Archives

Vidarkliniken

Vidarkliniken

www.vidarkliniken.se

Om jag skulle bli sjuk skulle jag välja ”Vidarkliniken”. Där erbjuds en kombination av skolmedicin, antroposofisk läkekonst och vård. Svensk sjukvård har missat de alternativa kunskaperna som erbjuds i andra länder. Här ser de människan som en helhet och har en bred gedigen kunskap. Vidarkliniken är det enda sjukhuset i Norden som integrerar skolmedicin med antroposofisk medicin.