Etikettarkiv | ande

Andlig utveckling

Ljus

Vad är andlig utveckling? 

När vi väljer andlig utveckling som en väg för oss, är det viktigt att finna det som kan få fram den sanna  livsglädjen. Vi kan njuta av livet genom att tillåta oss själva att må bra och göra fina saker för oss själva. Det första steget mot ökad medvetenhet och kontakt med det ”sanna jaget” handlar för mig om tystnad. När vi stillar oss själva och vågar vila i nuet och det som är, kan vi lättare höra vår inre röst. Livet talar till oss när vi stannar upp och vilar i tystnaden.

När vi skänker kärlek svarar livet med lycka

När vi är i kontakt med glädjen och kärleken, är det lättare för oss att kunna ge vidare denna härliga energi som skapas i vårt inre och runtomkring oss. När vi ger ut kärlek och glädje, svarar livet med lycka. Det vi ger får vi tillbaka och som talet sättet säger ”orsak och verkan”. När vi blir medvetna om våra egna tankars kraft, kan vi välja att sända ut en annan energi av tankeformer som attraherar det vi innerligt önskar.

När vi väljer att acceptera andra människor och situationer som de är, behåller vi vårt sanna fokus och vår egen livskraft. Livet blir ett fantastiskt flöde när vi släpper motstånd och istället vilar i det som är. Livet blir så mycket enklare om vi bidrar positivt till att gynna fred, och som alltid börjar med friden inom oss själva.

Vår andliga utveckling genomgår olika stadier

Vår andliga utveckling består av olika genombrott. De är stadier på ens livsväg. Det kan behövas en hel del genombrott för att vi ska komma till stadiet där vi accepterar både oss själva och andra precis som vi är.

Den andliga utvecklingen är individuell och unik för var och en av oss. Andlighet är något som vi finner djupt inom oss själva, medan religion är något som vi lär oss utifrån av andra. När vi lever närvarande i nuet, är vi också starkt förenade med vår egen Själ och vårt andliga jag. Vi förlitar oss helt och fullt till vår egen intuition och följer vårt hjärtas röst. Hela livet är en andlig utveckling för alla människor på jorden, men den stora skillnaden ses mellan de som vandrar sin väg omedvetet och de som vandrar vägen medvetet.

En medveten andlig utveckling

En medveten andlig utveckling startar inte sällan på ett sätt som kan vara uppskakande. Det kan ske genom en större livskris orsakad av en anhörigs bortgång, en skilsmässa, arbetslöshet att man blir övergiven t.ex. Många gånger påbörjas kan den andliga resan efter mycket ledsamhet och en depression då hela tillvaron ställs på sin spets. Man kanske börjar leta efter orsaker och ifrågasätter livet och dess mening. En del personer överger både vänner och familj för att de inte kommit till samma ”insikter” som man själv gjort. Man känner att man vill frigöra sig och gå sin egen väg. Tillit och tålamod till våra egna processer nycklar mot själslig frihet och vår egen ökade andlighet.

Vår andliga utveckling går inte ut på att dra oss undan världen utan att kunna leva medvetet, helt och fullt och samtidigt vara närvarande i nuet. Kanske behöver man samtala med andra om sina innersta tankar och funderingar. Att bara få stilla sig en stund genom meditation, yoga eller bön. Meditation kan vara underbart men är ingen lek och vissa tekniker kan göra meditationen till ett mycket kraftfullt redskap. Är du stressad och svårt att slå dig till ro och varva ner så kan du pröva att promenera, lyssna till naturen, till vinden, fåglarna och vattnets brus. Att bara få vara och njuta av lugnet och stunden.

Livet behöver balans

Livet behöver balans mellan inre upplevelse och yttre erfarenhet. Den balansen kan skapa kärlek och en känsla av tillfredsställelse som både ger mening, kraft och färg åt livet. Andlig utveckling är helt personlig och den andliga dimensionen en naturlig del av livet för oss alla.

För mig är andlig utveckling en resa mot att bli mer och mer medveten om sig själv och vem man är.

När vi medvetet väljer att skapa en fin och tillfredsställande tillvaro för oss själva, väljer vi samtidigt bort sådant vi inte mår bra av. Vi blir medvetna om ”orsak och verkan” och kan därigenom ta bättre beslut som stöttar vår tillvaro tillvaro i livet. När vi tar beslut utifrån vårt eget bästa, tar vi samtidigt steget in i vår egen fullaste kraft och får tillgång till all vägledning som vi behöver. Nyckeln till frihet och förening med den gudomliga källan, vår ursprungliga kraft, finns tillgänglig för oss alla. Vi kan alla välja den andliga vägen genom både personlig och andlig utveckling.

Andlig utveckling ger oss alla möjligheten att leva i samklang med vår själs sanna ljus och kraft. Andlighet är något som vi finner djupt inom oss själva, förmågan att älska, försoningen mellan människan och livet själv. Andlig utveckling handlar för mig om att återknyta kontakten med vårt sanna ursprung, utan inblandning av vårt ego, vår lägre personlighet manifesterad i fysisk kropp.

