Etikettarkiv | andevärlden

Medial rådgivning

Beige änglaflicka

Medial rådgivning är när ett medium förmedlar budskap från andevärlden. Under en sittning och seans är det andevärlden som styr vem som kommer och vad som kommer att sägas. Ett medium kan endast förmedla deras ord, med vetskapen om att de vet vad som är viktigast just nu. Ibland kommer kanske inte budskapen man hade tänkt sig. Andevärlden ser saker ur ett mycket större perspektiv och får fram sådant man själv ofta inte är medveten om. Medial vägledning innebär att man får hjälp på vägen. Som medium ser jag oftast vilka möjligheter som ligger framför klienten, vilket som kan vara ens nästa steg för att nå det man önskar. Vi har alla olika val, olika möjligheter och vi väljer hur vi vill leva våra liv. En medial vägledning visar sig i en medial läsning, och klienten väljer att anta möjligheten eller inte.

Hur går en medial rådgivning till

Vid medial rådgivning förmedlar jag som medium budskap från den andra sidan . Ett seriöst medium förmedlar informationen som blir kanaliserad med kärlek. Det kan finnas perioder i ens liv, då man behöver medial vägledning. Man har kanske inte hittat rätt partner, är orolig över ekonomi eller letar efter svar över en arbetssituation.

Mötet som äger rum vid en medial vägledning ska vara lugnt och avslappnat. Det är bra att ta några djupa andetag och stanna upp i nuet en liten stund innan sittningen.

Att tänka på vid en medial rådgivning

Innan den mediala vägledningen är det bra om klienten skriver ner frågorna man önskar svar på. Det är bra att börja den mediala vägledningen med en “öppen fråga”. Det vill säga att ”andevärlden” får förmedla de budskap klienten behöver veta gällande sin nuvarande livssituation. Att bara låta budskapen få komma utan att man “styr” information själv med egna frågor.

Det är vanligast att ta hjälp av ett medium eller en siare för en medial rådgivning och kanalisering. Vid en vägledning så förmedlar mediet ord, känslor och bilder gällande livssituationer eller specifika frågeställningar. Dessa budskap kommer från den “andra sidan”, från klientens andliga vägledare och guider. Även en avliden närstående kan komma för att ge budskap, hjälpa och trösta.

Min roll som medium vid medial rådgivning

Vid en medial rådgivning försöker jag ta reda på vilka behov klienten kan ha, som exempelvis kan innefatta önskan om att få kontakt med nära och kära som har gått över till andra sidan. Kanske har man funderingar över händelser i det förflutna, vart man står i dag och vad man har för förutsättningar inför framtiden. Likaså försöker jag ge vägledning och inspiration för klientens andliga utveckling. Vi är alla omgivna av kärleksfulla vänner i andliga dimensioner, anförvanter och andliga väsen.

Du kan få den inspiration och drivkraft du behöver för att komma framåt i livet. Att vända sig till ett medium kan vara en hjälp till att hitta inre frid, inte bara då vi befinner oss i en kris. Ibland behöver vi stanna upp och fråga oss själva vart vi är på väg i livet. Dagens samhälle ställer stora krav på oss som många gånger kan kännas övermäktiga, och under livets gång sker saker emellanåt som kan vara svåra att hantera.

Medial vägledning

Beige änglaflicka

En medial vägledning

Betyder att ett medium förmedlar budskap från andevärlden. Under en sittning och seans är det andevärlden som styr vem som kommer och vad som kommer att sägas. Ett medium kan endast förmedla deras ord, med vetskapen om att de vet vad som är viktigast just nu. Ibland kommer kanske inte budskapen man hade tänkt sig. Andevärlden ser saker ur ett mycket större perspektiv och får fram sådant man själv ofta inte är medveten om. Medial vägledning innebär att man får hjälp på vägen. Som medium ser jag oftast vilka möjligheter som ligger framför klienten, vilket som kan vara ens nästa steg för att nå det man önskar. Vi har alla olika val, olika möjligheter och vi väljer hur vi vill leva våra liv. En medial vägledning visar sig i en medial läsning, och klienten väljer att anta möjligheten eller inte.

