Det världskända mediumet Sylvia Browns profetior

sylvia-brown

 

Ni väljer själv om ni tror på det eller inte. Lägg märke till att vissa förutspåelser redan håller på att hända.

Förutsägelser Om Det Nya Milleniet – 1999 till 2099

*New York och östkusten kommet ta initiativ till att minska brottsligheten och hemlösheten 1999-2000

* Den cancer vi känner till idag kommer kunna botas helt inom den närmaste hundraårsperioden, tack vare ljudvågor, behandling med ljuskänslig medicin och ”själförstörande” celler.

* Det kommer finnas gott om automatiserade hem som kontrolleras med hjälp av elektriska manöverbord. Man kommer att bygga hus av pressat papper med plastbeläggning, och innerväggarna kommer att vara uthyrbara. Många hus kommer att vara trevåningshus, med tak som kan skjutas åt sidan för att svävare ska kunna lyfta och landa.

* Elbilen kommer att bli fulländad och ha flytförmåga för att kunna ta sig över vatten till motorvägar. De här elbilarna kommer en dag att få kraft från atombatterier.

* Hela människokroppar kommer inte att klonas, men däremot enstaka enstaka kroppsdelar som kommer att användas vid organtransplantation.

* Tandläkarkonsten kommer att utveckla en smärtfri metod att dra ut tänder, i vilken man använder en sorts sug som dessutom samtidigt ersätter den utdragna tanden med en ny.

* Diagnoskammare kommer att kartlägga kroppens elektroniska balans för att kunna förutse hälsoproblem innan de uppstår.

* Det kommer att finnas cylinderformade rum i vilka människor kan se projicerade bilder av sig själva med olika kläder och färger. När man väl gjort sitt val kommer kroppen att skannas för måttning och de nya, skräddarsydda kläderna kommer att vara färdiga två dagar senare.

* Invasiv kirurgi med skalpell kommer att bli omodern. En ”molekylärjoniseringsapparat” kommer istället att avlägsna de drabbade cellerna och därefter försluta såret utan att det bildas ärr.

*Plastikkirurgin kommer att utvecklas så att man kan omforma hela ansiktsstrukturen. Patienten kan välja vilket utseende som helst.

*Presidentämbetet kommer att försvinna. USA:s styrelseskick kommer istället att återgå till det gamla grekiska senatsystemet.

* Istället för att en enda påve kommer man att välja ett tremannavälde av påvar, var och en ansvarig för en egen geografisk del med katolsk befolkning.

*År 2050 kommer det att råda fred i mellanöstern.

*År 2060 kommer USA:s västkust, delar av östkusten och en stor del av Japan att drabbas av förödande ”tsunamis”, eller tidvattenvågor. Som ett resultat av dessa vågor kommer nya, stora landmassor att höja sig vid de hawaiiska öarna.

* Atlantis kommer att börja återuppstå 2023 och vara fullt synligt 2026.

* Efter år 2050 kommer vi att gå in i ”Messias tidsålder”. Människor kommer att anförtro sig åt sin andlighet, och fred kommer att råda i många år. Lyckade kommunala boendeformer kommer att uppstå i vilka invånarna äntligen lär sig älska varandra och arbeta tillsammans.

* Behandling mot depression och humörproblem kommer att ske i en ”kontrollkammare” som skonsamt sänder känselstimulering till hjärnan, inklusive lukter och musik som förstärker kännslan av välbefinnande.

* Mediciner i tablettform kommer att försvinna. Istället kommer medicineringen att ske genom huden med hjälp av smärtfria luftinjektioner.

* Rymdraketer kommer inte längre att drivas av flytande bränsle. Rymdresor kommer istället att ske med hjälp av kärnkraftsdrivna cylinderformade farkoster.

* En månbas kommer att skapas och vara ett turistmål och en bas för vidare färd mot avlägsnare mål.

* År 2055 kommer de flesta städer att vara inneslutna i kupoler på grund av försämrad atmosfär.

* Ett virtuellt ”headset” kommer att stimulera hjärnvågorna och göra det möjligt för människor att lära in hela bibliotek av information under loppet av endast några minuter.

* Jättelika frukter och grönsaker kommer att odlas i växthusmiljö. Deras näringsämnen kommer att sammanställas i en starkt koncentrerad injektion.

* Kraftfulla, immunförsvarsförstärkande proteiner, som inte kommer från animaliskt kött, kommer att utvecklas.

* Ett hjärnstimulerande medel utan bieffekter kommer framgångsrikt att bekämpa alla typer av beroenden.

* Avrättningar kommer att utföras genom en fullständig förångning av kroppen.

* Individuella regeringar kommer så småningom att ersättas av en enda global regering.

* Innan det blir fred i världen kommer det att inträffa stora jordförändringar och biologiska krig kommer att utkämpas. Men ur allt det onda kommer det goda att träda fram, och pendeln kommer att svänga tillbaka till medmänsklighetens och kärlekens favör.

* Det kommer att uppstå små inbördeskrig och skärmytslingar länder emellan. Men det kommer inte att bli något mer världskrig och ingen kärnvapenkatastrof.

* Mot slutet av det tjugoförsta århundradet kommer slöjan som skiljer vår värld från Den andra sidan att bli tunnare, så mycket tunnare att de flesta människor med lätthet kommer att kunna se och kommunicera med sin andliga vägvisare och sina avlidna nära och kära.

* Många bluffprofeter kommer att träda fram och hävda att de är den återuppstånde Jesus, särskilt tiden runt milleniumskiftet, och försöka vilseleda människor.

* Ytterligare fyra kometer kommer att passera under de närmaste hundra åren.

* Främmande livsformer kommer att låta sig bli sedda på jorden år 2010. De kommer inte att skada oss. Istället kommer de att vara här och observera vad vi gör med den här planeten. De kommer också att återigen lära oss att använda anordningar som upphävertyngdkraften, som de gjorde under byggandet av pyramiderna.

* Det kommer att råda fred mellan år 2050 och 2100.

* Jag ser inget bortom år 2100, vilket kan betyda att slutet kommer ”som en tjuv om natten”.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s