Vi är alla andliga varelser, som föds med både en själ och en ande inom oss

När vi kommer i kontakt med oss själva och vårt djupare inre, förstår vi också att det finns en högre intelligens. Vi är alla en del av den gudomliga helheten, på vår själsliga resa genom livet. Vägen till andlig upplysning ser olika ut för oss alla. När vi börjar acceptera och bejaka oss själva, öppnar vi dörren till vår egen sanna kärlek. Vi kan utveckla vår egen andlighet genom att också öka vår medvetenhet kring våra egna handlingar och val vi gör under livets andliga resa.

Andlighet är ett begrepp som människan har lagt in olika tolkningar i, och andlighet och religion är inte detsamma!

Medial sittning

 Hur arbetar ett medium?

Änglafjäril

Andekontakt

Ett medium är en person som inte bara är intuitivt begåvad, utan dessutom kan länka med andevärlden.

Det finns mycket vi inte kan uppfatta med ögonen och för att få tillgång till den information som finns tillgänglig, samt för att kommunicera med andra andeväsen och varelser så kan man ta hjälp av ett medium.

Att arbeta som medium innebär att förmedla budskap mellan andevärlden och vår värld. Alla människor har gåvan och kan genom träning utveckla sin egna mediala förmåga. Att kommunicera med andevärlden tror många är en unik gåva som är få förunnat. Men alla är födda med denna gåva och jag tror att alla kan lära sig att förnimma andevärlden om man är seriös och väldigt intresserad.

När man har en konsultation eller som många säger en ”sittning” och mediumet har en andekontakt gäller det att neutralt förmedla den information som mediumet får. Ofta är det inga problem men ibland kan det vara svårt att förstå vad anden säger eller menar.

Ibland är det svårare att få en andekontakt. Det händer inte ofta men om det händer är det viktigt att vara ärlig och säga som det är. En orsak till att man inte får andekontakt kan vara att klienten inte är redo för det eller att tiden inte är mogen.

När man har en medial sittning med en klient kan jag som medium heller aldrig styra vem det är som vill komma till tals, andarna väljer själv vem som skall komma.

Ett duktigt medium har arbetat med sig själv på det personliga planet och andevärlden arbetar genom mediet på olika sätt. Ett mediums medvetande tillstånd kan variera beroende på vilket sätt som passar mediet och andevärlden bäst.

Ett medium kan använda sig av flera olika metoder i kommunikationen med andra världar.

Den renaste formen av kommunikation mellan andevärlden och vår värld sker då mediet är i trans och i det fysiska fenomenet direktröst. Då har mediet minst möjlighet att färga budskapet. Vid mentalt mediumskap är mediumet vid normalt medvetandetillstånd, detta brukar vara det mest vanliga och är många gånger väldigt effektivt.

Mediet kan förnimma bilder, ljud och röster, känna smaker, dofter, uppleva känslor och fysiska tecken i kroppen.

Det finns olika sätt att länka med andevärlden.

Clairvoyance – Man ser andar och föremål från andevärlden.

Clairaudience – Man hör andevärlden prata till en. Att kunna höra andevärlden är en annan gåva, man hör helt enkelt ord eller meningar som sänds till dem.

Clairsentience – Man upplever känslor från andevärlden.

Dofter är ett annat sätt att förmedla sig till oss, doften av en viss parfym kan upplevas som är förknippad med vår vän från andra sidan. I dofter finns mycket känslor och minnen, mer än vi anar.

Till det medium som är begåvade med att känna, så kan även våra vänner dvs andar från andra sidan beröra så att man känner av deras närvaro.

Varför kontakt med andra dimensioner

Orsakerna till att människor vill få kontakt, genom ett medium med andevärlden är många. Vissa vill få kontakt med en speciell avliden person medan andra endast vill se vilken ande som kommer för att tala och ge budskap. Gemensamt för att personer som går till ett medium är att man önskar skapa kontakt med andevärlden, få svar eller säga någonting själv.

Genom ett medium kan man få en hel del information om vem anden är  och vad anden vill förmedla genom känslor, ord eller upplevelser.

Olika arbetssätt och upplevelser

Hur ett medium uppfattar kontakten med anden varierar. Den som har lätt för fysiska intryck kan känna sig trött, matt eller andfådd efter en sittning.

Avslutning

Det är viktigt att man inte går och är öppen ständigt efter att ha haft kontakt med andevärlden. Jag själv ser alltid till att stänga mig  ordentligt när jag är klar med ett samtal eller en sittning. Jag stänger och öppnar med hjälp av en kort chakrameditation.

Automatisk skrift

Automatisk Skrift

Automatisk skrift

Sätt dig bekvämt med ett block i ditt knä eller ha ett papper/block liggande på ett bord framför dig. Håll i pennan (gärna en blyertspenna) och låt den vila väldigt lätt mot pappret. Försök slappna av och tona in dig mot andevärlden, be att de ska ge dig någon form av tecken.

När du tycker att du känner att det är dags och att du är redo att börja så ställer du frågor via ditt inre eller rakt ut i luften.

Informationen/svaren ska då hamna på pappret. Det är viktigt att vara lätt på handen och försöka känna åt vilket håll pennan röra sig mot. På detta sätt skriver man ner informationen man får. Det kan vara svårt att veta om det är ens eget intellekt som lägger sig i eller inte speciellt i början då man håller på att lära sig. Men genom tålmodig övning brukar det kunna gå.

