Emapati och medkänsla…

Kvinnor hus halmtak

Medkänsla och empati dämpar känslor av ångest, rädsla och fientlighet. Det gör att hjärtat mår bättre. ”Tiden läker alla sår”, säger man och det gäller framförallt våra känslomässiga sår.