag anser att den har ett stort värde för människor i utveckling.

1. Motståndslagen. Vad du än hatar eller försöker motstå drar du till dig. Du blir det du motstår. Har du fördomar mot invandrare eller homosexuella t ex kan du vara ganska säker på att du i detta liv får du uppleva deras eller liknande problem på mycket nära håll för att själv erfara dem. På en Högre Jag nivå väljer du detta. De människor och situationer du hatar eller på ett eller annat sätt motstår så kommer du att dra till dig tills du inte längre har några negativa känslor om det.
2. Manifesteringslagen. Det du tänker på, önskar, längtar efter, ber om, mediterar på, affirmerar om, visualiserar, och så vidare blir verklighet. Både det som är gott och det som är ont! Därmed har vi ett ansvar för våra önskningar. Vi behöver se till att egot är bortkopplat, känna tillit och låta universum visa oss vad som är bäst för oss. Man talar om tankens och även bönens oerhörda kraft.
3. Attraktionslagen. Du drar till dig människor som står på din egen kunskapsnivå och som har dina egna egenskaper. Om du tycker att alla människor i din omgivning står på ett lägre plan, är en samling nötter etc., beror det på att du drar till dig dem genom ditt eget sätt att vara. Din egen attityd och dina egna beteenden speglar ditt inre liv. Du skickar alltid ut signaler vem du är. Vi skall inte skylla på andra. Vi är inga offer. Vi har inga fel människor omkring oss. Vi omger oss alltid med rätt personer. De speglar alla det vi behöver bli mer medvetna om. Lika attraherar lika. När du börjar älska dig själv mer och behandla dig själv bättre, drar du till dig mer kärleksfulla människor som också älskar dig mer och behandlar dig bättre, på det viset som du själv nu gör. När din attityd till dig själv blir trevligare, blir andras detsamma. Allt som är negativt är fött ur ett enda stort begrepp och det är rädsla. Det du är rädd för, drar du till oavsett om du är medveten om denna rädsla eller inte. Om du är negativ upplever du negativiteter. Om du är kärleksfull drar du till och upplever kärlek. Om du vill harmoni omkring dig, se till att du själv är i harmoni så kommer det till dig.
4. Reflektionslagen (spegling). Din omvärld är en spegel av vad du själv är. Det du hatar eller tycker om hos andra är något du hatar eller tycker om hos dig själv.
5. Överflödslagen. Allt du behöver finns i överflöd. Universum tillhandahåller dig med allt du behöver. Sträck ut din hand och ta för dig i tacksamhet, ödmjukhet och glädje. Ju mer du tar för dig desto mer finns det kvar till andra. Det räcker och blir över till dig och till andra människor. Du tar inte från andra för att du ger till dig själv.
6. Ackumuleringslagen. Det vi är intresserade av eller samlar på i en eller annan form drar vi till oss. Liksom ränta på ett sparkonto ökar det vi samlar. Det kan handla om känslor, materiella eller materiella ting.
7. Tacksamhetslagen. Ju mer tacksamma vi är desto mer får vi att vara tacksamma för.
8. Lagen om gudomlig ordning. Allting sker i rätt tid och på rätt plats. Gräm dig inte över det som inte blev gjort eller blev fel. Det var inte meningen att det skulle ske nu eller på det viset som du hade tänkt. Om det var meningen så får du nya chanser. Universum påminner oss gång på gång tills vi gör det vi ska, det som är bäst för oss. Universum har ett stort tålamod och känner fullständigt tillit till oss som skapande varelser. Vi behöver lära oss som skapande varelser. Vi behöver lära oss att återgällda denna stora generositet och förtröstan som universum hyser gentemot oss genom att göra detsamma tillbaka.
9. Bomerang effekten. Det du ger ut kommer tillbaka mångfaldigat med ränta både det som är gott och det som är ont.
10. Lagen om valfrihet. Människan har en fri vilja (freedom of choice) även om hon inte tror det. Hon har alltid valmöjligheter. Därmed har hon ett ansvar för allt som sker henne i livet, vilka alla är resultat av hennes tidigare val. Därmed kan hon aldrig skylla på andra.
11. Lagen om enhet med allt som är. Vi är inte separerade från varandra. Vi är ett med våra vänner och ovänner. Vi är ett med hela universum, både det vi älskar och hatar.
12. Lagen om att vara avskärmad/Skapa ett eget beskydd. Detta är endast möjligt om vi älskar oss själva. Ju mer vi älskar och uppskattar vår egen existens desto starkare är beskyddet. Det är inte andras negativiteter som skadar oss, det är brist på avskärmning.
13. Lagen om magnetisk samhörighetskänsla. Det handlar om det cellulära minnet. Du går på en konsert eller till en idrottsarena med 50 000 människor. Du dras som av en magnet till en speciell person. Eller du går in ett rum med 75 personer och kan inte ta ögonen från en viss person. Dina celler minns det som finns lagrat från tidigare liv och skickar signaler till dig att reagera. Ofta är man mycket oförstående inför dessa signaler och försöker ibland att nonchalera dem fast utan resultat. Mötet är oundvikligt. Der ser universum till.
14. Harmoni lagen. Allting längtar efter harmoni och balans. Målet är att vara i total harmoni med hela universum. Vad du än har gjort som har fått vågskålen att väga ojämnt så försätter du dig själv, undermedvetet, i en annan situation för att uppnå balans.
15. Lagen om totalt tillit. När vi slutar oroa oss och låter universums gudomliga vägledning guida oss genom livet, upphör sjukdomar och problem att existera i våra liv. Det kan vi börja gå framåt på ett nytt sätt. Då tillåter vi guidning, beskydd och välsignelse att komma igenom.
16. Lagen om tankens skapande kraft. Allting börjar med en tanke. Denna tanke ger oss en känsla och denna känsla ligger till en grund för de attityder vi har och de handlingar vi utför. Genom att ändra våra tankar, vara mer selektiva, välja in eller välja bort de tankar som vi vill ha eller inte ha, kan vi mera medvetet skapa en trevligare tillvaro.
17. Lagen om människan som en skapande varelse. Den intelligens som skapade hela universum bor också inom varje människa. Vi kan skapa hälsa eller ohälsa i våra kroppar. Vi kan skapa sorg eller glädje i våra liv. När vi har lärt oss hur denna lag fungerar, behöver vi aldrig mer skapa sjukdomar eller elände.
18. Utvecklingslagen. När vi reser oss över gamla primitiva inprogrammeringar, börjar våra liv att fungera utan de motstånd vi tidigare omedvetet har satt upp för oss själva för att lära. Utveckling går inte att hejda. Ju förr vi ger upp gamla inprogrammerade motstånd desto lättare utvecklas vi.
19. Lagen om orsak och verkan. (Karmalagen) Som man sår får man skörda. Som man bäddar får man ligga. Allting leder alltid till något annat och kommer alltid tillbaka till sin ursprungskälla, till den som tänkte tanken, uttryckte ordet eller utförde handlingen. Man får skörda det man sått.