Hur går en medial vägledning till

Vid medial vägledning förmedlar jag som medium budskap från den andra sidan . Ett seriöst medium förmedlar informationen som blir kanaliserad med kärlek. Det kan finnas perioder i ens liv, då man behöver medial vägledning. Man har kanske inte hittat rätt partner, är orolig över ekonomi eller letar efter svar över en arbetssituation.

Mötet som äger rum vid en medial vägledning ska vara lugnt och avslappnat. Det är bra att ta några djupa andetag och stanna upp i nuet en liten stund innan sittningen.

Att tänka på vid en medial vägledning

Innan den mediala vägledningen är det bra om klienten skriver ner frågorna man önskar svar på. Det är bra att börja den mediala vägledningen med en “öppen fråga”. Det vill säga att ”andevärlden” får förmedla de budskap klienten behöver veta gällande sin nuvarande livssituation. Att bara låta budskapen få komma utan att man “styr” information själv med egna frågor.

Det är vanligast att ta hjälp av ett medium eller en siare för en medial vägledning och kanalisering. Vid en vägledning så förmedlar mediet ord, känslor och bilder gällande livssituationer eller specifika frågeställningar. Dessa budskap kommer från den “andra sidan”, från klientens andliga vägledare och guider. Även en avliden närstående kan komma för att ge budskap, hjälpa och trösta.

Min roll som medium vid medial vägledning

Vid en medial vägledning försöker jag ta reda på vilka behov klienten kan ha, som exempelvis kan innefatta önskan om att få kontakt med nära och kära som har gått över till andra sidan. Kanske har man funderingar över händelser i det förflutna, vart man står i dag och vad man har för förutsättningar inför framtiden. Likaså försöker jag ge vägledning och inspiration för klientens andliga utveckling. Vi är alla omgivna av kärleksfulla vänner i andliga dimensioner, anförvanter och andliga väsen.

Du kan få den inspiration och drivkraft du behöver för att komma framåt i livet. Att vända sig till ett medium kan vara en hjälp till att hitta inre frid, inte bara då vi befinner oss i en kris. Ibland behöver vi stanna upp och fråga oss själva vart vi är på väg i livet. Dagens samhälle ställer stora krav på oss som många gånger kan kännas övermäktiga, och under livets gång sker saker emellanåt som kan vara svåra att hantera.

Medium

Änglaflicka vingar

Medium en länk till andevärlden

Livet är en stor gåta och många funderar över vad som är meningen med livet. En viktig del av livet enligt mig är att lära sig att utveckla medkänsla – kärleksfull vänlighet.

Som medium länkar man till andevärlden och skapar en bro till den andra sidan. Medium tar kontakt med bortgångna personer som gått över till andevärlden för att förmedla en information och medvetenhet till de efterlevande.

Vårt livstema är något som vi själar väljer själva. Få ”har valt den mediala vägen”. Som alla våra kommande vägar i livet så är den mediala krävande och utmanande men på samma gång mycket givande.

En av de viktigaste delarna av arbetet som medium är enligt min uppfattning att kunna ge fortlevnadsbevis på att våra nära och kära finns med oss även efter den fysiska döden. Sedan är det naturligtvis en bonus i det hela att andevärlden likaså ger oss råd och tips om hur vi bäst kan förhålla oss till de livssituationer vi hamnar i.

Enligt min mening är alla är födda med denna mediala begåvning och jag tror att alla kan lära sig att förnimma andevärlden om man är seriöst intresserad.

Min andliga resa som medium

Jag själv upptäckte redan som barn att jag var medial. Likaså har mitt intresse för det övernaturliga och det okända alltid varit väldigt stort, den mediala biten alltid följt mig. För mig som medium är det en gåva som jag valt att förvalta väl. Min karma var att i detta liv utveckla mig till medium och denna väg har känts väldigt naturlig för mig. Alla har vi olika vägar att gå och jag valde tidigt min väg, den andliga vägen. Att jag skulle bli ett medium har alltid funnits med mig, ibland medvetet och ibland omedvetet. Har alltid varit en sökare, hela livet har jag känt att det finns något mer än detta och att det finns något som är större än oss själva

Känner man att man har en dragning till att bli medium så kan det räcka, man kan helt enkelt vara i kontakt med sig själv. Så lyssna alltid inom dig, din själ vet din väg.