Det kan också vara svårt att sedan läsa det som står skrivet, speciellt i början. Man lyfter sällan pennan från pappret under den automatiska skriften, så skriften, symbolerna eller vad som nu skrivits ner flyter ibland ihop och kan vara svåra att urskilja men man lär sig genom övning.

Ouijabräde

Ouijabräde!

Ouijabräde består av en skiva, oftast tillverkad av polerat trä där alfabetets bokstäver, siffrorna 1-9 samt ord i stil med ja och nej samt adjö skrivits i en halvcirkel. För att peka ut bokstäver eller ord används en enkrona eller en liten träplatta med ett litet hål i mitten som alla försiktigt lägger en finger på om man är flera. Man kan också förenkla det hela genom att skriva ner bokstäver, siffror och ord på ett stort papper. Sedan tar man ett vanligt dricksglas och ställer det upp och ner på pappret. Deltagarna låter ett finger lätt vila på glaset, och med spänd förväntan så börjar snart glaset att röra på sig.

Deltagarna kan med avsikt styra vad som händer genom att föra och styra sitt finger. Därför ska den som ställer frågan inte göra det högt, utan under tystnad. De andra som är med bör också vara tysta där de sitter. Om man inte heller då får något läsligt eller begripligt resultat, kan man ta till Ouijabrädet, där meddelandet bokstaveras fram, långsamt men fullt begripligt.

Kontakt med ouijabräde

Ett ouijabräde ska man inte leka med utan ska behandlas med full respekt och under kontrollerade former!

Det är en metod för att kontakta andra sidan. Det kan gälla döda anhöriga, astrala väsen eller olika typer av andar. Det finns många olika teorier om vad det är. Många säger att Ouijabräde bara är ett sätt att få det man tänker bevisat.

Hur man börjar med ett ouijabräde

Om man vill vara på den säkra sidan kan man skapa en skyddande cirkel först. Ha några ljus framme, så att man kan se i det släckta rummet.

Börja med att hålla ett glas över ett av ljusen och låt det värmas upp. Ställ sedan frågan till glaset om det finns någon vänligt sinnad ande i rummet, ställ ner glaset på frågetecknet och så lägger alla deltagarna sitt pekfinger lätt mot glasets botten.

Glaset börjar nu sakta röra på sig och förhoppningsvis flyttar det sig till Ja-rutan. Observera att det ibland kan vara ett negativt väsen som låtsas vara vänligt sinnad. Om glaset flyttar sig till Nej-rutan, så säger man bara att man vill avsluta denna uppstådda kontakt och så plockar man bort sakerna i lugn och ro. Fortsätt sedan inte med ”anden i glaset” denna dag utan vänta ett tag istället.

Om man får ett ja-svar, så är det bara att fråga vidare. Man värmer på nytt glaset över ljuset, ställer en ny fråga, ställer ner glaset på frågetecknet och alla lägger sina fingrar lätt på. Sedan läser man svaren man får vart efter vad glaset stannar på för bokstäver. I början kan det gå trögt och långsamt men efter en stund brukar glaset få upp farten. Undvik frågor om olyckor, död och vem som svarar genom glaset.

Avslutning med ouijabrädet

Det är viktigt att man avslutar korrekt genom att plocka bort allt inkl tända stearinljus och glas annars så kan anden stanna kvar efter sessionen. För att driva bort anden ur huset om den inte vill ge sig iväg självmant kan Du rena rummet med salvia som kan beställas ute på internet där man kan köpa tarotkort, rökelse, kristaller mm. Andar som hör hemma på lägre plan brukar inte trivas här då, och försvinner så småningom om man har tur. I värsta fall får man be någon som är kunnig, dvs att någon som är medial att komma och driva ut anden.

Planchette

Planchette ny

Planchette

En planchette är en liten hjärtformad eller trekantig skiva som är försedd med små hjul på ben som den vilar på ett par centimeters höjd över underlaget så att den lätt kan glida runt och röra sig. Mitt på skivan så finns ett hål där man satt en penna i rät vinkel mot underlaget den är placerad på.

En planchette används ibland även till ett ouijabräde men är då anpassad till detta från början. Alla deltagare lägger ett finger väldigt lätt på planchetten varpå den, efter en stund vanligtvis börjar röra sig och skriva av sig själv.

Planchetten är en variant av automatisk skrift där flera personer samtidigt kan bidra med sina mediala gåvor samt förmågor. Ibland kan det vara svårt att tyda och se det skrivna resultatet.

Andekontakt

Andar på besök i hemmet

Kontakt med andar

De flesta människor har hört talas om andekontakt men alla vet inte vad det innebär eller hur det utförs. Vi som arbetar som medium har kontakt med andar. Vi alla har våra egna sätt att arbeta och det är därför bra att berätta för den man som tar kontakt för en sittning hur det fungerar med andevärlden.

