Dagens tarotkort är fyra i svärd! Vad har kortet att berätta för dig?

Svärdsfyran

Fyra svärd visar på att man behöver en vilotid. Man drar sig tillbaka, tar det lugnt eller håller sig på avstånd. Viktigt här att få vila eller göra ett uppehåll så att tankarna får ro. Du funderar på vilka gamla mönster du vill bryta. Avvakta och meditera så kommer du känna vilken väg du ska ta. Svärdsfyran visar på att mycket tankar och känslor har en stor roll i den inre stress som upplevs här. Be att universum hjälper dig med de eventuella beslut som behöver tas. Trots problem finns det ändå en stabil grund att utgå från. Ta en paus, avsätt tid för dig själv och kom i kontakt med dina känslor. Det kommer stärka dig och göra gott. Kortet manar till att bryta gamla mönster.

Dagens tarotkort är drottningen i stavar! Vad har kortet att berätta för dig?

Stavdrottningen

Drottning i stavar står för reflektion och inspiration. Detta kort kan vara du själv, en kvinna, hustru eller väninna som är vuxen, kreativ, ambitiös, driftig. Du själv har nått en personlig mognad nu och ditt självförtroende står på topp. Du är nöjd och fylld av kärlek till livet. Kan också visa på styrelsesammanträden, arbetsmöten eller andra kreativa händelser med människor. Din intuition är stark och du vet hur ska använda den. Kortet visar också på olika möten och rådgivning från andra, men du ska själv ta besluten. Andra upplever denna kvinna som kan vara du eller någon i din närhet som attraktiv, glad, helhjärtad, ansvarsfull självmedveten, beslutsam, ärlig och karismatisk.

Dagens tarotkort är 7 i stavar! Vad har kortet för budskap till dig?

Stavsjuan

Sju stavar står för tapperhet, starkt engagemang ock risktagande. Du har pondus, är självsäker och målinriktad. Kortet visar på olika former av framgång och du tar för dig. Kan också innebära förmåner efter hårt och mödosamt arbete. Du upptäcker nya sidor av dig själv, kämpar och vågar ta risker. Du visar nu din starka vilja, känner stolthet och kämpar för det du vill ha. Kämpar på egen hand, är stark i dig själv, står upp för dig och dina åsikter.

Dagens tarotkort är två i Pentagram! Vad har kortet att berätta för dig?

Mynttvåan
Två mynt visar på balans och samarbete. Du söker efter jämnvikt och ekonomisk trygghet. Det gäller nu att ha en övergripande blick över allt som händer och sker. Kan nu ha många bollar i luften. Kortet två mynt säger att det är möjligt att vandra längs två vägar samtidigt. Ditt liv står under ständig förändring vilket får dig att växa genom att du vidgas och expanderar. Låt denna förvandling och utveckling ske men försök ha en övergripande blick över saker och ting. Kanske överväger du något, och kan ha svårt att veta vad du vill samtidigt som du kan ha svårt att avvakta. Saker är på gång, förändringar i ditt liv, det expanderar och kortet visar på utveckling och olika valsituationer. Här är du är flexibel och anpassar dig lät

Dagens tarotkort är prinsen i Pentagram! Vad har kortet för budskap till dig?

Myntprinsen
Prinsen i mynt och pentagram visar på besked som berör bidrag, ekonomin och det materiella i tillvaron. Kan också visa på studier och utbildning. Du söker förändringar och vill känna dig ekonomiskt oberoende. Tiden är mogen för att flytta gränser och förbättra din livskvalitet. Det är viktigt att du nu är praktisk och målmedveten, det skapar framgång och välmående. Det är dags att handla och därmed få viktiga erfarenheter. Något nytt ser ut att vara på väg in i ditt liv, så förbered dig för detta. Likaså kan det komma meddelanden om pengar.

Dagens tarotkort är nio i bägare! Vad har kortet för budskap för Dig?

Bägarnian står för tillit, önskan och optimism. Du är glad, nöjd och en önskan har här chans att bli uppfylld. Du känner kärlek till dig själv och andra. Här kan du nu njuta och bara ta saker med lugn och ro som du inte upplevt innan. Här har du det bra, är trygg och harmonisk och du känner ett härligt livsflöde. Känner glädje, är tillfredsställd och känner dig belåten över hur saker och ting har utvecklats. Här kan du t o m få för mycket av det goda, vilket inte alltid är bra eftersom de då blir prövningar man ska igenom och de kan vara svårare att hantera. Kortet visar också på intressen för existentiella frågor och livsåskådning. Här finns seger, framgång tillsammans med harmoni och stora drömmar.

Dagens tarotkort är 2 Översteprästinnan! Vad har kortet att berätta för dig?

Visar på intuition, kvinnlig kunskap, utveckling och magi. Här är det dags att betona din andliga visdom. Kanske står du inför svåra vägval och kanske behöver du avstå från något. Översteprästinnan vill att du lyssnar till din inre röst och vägvisare. Kanske önskar du här fördjupa dig i något och söker mer kunskap. Någon kan här också ge dig och stöd. Kanske har något gått fel på grund av att du haft saker att lära av situationen. Kärleksrelationer kan här fördjupas, kan också visa på bröllop och äktenskap. Ekonomiskt ska du här inte ta några förhastade beslut och inte dra på dig mer skulder.

Dagens tarotkort är 20 Yttersta domen! Vad har kortet för budskap till Dig?

Visar på insikt, motivation, familjeproblem, förnyelse, ersättning och bedömning. Ett nytt partnerskap eller personlig relation är på väg att etableras. Någons handlingar eller attityd får dig att tänka till för att se över det igen, avsluta eller fortsätta relationen eller samarbetet? Bra om du här kommer acceptera vad som kommer att erbjudas – det kan förändra ditt liv på ett positivt sätt. Rörande arbete kan du behöva rannsaka dina avsikter liksom dina mål. I kärlekslivet och i relationer kan det bli diskussioner med din partner, tala om vad ni står och vill och relationen kan tas till en ny nivå. När det gäller ekonomin är det viktigt att nu ta tag i den och även börja betala av eventuella skulder.

Dagens tarotkort är 3 i svärd! Vad har kortet för budskap till dig?

Svärdstrean
Tre i svärd visar på att det finns en rädsla för att bli avvisad, någon sårar eller man blir dåligt behandlad av någon. Står också för känslan av övergivenhet, kan vara hjärtesorg och ibland står kortet för triangeldrama. Se vad du är rädd för och gå förbi rädslan. Känslan av tomhet har infunnit sig och det finns risk för självömkan. Visar även på frånvaro, sorg, splittring och rädsla för separation. Du är besviken men se tiden an  då situationen kommer kännas allt lättare. Skvaller och förtal kan förekomma och smärtan du  upplever kan ha infunnit sig utav andras ord och handlingar. Detta kan ha lett till att du känner sorg i hjärtat och upplever saknad. Nu kan du behöva ta beslut om att gå vidare och lämna något bakom dig.