Copyright © Daniel B. Holeman

Böcker för personlig utveckling

Böcker 1
Öka din kreativitet – Julia Cameron
Tänk dig ett bättre liv – Annastina Vrethammar
Du kan hela ditt liv – Louise Hay
Att leva i ljuset – Shakti Gawain
Själens fem stadier – Harry R Moody & David Carroll
Kvinnor som slår följe med vargar – Clarissa Pinkola Estes
Andens anatomi – Caroline Myss
Den återfunna ensamheten – Anthony Storr
Själens berättelser – Gary Zukav
Själens boning – Gary Zukav
Be så ska du få – Esther Hicks
Skapa din framtid – Esther och Jeremy Hicks
Samtal med Gud – Neale Donald Walsch
Vänskap med Gud – Neale Donald Walsch
De nya uppenbarelserna – Neale Donald Walsch
Gemenskap med Gud – Neale Donald Walsch
Morgondagens Gud – Neale Donald Walsch
De gnostiska evangelierna – Elaine Pagels
Lycka – en handbok i konsten att leva – Dalai Lama och Howard C. Cutler
Klara svar från andevärlden – Marie-Louise, Robert Hahn
Själars samband – Marie-Louise, Robert Hahn
Den rena källan – Marie-Louise, Robert Hahn
Gudomlig väg – Marie-Louise, Robert Hahn
En fri själ – Brandon Bays
Livet efter döden – Chopra Deepak
Att välja glädjen – Kay Pollak
Livets 7 andliga lagar – Deepak Chopra
Tankens makt – Betty Shine
Sinnets magi – Betty Shine
Helande kraft – Betty Shine
Det oändliga sinnet – White Eagle
Alkemisten – Paulo Coelho
Brida – Paulo Coelho
Andens anatomi – Caroline Myss
Kraftens osynliga väg – Caroline Myss
Slumpen är ingen tillfällighet – Jan Cederquist
Att välja glädje – Kay Pollak
Döden är livsviktig – Elisabeth Kübler, Ross
Tidigare liv upplevelser – Raymond A Moody
Himlen på jorden – James van Praagh
Förvandlad av ljuset – Melvin Morse
Veronika bestämmer sig för att dö – Paulo Coelho
Vid floden Piedra satte jag mig ner och grät – Paulo Coelho
Medmänniskor – Stefan Einhorn
Konsten att vara snäll – Stefan Einhorn
Känn rädslan och våga ändå – Susan Jeffers
Om mycket mellan Himmel och Jord – Maggie Lindeberg
Överlevaren – Staffan Sjöberg
Shoppa inte kärlek när du längtar – Benny Rosenqvist, Marika Hemmel
En ny jord – Eckhart Tolle