När man kanaliserar och har kontakt med andevärlden så vet man vanligtvis inte i förväg vem eller vilka som kommer från den andra sidan och som önskar förmedla något. Förutom att ett medium ofta har en eller flera guider från andevärlden vid sin sida som brukar träda fram och ge sig till känna så kan också nära och kära till klienten komma vid en seans. Mediumet öppnar upp sig för andevärlden och andar träder fram och ger sig till känna på olika vis. Meddelanden kan komma från anhöriga men likaså från t ex guider, ljusväsen och änglar. Ett medium ser vanligtvis bilder, symboler samt hör röster.

För att få kontakt med en speciell ande behöver mediet ofta en personlig sak att hålla i, kan vara en bild eller något annat som klienten har med sig som rör den avlidne. Detta kan vara nödvändigt för att ett medium ska kunna komma i kontakt med en speciell ande energi på ”andra sidan”. Mediumet håller vanligtvis saken i sin hand en stund, ibland kan den läggas i en låda eller ett kuvert för att inte ge mediumet några ledtrådar.

Budskapen man får från andevärlden kan vara olika då mediet inte är den som avgör vad som ska förmedlas utan det kommer som budskap till mediet. Det som kommer fram är ofta något som kan stärka klienten i vardagen eller som svar på något man funderat över. Budskapen från andevärlden skiljer sig åt men det har ofta med klienten att göra då det är den som har kommit för en seans/reading.

Mediet kan genom andevärlden få fram personliga saker om en avliden eller om någon som kanske har försvunnit. Du kan få vetskap om hur han eller hon har det nu. Kanske denne också vill ge ett budskap eller vill förmedla något viktigt. Du kan likaså ställa egna frågor. Vad som kommer att sägas eller ske i en seans kan vara svårt att säga i förväg eftersom allt hänger på vad som är viktigt för dem som är på ”andra sidan” dvs i andevärlden.

När jag säger att det är viktigt för dem, beror det på att när någon dör så tar de vanligtvis inte med sig de smärtsamma och emellanåt jobbiga upplevelserna som vi har här på jorden. De är inte längre lika viktiga utan som avliden släpper man taget om dessa och går vidare. Ibland kan de nämna det, andra gånger har de andra saker de hellre vill tala om. Mediet kan inte ge garantier om vad som kommer fram vid en kanalisering med andevärlden.

Beskydd

Beskydd

Hur beskyddar man sig

Att beskydda sig betyder att man skyddar sin energi och det är viktigt att göra detta speciellt om man arbetar med energier och det andliga.

För att utföra detta enkelt och snabbt kan man föreställa sig att man för en genomskinlig ogenomtränglig hinna över sig själv och att genom denna inget sedan kan passera vidare till dig. Man inte vill ju inte att någon stjäl ens energi för då kan man bli trött och känna sig helt slut. Det händer ibland när man är på stan, när någon ringer eller när man bara befinner sig någonstans och det finns någon i närheten som tömmer en på energi, detta görs ofta inte medvetet utav någon utan det blir så. Om du märker att det ofta blir så när du träffar en speciell person eller gör något speciellt så är det detta som sker och det bör du givetvis skydda dig ifrån.

En annan viktig sak är att det finns många väldigt negativa människor som också kan dränera dig på energier och som inte heller är bra för dig utan dom ska du försöka hålla dig borta ifrån.

Det kan också vara någon som är arg eller pratar illa om dig och det kan du känna av. De flesta negativa påverkningar kan vi skydda oss emot. Om du beskyddar dig påverkar det dig inte i samma utsträckning.

Det finns flera sätt att beskydda sig på.

Det första man bör tänka på är att man jordar sig. Du sätter dig ner i lugn och ro och sedan föreställer du dig att det går rötter ut genom dina fötter som går rätt ner i jorden. Sedan föreställer du dig att det kommer ett vitt ljus från universum som omsluter dig i värme och kärlek och så ber du andevärden om deras beskydd. Detta kan man också göra för sitt hem, en arbetsplats eller på annat ställe där du ofta vistas.

Nu har du beskydd ett tag framöver, gör om proceduren vid behov.

Ett annat sätt att beskydda sig på är genom det som kallas ”guldägget”.

Det kan upplevas som starkare än det vita ljuset då inget kan upplevas tränga igenom guld. Detta kan du använda om du behöver extra beskydd. Först så jordar du dig och sedan ser du framför dig ett ett väldigt stort ”guldägg”, du går fram och öppnar upp det, går sedan in i det och låtar dig insvepas av all värme, kärlek och beskydd som det ger dig och sedan går du ut igen och fortsätter med dina sysslor eller ärenden. Nu är du beskyddad, gör om det vid behov.

Ibland kan man behöva träna lite på det tills man känner att det fungerar.

Driva bort spöken eller andar hemma!

Gäster från andra sidan

 Ande vid piano

Tips och råd för att få bort andar!

Många gånger när det spökar hemma så är det en avliden släkting eller vän som vill påkalla Din uppmärksamhet av någon anledning. Man kan då känna obehag eller rädsla då man känner eller hör att någon är närvarande.

Antingen kan du ta hjälp av ett medium för att få bort anden eller andarna eller så kan du försöka själv.

