Medial vägledning

Medial vägledning
Medial vägledning

Medial vägledning

När jag ger medial vägledning så förmedlas budskap från andevärlden och det är andevärlden som styr vem som kommer och vad som kommer att sägas. Som medium förmedlar jag budskap och oftast så kommer det fram som är viktigast just nu. Andevärlden ser saker ur ett mycket större perspektiv och får fram sådant man själv ofta inte är medveten om. En medial vägledning ger hjälp på vägen och ofta ser jag vilka möjligheter som ligger framför klienten och vilket som kan vara ens nästa steg för att nå det man önskar. Vi har alltid val och väljer själva hur vi vill leva våra liv. Vid en medial läsning kan klienten välja att anta möjligheten eller inte.

Hur går det till

Som medium förmedlar jag budskap från den andra sidan och de kommer med kärlek. Det kan finnas perioder i ens liv, då man behöver medial vägledning. Kanske har man inte hittat rätt partner, är orolig över ekonomi eller letar efter svar över en arbetssituation.

Att tänka på 

Innan den mediala vägledningen är det bra om klienten skriver ner frågorna man önskar svar på. Det kan vara bra att starta med en “öppen fråga”. Det vill säga att ”andevärlden” får förmedla de budskap klienten behöver gällande sin livssituation. Att bara låta budskapen få komma innan man ställer egna frågor.

Vid en vägledning så förmedlar man ord, känslor och bilder gällande livssituationer eller specifika frågeställningar. Dessa budskap kommer från den “andra sidan”, från klientens andliga vägledare och guider. Även en avliden närstående kan komma för att ge budskap, hjälpa och trösta.

Min roll som medium vid medial vägledning

När jag arbetar och ger vägledning så försöker jag ta reda på vilka behov klienten kan ha, som exempelvis kan innefatta önskan om att få kontakt med nära och kära som har gått över till andra sidan. Kanske har man funderingar över händelser i det förflutna, vart man står i dag och vad man har för förutsättningar inför framtiden. Likaså försöker jag ge vägledning och inspiration för klientens andliga utveckling. Vi är alla omgivna av kärleksfulla vänner i andliga dimensioner, anförvanter och andliga väsen.

Du kan få den inspiration och drivkraft du behöver för att komma framåt i livet. Att vända sig till ett medium kan vara en hjälp till att hitta inre frid, inte bara då vi befinner oss i en kris. Ibland behöver vi stanna upp och fråga oss själva vart vi är på väg i livet. Dagens samhälle ställer stora krav på oss som många gånger kan kännas övermäktiga, och under livets gång sker saker emellanåt som kan vara svåra att hantera.