Religion och mystik

Profetens folk – Michael Nordberg
Att lida är valfritt – Cheri Huber
Medveten närvaro – Sylvia Boorstein
En kurs i mirakler – Helen Schucman
Gud har en dröm – Desmond Tutu
Tämj tigern inom dig – Tulku Akong
Åter till kärleken – Marianne Williamson
Vänta dig mirakler – Burt Hotchkiss
Närvarons sju krafter – Catherine Ingram
Möt Buddha – Kärsti Stiege
Gränslös kärlek – Ed Shapiro
Gåvan att vara till – Marianne Williamson
Vishet och yoga – Bhagavad Gita
Tankar om buddhismen som psykologi – Anna Bornstein

Esoterik och livsfilosofi

Karma och reinkarnation – Hiro Motoyama
Att leva sin sanning – Ayela I Daar
Livets sju andliga lagar – Deepak Chopra
Vägledning om döden och livet – Dalai Lama
Den nionde insikten – James Redfield
Den tionde insikten – James Redfield
Gud och vår andliga utveckling – James Redfield m.fl.
Genom döden – Louise Minerva Frostegren
Shambhalas hemlighet – James Redfield
Visionen – James Redfield
Döden är livsviktig – Ross Kübler
Lev livet fullt ut – Eckhart Tolle
Budskap från mästarna – Brian Weiss
Kärlek liv efter liv – Brian Weiss
Många liv, många mästare – Brian Weiss
Currylinjer berör oss alla – Erik Welamson
Lycka – Dalai Lama
Samtal med Dalai Lama – Daniel Goleman
Tystnaden talar – Eckhart Tolle
Ett öppet hjärta – Dalai Lama
Måsen – Richard Bach
Själens fem stadier – Harry Moody
I tid och otid – Bodil Jönsson
Tankekraft – Bodil Jönsson
Tio tankar om tid – Bodil Jönsson
Mandelträdet i din trädgård – Thich Nhat Hanh
Varje steg väcker – Thich Nhat Hanh
Vi är redan framme – Thich Nhat
Fri från rädsla – Thich Nhat Hanh
Hur människoöden tvinnas – Oscar Busch
Gudinnans återkomst – Marko Pogacnik
Läkedom för jorden – Marko Pogacnik
Kärlek till allt – Marko Pogacnik
Den inre kraften – Marko Pogacnik
Med änglars hjälp – Karin Skotnicki
Meditation, yoga, chakra, drömmar
Medvetenhet – Osho
Meditationer i vardagen – Bill Anderton
Upplysning till vardags – Pragito Dove
Meditera för ett bättre liv – Bosse Angelöw
Använd dina drömmar – Ullman Montague
Meditation – David Fontana
Meditationsguiden – Barbara Berger
Dalai Lama: Meditationens stadier
Meditation – Birgit Bäckman
Meditationer i livskriser – Paul Brunton
Meditationer om karma – Paul Brunton
Berget – Terry Evans
Hälsa, healing och kroppsterapier
Bli yngre, lev längre – Deepak Chopra
Hur vädret påverkar din hälsa – Manfred Kaiser
Healing från Visdomens Källa – Ewa Forkélius
Resan – Brandon Bays
Leva i sjunde himlen – Margot Anand
Själens styrka – Rosemary Altea
Djupt till hjärtat – Chopra Deepak
Själens apotek – Osho
Andens anatomi – Caroline Myss
Heliga kontrakt – Caroline Myss
Heliga kontrakt – Caroline Myss
Perfekt hälsa – Deepak Chopra
Vägen till kärlek – Deepak Chopra
Det osynliga i healing – Helena Gamborg
Medialitet, intuition och kanalisering
Intuition – Anna Bornstein
Livet på andra sidan – Sylvia Browne
Livsredskap – Sylvia Browne
Lär av dina tidigare liv – Sylvia Browne
Mellan två världar – Sylvia Browne