Börja med att tända lite ljus och kanske spela lite lugn musik för att få upp en bra stämning. Sätt dig ner i lugn och ro, slut ögonen, försök att rensa bort alla tankar. Sedan ställer du olika frågor, om vem som är hemma hos dig, vad den vill mm. Många olika tankar, känslor och bilder kan nu dyka upp eller att du tänker mycket på en person.

Det är viktigt att du nu har tilliten och litar på det som du får fram. Om du tycker att det blir för jobbigt eller intensivt så kan du be att anden tar det lite lugnare, säg till den att du tycker det är jobbigt och att du inte riktigt är redo ännu och att den får ge dig lite tid.

Om det är någon nära vän eller släkting så brukar allt lugna ner sig när den fått sagt och framfört det som den velat få berätta för att kunna komma till ro.

Om aktiviteterna ändå sedan fortsätter i hemmet trots att detta är gjort då kan man ta kontakt med ett medium.

Hur vet jag om anden gått vidare till ljuset?

Om en ande inte gått vidare till ljuset så utstrålar den obehagliga energier, detta ska dock inte blandas ihop med den känsla som man kan få när man är rädd. När anden gått vidare till ljuset så känner man det, det blir då också lugnt hemma energimässigt och det är heller inte obehagligt längre.

Trollbord!

Trollbord
 Trollbord

Trollbord är ett trebent pelarbord som kan ”prata”, det meddelar sig genom att lyfta på benen. Trollbordet är oftast tillverkat av trädet ”al” och det ursprungliga trollbordet innehåller varken skruv eller spik. Ena benet är ett Ja-ben, det andra är ett Nej-ben och det tredje är ett Räkne-ben (det bokstaverar även alfabetet a, b, c, d, e, f mm). För att det ska fungera ska det placeras direkt på golvytan, inte på någon matta. Det bästa är om man är 2-5 runt bordet. Sitt på vanliga stolar men luta Er inte mot ryggstödet.

Dags att börja:

Ibland kan man behöva sjunga eller tala till trollbordet för att höja energierna i rummet och hjälpa trollbordet att komma igång. Placera sedan handflatorna på bordsytan. Ska du göra detta själv så placera dina händer på bordsytans mitt, annars så placeras händerna jämt fördelat längst ut på bordet så egentligen bara fingrarna ligger försiktigt på bordsytan. Tryck inte hårt utan det ska bara vara lätt beröring med fingrarna.

Börja med att gnida handflatorna mot bordsytan i ca 1 minut, för händerna helst medurs i cirklar. Be trollbordet lyfta sitt ”Ja”ben, om det knappt eller bara lite svagt svarar så får man säga till bordet att vara tydligare och med en uppmaning, ”Bord lyft på ditt ”Ja” ben. Gör likadant med alla ben. Bord lyft på ditt ”Nej” ben tills det svarat tydligt och så görs samma procedur med räknebenet. Säg t ex så här till räknebenet ”Bord räkna till fyra” och då ska det räknebenet lyftas 4 fyra gånger från golvet.

När dessa övningar gjorts med goda resultat så kan man börja ställa frågor till trollbordet. När Du/Ni ställer frågor till trollbordet så måste de kunna besvaras med ett ja, nej eller ett räknetal. Om man vill bokstavera till ett ord så översätts räknetalet till bokstäver, dvs 1=A, 2=B, 3=C, 4=D osv. Man kan ställa även tysta frågor till trollbordet om man hellre vill det.

Ibland kan bordet luta sig väldigt mycket och nästan lägga sig i någons knä och då brukar man säga att anden som tar kontakt via trollbordet vill ge en kram.

Det brukar vara andliga guider, andeväsen eller någon avliden släkting som brukar ta kontakt vid dessa ”seanser” och man kan se det som en mötesplats med dem som gått över till andra sidan.

Lycka till

Medium och medial vägledning!

Medium

Medial vägledning och rådgivning

Livet är en stor gåta och många funderar över vad som är meningen med livet. En viktig del av livet enligt mig är att lära sig och utveckla medkänsla – kärleksfull vänlighet.

Som medium länkar man till andevärlden och skapar en bro till den andra sidan. Man tar kontakt med bortgångna personer som gått över till andevärlden för att förmedla en information och medvetenhet till de efterlevande.

Vårt livstema är något som vi själar väljer själva. Få ”har valt den mediala vägen”.  Som alla våra kommande vägar i livet så är den mediala väldigt krävande och utmanande men på samma gång mycket givande.

En av de viktigaste delarna av arbetet som medium är enligt min uppfattning att kunna ge fortlevnadsbevis på att våra nära och kära finns med oss även efter den fysiska döden. Sedan är det naturligtvis en bonus i det hela att andevärlden likaså ger oss råd och tips om hur vi bäst kan förhålla oss till de livssituationer vi hamnar i.

Enligt min mening är alla är födda med denna begåvning och jag tror att alla kan lära sig att förnimma andevärlden om man är seriöst intresserad.