Andevärlden är full av kärlek

Var inte rädda för dem i andevärlden. De andar som kommer igenom vill alla väl och de vill ofta förmedla råd till oss och brukar vara väldigt kärleksfulla i sina budskap. Andar har mycket humor och de förekommer ofta många skratt och roligheter när de kommer igenom. Ibland så skojar de friskt med både medium och publiken.

Det kommer ett väldigt stort ansvar med att vara medium

Som medium behöver man ha livserfarenhet för att kunna hantera och hjälpa människor som inte mår bra. Ett medium måste kunna förstå, stödja på ett bra sätt och för att kunna detta behöver man ha kommit långt i sin personliga utveckling. Det är viktigt att vi medium mår bra själva och inte har tunga obearbetade händelser med oss. Min erfarenhet är att våra andliga vägledare och guider helst arbetar med oss när de känner att vi är trygga och stabila. Ibland prövas vi och blir också ifrågasatta. Ett bra medium tror inte för att den vill tro utan det tror för att den har fått trovärdiga bevis för att det finns andra energiformer och andeväsen som vi kan komma i kontakt med.

Att vara ett medium är en yrkesroll

Vi som arbetar som medium är vanliga människor, när vi inte arbetar så är vi som vem som helst. Vi vill heller inte bli behandlande som något annat än vanliga människor. När ett medium arbetar så är kanalen dvs länken till andevärlden öppen och när mediet inte jobbar så stänger det ner och lever ett helt vanligt liv.

Jag har under min tid som medium fått lära mig att jag enbart är en neutral kanal för andevärlden. Det är andevärlden som bestämmer vilken ande som kommer igenom mig som kanal och vilket budskap det vill förmedla. Enligt min mening har andevärlden en mycket högre intelligens än oss, och det är de som bestämmer vilken vägledning eller vilket budskap som är relevant för klienten, jag är bara en del av ett team.

Många gånger kan livet vara lite förvirrande för oss medium. Vi känner ofta att vi inte hör hemma här och att vi inte riktigt passar in. Upplever många gånger att vi är iakttagare som ser på utifrån.

Hur utvecklas man som medium

Som barn var jag känslig och ganska orolig. Tyckte inte om att vara barn utan ville alltid bli stor. Kände mig aldrig hemma i min roll som barn och tyckte att barndomstiden många gånger var tuff. Detta gjorde att jag tidigt började söka mig inåt och fick upp intresset inom det andliga. Satt ofta och läste om spökerier och övernaturliga upplevelser i min farmors veckotidningar. Det är inte ovanligt att medium börjar utveckla sitt intresse för det andliga tidigt i livet för att lära oss att känna av. Jag var känslig och kände av andra människor hela tiden, jag trodde det var likadant för alla.

Kan man som medium se allt hos en annan människa

En medial person kan inte läsa av alla människor och kan heller inte se allt. Det hade varit jobbigt för en medial person att se in i alla personers liv. Då hade mediet slitit ut sig. Något man lär sig under sin utbildning är att stänga ner för att undvika detta.

Jag tar inte beslut åt människor när jag arbetar som medium och jag talar inte om för dem vad de bör göra med sina liv. Det är inte mitt jobb att ta beslut åt andra och tala om för dem hur de ska leva sina liv. Det är upp till klienten att själv att bestämma utifrån sin egen sanning.

Mitt arbete som medium är bara att förmedla det som kommer från anden, och inte att omvända människor till mitt tänkesätt eller min tro på ett liv efter döden.

Har alla medium sett övernaturliga saker som barn?

En del medium har sett andar som barn och andra inte. En del medium börjar sin andliga utveckling tidigt och en del börjar den senare. En del medium har inte haft kontakten öppen då de först behövde andra livserfarenheter, och var därför stängda för kontakt med andevärlden som barn. Andevärlden vill heller helst inte skrämmas och skapa rädsla. Många barn är mörkrädda och då kan det bli ännu värre om man börjar känna av starka energier runt sig. Effekten kan bli att barnet stänger av helt och hållet och väljer att inte mer öppna upp sig igen.

Hur kan man stänga ner kontakten med andevärlden?

Många människor upplever ofta att de upplever att de är öppna, både för känslor och för andar. Att det påverkar deras liv negativt. Hur kan de stänga ner och hantera dessa saker som de inte förstår? Finns inget lätt svar på detta, man kan inte lära någon att stänga ner eller att hantera detta på ett par minuter. Det är en process som tar tid. För att göra det behöver du lära dig vad det är som påverkar dig. Kommer dessa känslor eller tankar som du får från andevärlden eller tar du in dem telepatiskt från en annan person? En chakramedition kan vara till stor hjälp för att stänga ner och inte vara så mottaglig.