Inre äventyr – Anna C. Bornstein
Den rena källan – Marie-Louise & Robert Hahn
Klara svar från andevärlden – Marie-Louise & Robert Hahn
Upptäck ditt andra sinne – Camilla Perssongåva
Det oändliga sinnet – Betty Shine
En fri själ – Betty Shine
Tankens makt – Betty Shine
Sinnets magi – Betty Shine
Helande kraft – Betty Shine
Lita på din intuition – Shakti Gawain
Kraften är din – Rosemary Altea
Andens sju budskap – Christina Baldwin
Auran – Mark Smith
Rösten som talar för Gud – Ewa Forkélius
Änglavakt och skyddsänglar – Eileen Freeman
Intuition – Osho
Andlig utveckling – Sanaya Roman
Själskärlek – Sanaya Roman
Lär dig kanalisera – Sanaya Roman
Edgar Cayce – Jess Stearn
Själars samband – Marie-Louise, Robert Hahn
Är du medial – Julie Soskin
Konsten att utveckla och använda psykometri – Ted Andrews
Himlen på jorden – James van Praagh
Räddad av ljuset – Damion Brinkley
Stora boken om hur man ser och tolkar auran – Cassandra Eason
Nybörjarens guide till medialitet – Larry Dreller
Besök från andra sidan – Sylvia Browne
Livskunskap, personlig och andlig utveckling, relationer
Gudomligt ingripande – Susan Anderson
Låt din kreativitet flöda – Julia Cameron
Pilgrimsresan – Paulo Coelho
Krama din skugga – Debbie Ford
Utan mörker inget ljus – UllaBritt Berglund
Att leva i ljuset – Shakti Gawain
Lita på din intuition – Shakti Gawain
Profeten – Kahlil Gibran
Vinden är min mor – Heart, Bear och Molly Larkin:
Från mörker till ljus – Gerald G. Jampolsky
Lev och lär kärlek – Gerald G. Jampolsky
Inkans återkomst – Elizabeth B Jenkins
Insikter om Mirakler – Curt Jonsson
Att surfa i Himalaya – Frederick Lenz
Fenixprocessen – Finn styrka i förändring – Elizabeth Lesser
Själens fem stadier – Harry R Moody
Din egen kraft – Louise L. Hay
Andens lagar – Dan Millman
Den fredlige krigarens heliga resa – Dan Millman
Den fredlige krigarens väg – Dan Millman
Gudomligt ingripande – Dan Millman
Själens trappa – Dan Millman
Kraftens osynliga väg – Caroline Myss
Att söka en helhet – Henri J. M. Nouwen
Munken som sålde sin Ferrari – Robin Sharma
Konsten att leda sig själv – Randi B Noyes
Till hela härligheten – Doxa – Ma Oftedal
Till det vilda – Ma Oftedal
Gud är närmare än du tror – John Ortberg
Om du vill gå på vatten måste du ta dig ur båten – John Ortberg
Väck din inre healer – Eric Pearl
90 minuter i himlen – Don Piper
Mera självkänsla – Mia Törnblom
Självkänsla nu – Mia Törnblom
Möte med naturen – Michael J Roads
Att vara sitt Högre Jag – Sanaya Roman
Lär dig kanalisera – Sanaya Roman och Duane Packer
Personlig kraft genom medvetenhet – Sanaya Roman
Fyra grundstenar till ett bättre liv – Don Miguel Ruiz
Dolda välsignelser – Jerry Sittser
En kvinnas resa – Agneta Sjödin
Inkamästarnas arv – Anna E Southerington
Ljusets budbärare – änglarnas guide till andlig utveckling – Terry Lynn Taylor
Tudor-Sandahl, Patricia: En given väg
Gårdagens smärta – frön till en lycklig framtid – Iyanla Vanzant
Ljus från himlen – Inger Waern