Hälsotips

Din hälsa!

Grönt frukt grönsaker,nyttigt

Förkylning/Hosta/Infektioner

Esberitox N är dokumenterat effektivt för att förebygga och lindra symtom vid förkylning, tillfällig hosta och vid infektioner i de övre luftvägarna. Infektionstiden förkortas och risken för att återfall och komplikationer minskas. Bäst effekt får du om Esberitox N tas vid förkylnings infektionens början, förkylningen kan då oftast hävas helt. Vid pågående infektion visar studier att symtomen lindrar samtidigt som antalet sjukdagar blir färre. Är effektivt både mot virus och bakterier. Esberitox N är i Tyskland registrerat som läkemedel, inga kända biverkningar finns noterade.

Nedstämdhet – Deppighet

Att ibland känna sig nerstämd är en normal reaktion på förluster och svårigheter som kan drabba oss, oftast får det över efter en tid. Blir det långvarit kan man behöva hjälp. Kanske har man svårt att somna, vaknar flera timmar för tidigt, känner sig orolig, rastlöst. Om din nedstämdhet kraftigt påverkar din livssituation och du exempelvis bär på självmordstankar eller inte längre kan gå t ex till ditt arbete så sök hjälp hos din läkare. Vid vanlig nedstämdhet/ deppighet kan du pröva Johannesört, ett naturligt läkemedel utan biverkningar och inte heller vanebildande.

Premenstruella besvär – PMS

Orsaken till ömma bröst och andra PMS-besvär är en obalans i kroppens fettsyra sammansättning. Denna leder till en överkänslighet mot en normal hormonnivå. Genom att ge Jättenattljus olja normaliseras fettsyrabalansen och problemet minskar eller försvinner helt. Jätte nattljusolja behandlar därmed orsaken dvs. källan till besvären, inte enbart symtomen. PMS-besvären börjar efter ägglossningen och upphör ca ett dygn efter det att menstruationen kommit igång.

Problem med mage/tarm

Robert Gray’s tarmrengöringsprogram avlägsnar gammalt material ur kroppen som kanske har funnits där i många år. En uppbyggnad av stagnerat material uppstår i tarmarna när människor ärter fel sorts mat, skräpmat, äter för mycket samt om matsmältningen inte fungerar perfekt. Detta slembildande restmaterial kan blockera tillfredställande tarmfunktion och ligga till grund för bakterier och svampar. Detta skapar kronisk förgiftning av vårt blod och hela vårt system orsakar trötthet och en kronisk försämring av hälsan och vitaliteten, detta är inte normalt men drabbar många av oss. Robert Gray’s tarm rengöringsprogram avlägsnar dock allt detta stagnerade restmaterial och du får en bra fungerande mage och tarm.

Vitaminer

Mivitotal innehåller de åtta viktigaste mineralämnena, 56 spårämnen, C-vitamin och 14 andra vitaminer samt 18 L-bundna aminosyror och utgör en av de mest kraftfulla näringslösningar som finns att få. Innehåller inte socker, jäst eller konstgjorda färg- och smakämnen.

Fettsyror förebygger och motverkar sjukdomar
De essentiella (nödvändiga) fettsyrorna är livs viktiga för oss som vitaminer då människan inte kan tillverka dem själv i kroppen. För att vi ska hålla oss friska behöver vi tillräckligt med nödvändiga fettsyror genom kosten eller som kosttillskott.

Bristen på fettsyror förorsakar många olka hälsoproblem: hyn torkar, kliar och blir inflammerad. Följden kan bli acne, man kan utveckla håravfall, minnet försvagas, funktionen av hjärtat och kärlen rubbas. Luft vägarna kan eventuellt förträngas (täppas till). Det kan uppstå inflammation i luft vägarna och i lederna, såren kan läkas dåligt och den allmänna motståndskraften försvagas. Du kan få problem med mage och tarm. Psoriasis kan ibland bli bättre med hjälp av fettsror.
De många bristsymtomen beror på det faktum, att de essentiella fettsyrorna är beståndsdelar i alla våra celler. Ett bristillstånd medför rubbningar i cellernas funktioner och kan leda till insjuknande.

Nödvändiga fettsyror finns huvudsakligen i vegetabilisk kost och i fisk. Det är just därför som läkare och näringsfysiologer idag rekommenderar att vi minskar intaget av animaliskt fett och ökar växt- och fiskfetternas andel i vår föda. Med dessa åtgärder blir förhållandet mellan mättade (ohälsosamma) och omättade (hälsosamma) fettsyror bättre.

Fettsyror samt ovanstående produkter finns att köpa på hälsokosten.