När jag arbetar som medium är jag en öppen kanal för andevärlden. Själv har lärt mig att öppna upp och stänga till andevärlden med tankens kraft.

Det finns olika sätt som medium att länka med andevärlden

Som medium får man förnimmelser genom sina sinnen när man får kontakt. Det innebär att man kan höra, se, uppleva dofter, känna smaker och känna den fysiska kroppen.

Mentalt medium

Arbetar man som mentalt medium handlar det om att kommunicera budskap. Mediet släpper helt de egna känslorna och värderingarna för att komma i kontakt med de andar som vill göra sig förstådda eller träda fram från andevärlden.  På tv-program som ”Det okända” är det oftast mentala medium man ser.

Transmedium

Den som är ett transmedium är inte själv medveten om vad som sker, och är utan inblandning av egna tankar och känslor. Man försätter sig i trans och överlåter kroppsligt tal och funktioner till någon från den andra sidan. Talet kan förändras och påminna om den person vars gestalt nu använder mediets tal. En del anser att detta en av de djupaste typerna av medialitet då man helt ställer sig utanför och är en kanal för dialog mellan klient och besökare. Ibland kan också ett mediums ansiktsdrag och utseende förändras. Detta kallas transfiguration och är någonting som kan ske om den som talar börjar ta en fysisk form. Det är inte många som upplever transmedialitet och betydligt färre som är med om transfiguration.

Fysiskt medium

Detta innebär att föremål i ett rum rör sig, att ektoplasma (energi) formas till ett föremål eller till en kroppsdel, man kan se varelser, väsen och saker kan börja skaka eller flytta på sig. Det finns endast ett fåtal i Europa som arbetar som fysiskt medium och det är inte många som får möjlighet att närvara vid en sådan manifestering. Oftast är de som får vara med väl utvalda för att få fram de energier som behövs.

Psychic art

Det finns ett par medium i Sverige som arbetar med detta. Ett fåtal medium som behärskar detta sätt att arbeta och resultaten är ofta häpnadsväckande. Psychic art går ut på att ett medium i förväg ritat av anden som kommer för en seans eller sittning. I vissa fall kan teckningen vara ett direkt porträtt av anden i fråga, det vill säga den som besöker dem från “andra sidan”

Klärvoajans

Klärvoajans betyder klarseende. Man kan beskriva förmågan att få information via inre bilder, att se med sina ”inre ögon”. Det kan gälla händelser, personer eller ting som inte har en materiell aspekt. Det kan röra en avliden människa eller ett andeväsen” men också auran hos en levande person.

Kläraudiens

Kläraudiens betyder att ”höra klart” man hör men inte med den yttre hörseln. Det har att göra med en inre information eller ett inre ”vetande”.

Hur tidigt kan man få kontakt med en avliden på den andra sidan?

Enligt min erfarenhet så brukar anden vilja få vila när den kommer över på den andra sidan en kortare tid men de kan ofta komma omedelbart efter sin bortgång om den så önskar. Jag har vid att par tillfällen kommit i kontakt med bortgångna efter bara några dagar. Ibland sker ingen kontakt beroende på att klienten av någon anledning inte är mogen för en andekontakt.

Hur visar sig andevärlden under en seans?

Det kan t ex låta så här: ”Jag har en kvinna med mig som inte är så lång. Hon ser ut att vara i 50-års åldern, med tunt ljust hår. Hon har ”fyrkantigt” ansikte och glada, vackra ögon. Jag känner mig full av skratt och bus, så det känns som om hon var en mycket positiv och gladlynt person när hon levde här på jorden. Hon har vårdat människor i sitt yrkes liv och hon gick bort mycket hastig. Hon ger mig smärta över bröstet, hon talar om att hon var hemma när han gick över till den andra sidan.

Hur går en medial konsultation till?

När man kommer till mig som medium så brukar jag alltid be klienten ta med ett foto eller ett föremål som rör den ande man vill komma i kontakt med. Jag kan inte garantera att just den avlidna kommer då de är upp till dem på ”andra sidan”. När man går till ett medium, är det bra att inte ha för stora förväntningar på att en speciell ande skall komma. Det finns olika skäl till varför andar kommer eller inte. Ibland vill de inte och ibland kanske klienten inte är mogen för en kontakt.

