Förbättring och harmoni

Kvinna cyklar blommor

När vi lär oss att lyssna inåt, förstå och respektera oss själva har vi möjlighet att läka själsligt och kroppsligt. Det är inte kroppen som överger oss – det är vi som överger den. Först när vi bejakar och lyssnar till våra sanna behov mår vi bra och blir vi lyckliga…

Affirmation: Idag fokuserar jag på att vara den jag är!