Lotta på Glädjekällan är ett av Sveriges mest anlitade medium!

Fjärils ängel på kvinna

Mitt liv som medium

Redan som barn upptäckte jag att jag var medial. Likaså har mitt intresse för det övernaturliga och det okända alltid varit väldigt stort. För mig har den mediala biten alltid följt med. Det är en gåva som jag valt att förvalta väl. Min karma var att i detta liv utveckla mig till medium och denna väg känns naturlig för mig. Alla har vi olika vägar att gå och jag valde tidigt min väg, den andliga vägen.

Att jag skulle bli ett medium har alltid funnits med mig, ibland medvetet och ibland omedvetet. Har sedan barnsben varit en sökare med ett stort intresse för det övernaturliga och under största delen av mitt liv har jag känt att det funnits något mer som är större än oss själva.

Jag tar inte beslut åt människor när jag arbetar som medium. Det är inte mitt jobb som medium att ta beslut åt andra och tala om för dem hur de ska leva sina liv. Det är upp till klienten att själv bestämma utifrån sin egen sanning.

Många människor är nyfikna på sin framtid. Ofta har man frågeställningar gällande yrkesval, kärleken, ekonomin, boendet, familjen m m. Listan kan göras lång…

Detta och lite till kan man se när man spår i t.ex. tarotkort, runor, spå kula, kaffe sump eller runor. Det finns många olika sätt att använda vid spådom och när man vill sia om framtiden. Även om man kan spå och se in i framtiden så handlar det alltid om ett medvetet val, ett val om vilka vägar man vill vandra. I en spådom ser man vad som ligger framför och vilka alternativ som finns.

Under en spådom använder jag ibland både tarot och änglakort utöver min kontakt med mina guider/andliga ledare. Jag berättar vad jag får fram om klientens livsvandring, prövningar och möjligheter. Talar också om ifall det ligger hinder på vägen och vad som i så fall skulle kunna avhjälpa dessa.

En spådom är spännande

Att kunna sia och spå in i framtiden öppnar många dörrar i livet. Genom att se vilka energier och händelser som är på ingång så kan man använda sig utav den informationen och få ledtrådar om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Man kan titta på olika valsituationer för att se vad som kommer ske i slutändan och vilket val klienten troligtvis kommer att göra.

Det viktigaste vid spådom är att man har kanalen öppen till sina andliga vägledare och guider. Det är andevärlden som står för vägledningen. Korten eller de olika verktygen är bara ett redskap får att få ytterligare information om frågeställningarna.

Spådom har funnits i alla tider och människor kommer säkerligen vara nyfikna också i framtiden och föra traditionen vidare. Människor har alltid varit fascinerade av spådomar och utvecklat en mängd olika tekniker för att kunna spå och sia.

Under en medial vägledning även kallad andlig vägledning, så förmedlar jag budskap från den “andra sidan”, genom mina andliga vägledare och guider. Även en avliden närstående eller släkting kan ibland komma för att förmedla något.

Som medium hjälper jag till med att hitta lösningar på problem, ger råd och vägledning utifrån klientens behov.

Inga frågor är för stora eller för små.

Välkommen!