Vid en konsultation så ber jag klienten lägga upp en eventuellt bild på bordet, alltid upp och ner så jag inte ser bilden. Jag vill inte se bilden. Därefter skriver jag ner informationen som kommer till mig, och efter det överlämnar jag över informationen till klienten.

Varför är det bra att skriva ner budskapen först?

När klienten lämnar en sittning med mig så vill jag att klienten ska komma ihåg informationen kom från mig, innan vi började seansen. När man har suttit en stund så är det lätt att glömma i vilken ordning allt sades..

Medial vägledning och tarot

Ibland vill kunden att jag skall lägga tarot, de är hela tiden kunden som bestämmer hur man vill ha det. Träffar jag kunden så är det bra om kunden blandar tarotkorten själv. Jag lägger sen ut det Keltiska korset. Jag börjar med att berätta om det som ligger i nuet och det som har hänt tillbaka tiden först. De första korten jag tolkar är mycket viktiga att de blir rätt först. Du kan ställa dina frågor om det som är viktigt för dig. De är inte alltid man kan få ett svar. Jag spelar ibland in konsultation på cd, för att klienten skall få möjlighet att lyssna på readingen i lugn och ro. De kan bli ganska mycket information på en gång och man kan ha svårt att komma ihåg allt.

Mina tankar om mediumskap

För mig är livet är oändligt och härligt. Vi lever så länge vi har något här att lära och när tiden är mogen och vi har genomfört vår livsplan då är det dags att bege sig till vårt riktiga hem på den andra sidan. På jorden är vi bara korta stunder var gång vi väljer att återfödas. När vi avlider då lämnar vår själ den fysiska kroppen då den inte längre behövs. Den har fungerat som ett redskap under livet och lämnas kvar på jorden. När vi lämnar jordelivet blir vi mottagna av våra nära och kära på andra sidan. Där lever våra själar som andar tillsammans i en ljus fin dimension. I varje jordeliv lär vi oss nya saker, livet är som en skola med olika lektioner där vi har saker att lära. Målet med livet handlar inte om att bli förmögna, vackra och berömda. Det handlar om att vi ska lära oss villkorslös kärlek, för att kunna ge kärlek och hjälp till andra människor. Som andar kan vi komma hälsa på de som lever kvar på jorden och hjälpa dem i deras utveckling.

Söker du ett medium och medial rådgivning?

Medial vägledning ge klienten en klar bild av vem man är, vilka livsvägar man har att välja på. Vägledningen ger en möjlighet att utvecklas, växa och förstå sig själv på ett djupare plan.

Det är inte alltid lätt att hitta rätt väg i livet, om man gått vilse. Genom andevärlden kan man få hjälp med vilken väg som passar bäst att vandra. Kanske går man och funderar över något speciellt, vilken väg man ska välja? Vilket val som är det rätta eller över hur saker kommer att bli?

Som medium kan man förmedla budskap och ge andliga nycklar. Dessa gör klienten stark inför de utmaningar man ställts inför. Under en medial konsultation får man perspektiv och förståelse för den resa man genomgår. Som medium ser man situationen ur olika synvinklar och man kan lättare att förstå det som sker.

Medium hjälper likaså klienten med att få kontakt med den andra sidan, kanske har man någon närstående som gått över.

När en stor sorg, ett trauma eller ett sjukdomstillstånd drabbar en, är det vanligt att man inte kan se helt klart. En dimma lägger sig över en. Känslorna och intellektet glider mer och mer isär och man blir olycklig och funderar. Man kan bli deprimerad och depression leder en inte ut ur olycklighet, snarare djupare in i den.

Ibland är det skönt att få medial vägledning och ingen fråga är för liten eller för stor!

Samtalspartner

Ibland behöver man en medmänniska, någon man kan vända sig till och prata med? Någon som lyssnar och förstår. Man kanske står man inför vägval och beslut? Kanske har man oro, problem, konflikter eller kaos i livet – inget är främmande för mig.