Min andliga resa som medium

Jag själv upptäckte redan som barn att jag var medial. Likaså har mitt intresse för det övernaturliga och det okända alltid varit väldigt stort. För mig har den mediala biten alltid följt mig. För mig som medium är är det en gåva som jag valt att förvalta väl. Min karma var att i detta liv utveckla mig till medium och denna väg känns väldigt naturlig för mig. Alla har vi olika vägar att gå och jag valde tidigt min väg, den andliga vägen. Och att jag skulle bli ett medium har alltid funnits med mig, ibland medvetet och ibland omedvetet. Jag har alltid varit en sökare, hela livet har jag känt att det finns något mer än detta och att det finns något som är större än oss själva

Känner man att man har en dragning till att bli medium så kan det räcka, man kan helt enkelt vara i kontakt med sig själv. Så lyssna alltid inom dig, din själ vet din väg.

Andevärlden är full av kärlek

Var inte rädda för dem i andevärlden. De andar som kommer igenom vill alla väl och de vill ofta förmedla råd till oss och de är väldigt kärleksfulla i sina budskap. De har mycket humor och de förekommer ofta många skratt och roligheter. Ibland så skojar de friskt med både medium och publiken.

Det kommer ett väldigt stort ansvar med att vara medium

Som medium behöver man ha livserfarenhet för att kunna hantera och hjälpa människor som inte mår bra. Vi måste kunna förstå, stödja på ett bra sätt och för att kunna detta behöver man ha kommit långt i sin personliga utveckling. Det är viktigt att vi medium mår bra själva och inte har tunga obearbetade saker med oss. Min erfarenhet är att våra andliga vägledare helst arbetar med oss när de känner att vi är trygga och stabila. Ibland prövas vi och blir ifrågasatta. Ett bra medium tror inte för att den vill tro utan den tror för att den har fått trovärdiga bevis för att det finns andra energiformer och ande väsen som vi kan komma i kontakt med.

Att vara ett medium är en yrkesroll

Vi som arbetar som medium är vanliga människor och inget annat. När vi inte arbetar så är vi som vem som helst. När vi inte arbetar så vill vi inte bli behandlande som något annat än vanliga människor. När ett medium inte jobbar så stänger mediet ner och lever ett helt vanligt liv.

Jag har under min tid som medium fått lära mig att jag enbart är en neutral kanal för andevärlden. Det är andevärlden som bestämmer vilken ande som kommer igenom mig som kanal och vilket budskap de vill förmedla. Enligt min mening har andevärlden en mycket högre intelligens än vi har, och det är de som bestämmer vilken vägledning eller vilket budskap som är relevant för klienten, jag är bara en del av ett team.

Många gånger är livet förvirrande för oss medium, vi känner ofta att vi inte hör hemma här och att vi inte riktigt passar in. Upplever många gånger att vi är iakttagare och ser på utifrån.

Hur utvecklas man som medium

Som barn var jag känslig och ganska orolig. Tyckte inte om att vara barn och ville alltid bli stor. Kände mig aldrig hemma i min roll som barn. Kände att jag ville något annat och upplevde inte barndomstiden med någon direkt glädje. Detta gjorde att jag tidigt började söka mig inåt och fick upp intresset inom det andliga. Satt alltid och läste om spökerier och onaturliga upplevelser i min farmors veckotidningar. Det är inte ovanligt att medium börjar utveckla sitt intresse för det andliga tidigt i livet för att lära oss att känna av. Jag var känslig och kände tidigt av andra människor och känslotillstånd.

Kan man som medium se allt hos en annan människa

En medial person läser inte av alla människor och kan inte se allt. Det hade varit jobbigt för en medial person att se in i alla personers liv. Då hade mediet slitit ut sig. Något man lär sig under sin utbildning är att stänga ner för att undvika detta.

Jag tar inte beslut åt människor när jag arbetar som medium och jag talar inte om för dem vad de bör göra med sina liv. Det är inte mitt jobb som att ta beslut åt andra och tala om för dem hur de ska leva sina liv. Det är upp till klienten att själv bestämma utifrån sin egen sanning.

Mitt arbete som medium är bara att förmedla det som kommer från anden, och inte att omvända människor till mitt tänkesätt eller min tro på ett liv efter döden.

Har alla medium sett övernaturliga saker som barn?

En del medium har sett andar som barn och andra inte. En del medium börjar sin andliga utveckling tidigt och en del börjar den senare. En del medium har inte haft kontakten öppen tidigt då de först behövde andra erfarenheter, och var därför stängda för kontakt med andevärlden som barn och under sin uppväxt. Andevärlden vill heller inte skrämmas och skapa rädsla. Många barn är mörkrädda och då kan det bli ännu värre om man börjar känna av starka energier runt sig. Effekten kan bli att barnet stänger av helt och hållet och väljer att inte mer öppna upp sig igen.

Hur kan man stänga ner kontakten med andevärlden?

Människor upplever ofta att de är öppna, både för känslor och för andar, att det påverkar deras liv negativt. Hur kan man då stänga ner och hantera dessa saker som de inte förstår? Finns inget lätt svar på detta, man kan inte lära någon att stänga ner eller att hantera detta på ett par minuter. Det är en process som tar tid. För att göra det behöver du lära dig vad det är som påverkar dig. Kommer dessa känslor eller tankar du får från andevärlden eller tar du in dem telepatiskt från en annan person? En chakramedition kan vara till stor hjälp för att stänga ner och inte vara så mottaglig.

