❤️ Steg till inspirerande förändringar ❤️

 
♡ Det krävs disciplin, mod och tro för att kunna förverkliga Dina potential i livet, det behövs uthållighet och engagemang för att förverkliga Dina drömmar och det behövs inspirerade åtgärder för att förändra djupt rotade övertygelser, tankar och beteenden. Vissa människor tror att det bara rör sig om tankar, det är ett misstag då det handlar om goda känslor och tankar.
 
♡ Nyckeln till positiva resultat är att ignorera tankar som inte känns bra och följa känslorna. Detta innebär att vara i samklang så agera utifrån dem. Om Du har bra känslor som inte uttrycks i någon form då lever Du inte efter Din inre kompass. Dina känslor finns för att ge vägledning så att Du kan uttrycka Dig och vara den Du egentligen är.
 
♡ Att förneka sina känslor är det snabbaste sättet att skapa inre kaos. När Du handlar destruktivt i situationer Du möter, hedrar Du inte Dina känslor och agerar inte för Ditt bästa. Inspirerande handlingar skapas utifrån goda känslor, när Du vidtar åtgärder och gör detta konsekvent kommer Du se positiva resultat. Här är tre steg för att utföra inspirerade åtgärder till förändringar:
 
♡ Bli medveten om det som känns bra
 
♡ Agera utifrån det som känns bra
♡ Fortsätt agera på det som känns bra och följ flödet av känslorna När Du är i flödet kommer Du känna Dig lycklig och framgångsrik. Ju oftare Du är inspirerad desto mer troligt är att Du kommer i samklang med Dina känslor och ju bättre Du känner dem desto mer kommer Du att locka till Dig mer av det Du vill ha, då ”lika drar till sig lika”.

About Glädjekällan

Keep your Heart open to Dreams. For as long as there is a Dream, there is Hope! And as long as there is Hope, there is Joy in Living. The Key to Happiness is having Dreams. The key to Success is, making your Dreams come True...