Hos mig finner man en medial samtalspartner. som lyssnar och visar på olika alternativ och möjligheter gällande ens liv. Kanske kommer saker fram som man inte har velat acceptera tidigare. Det handlar om livet och olika situationer som behöver belysas så att ljus och kärlek kan börja lysa upp på vägen. Kanske behöver man ta beslut gällande privatlivet, arbetet, hälsan eller affärer. Det är klientens sak att ta beslut efter den mediala vägledning man får.

Oavsett hur klientens problem yttrar sig eller hur dess livssituation ser ut kan man ringa och få stöd, hjälp och medial rådgivning.

För mig som medium är det viktigt att klienten känner förtroende och min önskan är att klienten ska känna sig trygg i kontakten med mig. Som medium arbetar jag under tystnadsplikt och behandlar det som framkommer med stor respekt.

Olika vägar i livet

Vi har alla olika syften och drömmar i livet?  Vad vill man uppnå och åstadkomma? Vilka avtryck vill man göra? Hur vill man leva och jobba? Stora och viktiga frågor men inte alltid så lätta att svara på. Det är alltför vanligt att vi sätter upp mål, visioner och lever ett liv utifrån vad vi tror att vi vill och tror är möjligt, i stället för det vi egentligen skulle vilja och egentligen kan uppnå.

Kanske har man länge försökt fly undan känslan av att något är fel i ens arbetssituation? Längtar man kanske efter att göra något annat? Något som är mer meningsfullt, men man vet inte vad.

Det finns så många undanflykter till att inte göra saker. Man är för ung eller för gammal, det är för farligt, man vågar inte, man orkar inte, man har inga pengar eller annat som stoppar upp på vägen.

Som medium ser man oftast inte bara en väg utan flera olika möjliga vägar och möjligheter..

Här får hos mig får alla lätta sitt hjärta och hjälp med att finna nya vägar på livets resa.

Medial sittning

2 söta God Jul Änglar

Vid en konsultation eller som många säger en ”sittning” och mediet har en andekontakt gäller det att neutralt förmedla den information som mediet får. Ibland kan det hända att man kan missförstå en andekontakt och då är det viktigt att gå tillbaka och be om mer information. Ibland kan det vara svårare att få en ande att träda fram. Det är sällsynt men om det sker så är det viktigt att vara ärlig och säga som det är. Kanske klienten inte är redo för en andekontakt och då vill andevärlden inte träda fram. Man kan försöka vid ett annat tillfälle istället. Ibland får man reda på saker som är känsliga och då gäller det att vara professionell och lägga fram dessa saker på ett bra sätt.

Människor som är stängda, tvivlande och inte tror på mediala kontakter är också svåra att ha en sittning med. Det är som om ”överföringen och kanaliseringen” inte kommer igång och det blir svårt att förmedla något.

När man har en medial sittning eller reading med en klient så kan jag som medium aldrig bestämma över vem det är som vill träda fram och komma till tals. Det finns ofta en plan, även om vi människor inte förstår den, med vilken ande det är som kommer till tals. En del klienter säger att de förstår detta men man känner och ser att de blir besvikna när inte den anden som de önskat kommer för att förmedla något.

Att arbeta medialt kräver disciplin. Jag brukar avråda människor som tar kontakt med mig från att experimentera utan vägledning från en erfaren ledare. ”Anden i flaskan” kan verka vara en ofarlig lek, men det avråder jag från då det kan dra till sig intresse från andra sidan och obehagligheter kan uppstå.

Att gå på kurser, att sitta med i en medial utvecklingscirkel och läsa mycket inom det spirituella för dig framåt på din andliga resa och det rekommenderas varmt.

Andekontakt

Ett medium är en person som inte bara är intuitivt begåvad, utan dessutom kan länka med andevärlden.

Det finns mycket vi inte kan uppfatta med ögonen och för att få tillgång till den information som finns tillgänglig, samt för att kommunicera med andra andeväsen och varelser så kan man ta hjälp av ett medium.

Att arbeta som medium innebär att förmedla budskap mellan andevärlden och vår värld. Alla människor har gåvan och kan genom träning utveckla sin egna mediala förmåga. Att kommunicera med andevärlden tror många är en unik gåva som är få förunnat. Men alla är födda med denna gåva och jag tror att alla kan lära sig att förnimma andevärlden om man är seriös och väldigt intresserad.