När jag arbetar som medium är jag en öppen kanal för andevärlden. Själv har lärt mig att öppna upp och stänga till andevärlden med tankens kraft. När jag inte arbetar medialt så är jag som vem som helst.

Det finns olika sätt att länka med andevärlden

Som medium får man förnimmelser genom sina sinnen när man får kontakt. Det innebär att man kan höra, se, uppleva dofter, smaker och känna i den fysiska kroppen.

Mentalt medium

Arbetar man som mentalt medium handlar det om att kommunicera budskap. Mediet släpper helt de egna känslorna och värderingarna för att komma i kontakt med de andar som vill göra sig förstådda eller träda fram från andevärlden.  På tv-program som ”Det okända” är det oftast mentala medium man ser.

Transmedium

Den som arbetar som transmedium är inte själv medveten om vad som sker, och är utan inblandning av egna tankar och känslor. Man försätter sig i trans och överlåter kroppsligt tal och funktioner till någon från den andra sidan. Talet kan förändras och påminna om den person vars gestalt nu använder mediets tal. En del anser att detta en av de djupaste typerna av medialitet då man helt ställer sig utanför och är en kanal för dialog mellan klient och besökare. Ibland kan också ett mediums ansiktsdrag och utseende förändras. Detta kallas transfiguration och är någonting som kan ske om den som talar börjar ta en fysisk form. Det är inte många som upplever transmedialitet och betydligt färre som är med om transfiguration.

Fysiskt medium

Detta innebär att föremål i ett rum rör sig, att ektoplasma (energi) formas till ett föremål eller till en kroppsdel, man kan se varelser, väsen och saker kan börja röra på sig och skaka. Det finns endast ett fåtal i Europa som arbetar som fysiskt medium och det är inte många som får möjlighet att närvara vid en sådan manifestering. Oftast är de som får vara med väl utvalda för att få fram de energier som behövs.

Psychic art

Det finns ett par medium i Sverige som arbetar med detta. Ett fåtal som behärskar detta sätt att arbeta och resultaten är ofta häpnadsväckande. Psychic art går ut på att ett medium i förväg ritat av anden som kommer för en seans eller sittning. I vissa fall kan teckningen vara ett direkt porträtt av anden i fråga, det vill säga den som kommer på besök från “andra sidan”

Klärvoajans

Klärvoajans betyder klarseende. Man kan beskriva förmågan som att få information via inre bilder, att se med sina ”inre ögon”. Det kan gälla händelser, personer eller ting som inte har en materiell aspekt. Det kan röra en avliden människa eller ett andeväsen” men också auran hos en levande person.

Kläraudiens

Kläraudiens betyder att ”höra klart” man hör men inte med den yttre hörseln. Det har att göra med en ”inre information” eller ett ”inre vetande”.

Hur tidigt kan man få kontakt med en avliden på den andra sidan?

Enligt min erfarenhet så brukar anden vilja få vila när den kommer över på den andra sidan en kortare tid men en ande komma direkt efter sin bortgång om den så önskar. Jag har vid att par tillfällen kommit i kontakt med bortgångna efter bara några dagar. Det kan vara att klienten av någon anledning inte är mogen för en andekontakt.

Hur visar sig andevärlden under en seans?

Det kan t ex låta så här: ”Jag har en kvinna med mig som inte är så lång. Hon ser ut att vara i 50-årsåldern, med tunt ljust hår. Hon har ”fyrkantigt” ansikte och glada, vackra ögon. Jag känner mig full av skratt och bus, så det känns som om hon var en mycket positiv och gladlynt person när hon levde här på jorden. Hon har vårdat människor i sitt yrkes liv och hon gick bort mycket hastig. Hon ger mig smärta över bröstet, hon talar om att hon var hemma när han gick över till den andra sidan.

Hur går en medial konsultation till?

När man kommer till mig så brukar jag be klienten ta med ett foto eller ett föremål som rör den ande man vill komma i kontakt med. Jag kan inte garantera att just den avlidna kommer då de är upp till dem på ”andra sidan”. Jag vill inte se bilden innan. När man går till ett medium, är det bra att inte ha för stora förväntningar på att en speciell ande skall komma. Det finns olika skäl till varför andar kommer eller inte.

Vid en konsultation så brukar jag börja med att klienten lägger upp en eventuell bild på bordet, upp och ner så jag inte ser bilden. Jag öppnar sedan upp för att skapa kontakt, dvs en bro till den andra sidan.

Därefter skriver jag ner informationen som kommer till mig och lämnar över informationen till klienten. Efter det får kunden ställa frågor och och övrig information förmedlas.

Varför är det bra att skriva ner budskapen först?

Jag vill att när man efter en sittning med mig ska veta att informationen kom från mig innan vi började samtala med varandra. När man har suttit en stund så blir det ofta att man tillsammans börjar prata och jag vill inte att klienten ska fundera över vilken information jag lämnat och när den lämnades.