När man har en konsultation eller som många säger en ”sittning” och mediumet har en andekontakt gäller det att neutralt förmedla den information som mediumet får. Ofta är det inga problem men ibland kan det vara svårt att förstå vad anden säger eller menar.

Ibland är det svårare att få en andekontakt. Det händer inte ofta men om det händer är det viktigt att vara ärlig och säga som det är. En orsak till att man inte får andekontakt kan vara att klienten inte är redo för det eller att tiden inte är mogen.

När man har en medial sittning med en klient kan jag som medium heller aldrig styra vem det är som vill komma till tals, andarna väljer själv vem som skall komma.

Ett duktigt medium har arbetat med sig själv på det personliga planet och andevärlden arbetar genom mediet på olika sätt. Ett mediums medvetande tillstånd kan variera beroende på vilket sätt som passar mediet och andevärlden bäst.

Ett medium kan använda sig av flera olika metoder i kommunikationen med andra världar.

Den renaste formen av kommunikation mellan andevärlden och vår värld sker då mediet är i trans och i det fysiska fenomenet direktröst. Då har mediet minst möjlighet att färga budskapet. Vid mentalt mediumskap är mediumet vid normalt medvetandetillstånd, detta brukar vara det mest vanliga och är många gånger väldigt effektivt.

Väck din mediala sida!

Änglar himlen fina

Vi människor har fem sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel. En del upplever även att de har ett sjätte sinne.

Vad är då det sjätte sinnet?

För mig är det känslan av att bara uppleva kontakt med en annan dimension.

Vi har alla en intuitiv känsla för det som händer oss och det skadar inte att utveckla den. Ökad kunskap är alltid bra, och även om du inte planerar att vara verksam som medium kan ditt sjätte och din kontakt med andevärlden ge dig stora fördelar.

Träna upp dig på det du vill bli bra på

Tidigare trodde man att bara att de som har gåvan kunde få kontakt med en andlig guide, andevärlden, sitt högre jag och det sjätte sinnet. Men kanalisera kan alla kan lära sig bara man är öppen för det, har viljan och tålamod.

Kanalisering

Vi kan alla träna upp oss, det är som att lära sig segla. I början är det svårt men allt eftersom så blir man bättre och bättre och till slut så går det. Tveka aldrig på det du hör i ditt inre även om det inte skulle stämma. Lita till din intuition och öva. Ju mer du övar och tränar upp den desto starkare blir den. Säg det högt och skriv ner det. Förmedla det du får fram det till den det berör, det är bra att kunna få det bekräftat. Ofta stärks någon annan av att höra det som förmedlas. Du har mycket kunskap i din själ från tidigare inkarnationer. Lyssna inombords och meditera och du kommer känna igen vad som kommer från dig och vad som är budskapet ifrån den andra sidan. Andevärlden älskar dig, vill få vara med och dela vardagen med dig. Dina bekymmer är andevärldens bekymmer och inga bekymmer är svåra nog att inte kunna lösas. Kärlekens väg löser ALLT.

Vad innebär det att vara medial?

Gul spirit

 

Vi själar väljer själva om vi ska välja den mediala vägen. Den mediala vägen kan vara väldigt krävande och utmanande men på samma gång mycket givande.

Hur är man som medial?

Som medium är man begåvad med mediala gåvor, det vill säga att man besitter de redskap som behövs för kontakt med den andliga världen.

Vilka redskap använder vi medium?

Bildspråket:

Som medial tar man emot bilder som tolkas. Med tiden som mediet utvecklas så utvecklas även förmågan till kommunikation. Man kan ställa frågor till en bild som dyker upp och sedan koppla en känsla till just denna bild.

Känseln:

Genom känseln får man in känslor i sin kropp och utifrån denna känsla kan mediet beskriva innebörden av det som framkommer för att sedan åter kunna ta in ny information. Att helt enkelt kommunicera via sin känsel samtidigt som man lyssnar till sin intuition.

Hörseln:

Man kan höra röster som antingen kommer från insidan av en själv eller som man hör utifrån och in. Vissa mediala personer har båda varianterna som de inte kan påverka utan bara förlita sig till. Det finns individer som också får rösten i form av en tanke som dyker upp för att sedan bara upplösas. Många mediala personer har svårt att skilja på hörseln inom sig, är det min egen röst jag hör eller är det andevärldens kommunikation jag uppfattar. Det finns självklart övningar för att kunna särskilja dem åt. Hörseln uppfattas alltid som det svåraste redskapet inom mediumskap.

Det är här som mediets livserfarenhet kommer väl till användning och är en stor fördel i den kommande utvecklingen till ett fulländat medium.

I min värld som medium så har man redskapen inom sig och kan använda dem på ett professionellt sätt. Att också kunna sätta sitt ego åt sidan och vara det redskap som andevärlden önskar. Hör ibland att vissa människor är mediala men inte andliga och det kan jag hålla med om.

Vad är skillnaden?

En andlig person försöker leva med sin gåva och det på ett ödmjukt sätt både till sig själv samt sin omgivning. Man brukar säga att man lever som man lär i den mån det går i livet.

En medial person är en som inte alltid lever som den lär, och styrs allt som oftast av sitt ego först. Båda personerna har kontakt med andevärlden men de agerar utåt sätt helt olika i livet. En medial persons mål i livet är att med andevärldens hjälp växer i sin andlighet. Den andliga personens mål är att vara det rena redskapet för andevärldens budskap.

Är den mediala personen sämre i sin kontakt med andevärlden än den som är andlig?

Behöver inte vara så men med tiden så förväntar sig andevärlden att den mediala personen utvecklas och blir andlig i sitt redskap. Men som med allt på jorden så finns det även här undantag och andevärlden kan stänga av kontakten för personen i fråga tills en förändring har skett. Att personen då får börja om i sin kontakt med andevärlden är priset man får betala för sin personliga utveckling. Den personliga utvecklingen styr alltid den andliga och aldrig tvärtom och det gäller oss alla.

Andebesök

3532881121559

Har du ovälkommet besök  eller en ande som stör dig i hemmet?

Oftast när vi får besök från andevärlden så är det kärt besök från familj eller vänner. Vid dessa tillfällen ger besöken bara en positiv och fin känsla. Ibland ger det tröst, du får kanske bevis på att det finns något mer, en övertygelse att någon finns med dig som stått dig nära. Detta är ett besök av en ande som gått över till andra sidan och mött ljuset.

Ibland kan besöken ge en obehaglig känsla. Det kan vara t ex vara en ande som ”gått fel” då är det någon annans anhörig eller en ande som är bunden till platsen som tycker att du gör intrång i hans/hennes hus eller hem. Emellanåt är det en ande som inte gått över till andra sidan och vid dessa tillfällen kan man uppleva ”att det spökar”, och energierna är då ofta tunga, tröga och jobbiga.

Känner du av detta kan du pröva med dessa förslag:

Placera ut små skålar med grovkornigt salt i alla rum och på flera ställen i ditt hem. Saltet drar till sig negativa och dåliga energier. Häll ut saltet och spola ned det med vatten. Saltet behöver bytas ut minst en gång i veckan för att det ska fungera.

Ta en ”salviabunt”, tänd den och gå runt i alla rum. Salviarening är ett väldigt effektivt och bra sätt att stilla störande energier.

  • ”Salvia” också bra om du vill rena din aura och ditt energifält. Om du haft en ansträngande dag med tråkigheter, människor som varit jobbiga eller mött andra jobbigheter så du är trött och nere så är detta ett bra sätt. För en tänd ”salviabunt” och för den en bra bit utanför din kropp, så långt du når (minst 30 cm), börja nere vid fötterna och avsluta ovanför ditt huvud.”
  • Tänd gärna en aromalampa med någon god eterisk olja med blomdoft såsom lavendel eller mynta.
  • Städa och vädra i ditt hem ordentligt och släpp in så mycket ljus du kan. Tvätta golven och häll gärna ett par droppar med pepparmyntsolja i vattnet, det ger en extra känsla av renhet. Spela gärna glad och uppiggande musik medan du städar och gör rent. När du städat upp ”fysiskt” så  avsluta gärna med att tända på lite Salvia. När du nu renat ditt hem bör energierna blivit lätta och behagliga
  • Tänd stearinljus och spela harmonisk musik.
  • Ett ”vindspel” är bra och kan hjälpa till att höja energierna, ger samtidigt ett härligt klang. Kristaller och eteriska oljor är också bra hjälpmedel.

Ofta räcker med att rena men vid svårare fall av andebesök kan ett medium behöva anlitas och hjälpa till på plats.