Medial vägledning och tarot

Ibland vill kunden att jag skall lägga tarotkort, det är kunden som bestämmer hur man vill ha det. Träffar jag kunden så är det bra om kunden blandar tarotkorten själv. Jag lägger sedan oftast ut det Keltiska korset. Jag börjar med att berätta om det som ligger i nuet och det som har hänt tillbaka tiden först. De första korten jag tolkar är mycket viktiga att de blir rätt först. Klienten kan ställa frågor om det som är viktigt likaså. De är inte alltid man kan få ett svar. Jag spelar ibland in konsultation på cd, för att klienten skall få möjlighet att lyssna på sin reading i lugn och ro. De kan bli ganska mycket information på en gång och man kan ha svårt att komma ihåg allt.

Mitt mediumskap och syn på livet

För mig är livet är oändligt och härligt. Vi lever så länge vi har något här att lära och när tiden är mogen och vi har genomfört vår livsplan då är det dags att bege sig till vårt riktiga hem på den andra sidan. På jorden är vi bara korta stunder var gång vi väljer att återfödas. När vi avlider då lämnar vår själ den fysiska kroppen då den inte längre behövs. Den har fungerat som ett redskap under livet och lämnas kvar på jorden. När vi lämnar jordelivet blir vi mottagna av våra nära och kära på andra sidan. Där lever våra själar som andar tillsammans i en ljus fin dimension. I varje jordeliv lär vi oss nya saker, livet är som en skola med olika lektioner där vi har saker att lära. Målet med livet handlar inte om att bli förmögna, vackra och berömda. Det handlar om att vi ska lära oss villkorslös kärlek, för att kunna ge kärlek och hjälp till andra människor. Som ande kan vi komma hälsa på de efterlevande och hjälpa dem i deras utveckling samt ge dem tröst.

Söker du ett medium och medial rådgivning?

Medial vägledning ge klienten en klar bild av vem man är, vilka livsvägar man har att välja på. Vägledningen ger en möjlighet att utvecklas, växa och förstå sig själv på ett djupare plan.

Det är inte alltid lätt att hitta rätt väg i livet, om man gått vilse. Genom andevärlden kan man få hjälp med vilken väg som passar bäst att vandra. Kanske går man och funderar över något speciellt, vilken väg man ska välja? Vilket val som är det rätta eller över hur saker kommer att bli?

Som medium kan man förmedla budskap och ge andliga nycklar. Dessa gör klienten stark inför de utmaningar man ställts inför. Under en medial konsultation får man perspektiv och förståelse för den resa man genomgår. Som medium ser man situationen ur olika synvinklar och man kan lättare att förstå det som sker.

Medium hjälper likaså klienten med att få kontakt med den andra sidan, kanske har man någon närstående som gått över.

När en stor sorg, ett trauma eller ett sjukdomstillstånd drabbar en, är det vanligt att man inte kan se helt klart. En dimma lägger sig över en. Känslorna och intellektet glider mer och mer isär och man blir olycklig och funderar. Man kan bli deprimerad, och en depression leder en inte ut ur olycklighet utan snarare djupare in i den.

Ibland är det skönt att få medial vägledning och ingen fråga är för liten eller för stor! En hjälp som kan kan ge styrka och kraft.

Medium som samtalspartner

Ibland behöver man en medmänniska, någon man kan vända sig till och prata med? Någon som lyssnar och förstår. Man kanske står man inför vägval och beslut? Kanske har man oro, problem, konflikter eller kaos i livet – inget är främmande för mig som medium.

Hos mig finner man en medial samtalspartner, som lyssnar och visar på olika alternativ och möjligheter gällande ens liv. Kanske kommer saker fram som man inte har velat acceptera. Det kan handla om livet och olika situationer som behöver belysas så att ljus och kärlek kan börja lysa upp vägen igen. Kanske behöver man ta beslut gällande privatlivet, arbetet, hälsan eller affärer. Det är sedan klientens sak att ta beslut efter den vägledning man får.

Oavsett hur klientens problem yttrar sig eller hur dess livssituation ser ut kan man ringa och få stöd, hjälp och medial rådgivning.

För mig är det viktigt att klienten känner förtroende och min önskan är att klienten ska känna sig trygg i kontakten med mig. Som medium arbetar jag under tystnadsplikt och behandlar det som framkommer med stor respekt.

Vi har alla olika vägar att vandra

Vi har alla olika syften och drömmar i livet?  Vad vill man uppnå och åstadkomma? Vilka avtryck vill man göra? Hur vill man leva och jobba? Stora och viktiga frågor men inte alltid så lätta att svara på.

Det är alltför vanligt att vi sätter upp mål, visioner och lever ett liv utifrån vad vi tror att vi vill och tror är möjligt, i stället för det liv vi egentligen skulle vilja leva och egentligen kan uppnå.

Kanske har man länge försökt skuffa undan känslan av att något är fel i ens arbetssituation? Längtar man kanske efter att göra något annat? Något som är mer meningsfullt, men man vet inte vad.

Det finns så många undanflykter till att inte göra saker. Man är för ung eller för gammal, det är för farligt, man vågar inte, man orkar inte, man har inga pengar eller annat som stoppar upp på vägen.

Som medium ser man oftast inte bara en väg utan flera olika möjliga vägar och möjligheter..

Hos mig får man lätta sitt hjärta och hjälp med att finna nya möjligheter på livets resa.